Protokoły z posiedzeń
rok 2010

Protokół 2/2010 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny,
odbytego w dniu 10 grudnia 2010 roku w Willi Wanda

Obecni członkowie zarządu:
Ryszard Kruk, Renata Trela i Agata Szymańska oraz - jako goście - Katarzyna Kucia-Gancarczyk oraz Bożena Mściwujewska-Kruk.

Ustalenia:

 1. Podsumowano znakomity udział stypendystów FSAM w dorocznym koncercie w Starej Lubowli, zorganizowanym w dniu 6 grudnia 2010 roku przez AMOS.
 2. Dokonano podziału zadań w związku z koncertem noworocznym, który odbędzie się w dniu 1 stycznia 2011 o godzinie 16 w Domu Strażaka w Muszynie, oraz noworocznym spotkaniem przyjaciół i sympatyków Almanachu Muszyny w dniu 1 stycznia 2011 roku o godzinie 18 w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego. Wydrukowany został plakat informujący o koncercie.
 3. Przyjęto projekt budżetu SPAM na rok 2011, zamykający się po stronie wydatków kwotą 70.000 złotych. Główne pozycje w budżecie to: wydanie XXI rocznika Almanachu Muszyny (35.000 pln) oraz Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny (20.000). Sfinansowanie 50% wydatków planowane jest z grantów, natomiast pozostałe ze środków własnych SPAM. Budżet zostanie wysłany członkom SPAM. Katarzyna i Ryszard przygotują wnioski w sprawie grantów z Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Ryszard i Agata opracują wniosek o grant do Funduszu Wyszehradzkiego.
 4. Przyjęto przedstawiony przez Katarzynę projekt listu, który zostanie skierowany do organizacji pozarządowych oraz prasy lokalnej na Sądecczyźnie w sprawie współpracy w roku 2011 i latach następnych. Katarzyna wyśle list emailem do wszystkich potencjalnych partnerów, w oparciu o zbudowaną w tym celu bazę danych.
 5. Zdecydowano o założeniu rachunku SPAM w banku PKO BP oddział w Muszynie. Rachunek zostanie otwarty do uzyskaniu numerów Regon i NIP. Sprawę prowadzą Agata i Ryszard.

Kolejne spotkanie zarządu SPAM odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 roku o godzinie 16 w Willi Wanda.

Protokolant - Agata Szymańska - Przewodniczący - Ryszard Kruk


Protokół 1/2010 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny,
odbytego w dniu 12 listopada 2010 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu:
Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska i Izabela Cywa oraz - jako gość - Bożena Mściwujewska - Kruk.

Ustalenia:

 1. Ryszard poinformował o stanie prac związanych z rejestracją władz SPAM w KRS oraz o wpisaniu SPAM przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w rejestrze czasopism jako wydawcy "Almanachu Muszyny".
 2. Zatwierdzono aktualny skład 35 członków Stowarzyszenia - załącznik numer 1. Lista zostanie zamieszczona na podstronie SPAM na www.almanachmuszyny.pl
 3. Przyjęto plan pracy Stowarzyszenia na rok 2011 - załącznik numer 2. Plan podany jest do publicznej wiadomości na stronie www.almanachmuszyny.pl Ryszard i Agata przygotują w oparciu o plan budżet Stowarzyszenia na rok 2011 i przedstawią go na kolejnym spotkaniu zarządu.
 4. Koncert noworoczny organizowany 1 stycznia 2011 roku wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Muszynie odbędzie się w Sali Domu Strażaka w Muszynie o godzinie 16, natomiast noworoczne spotkanie członków i sympatyków SPAM w tym samym dniu o godzinie 18 w Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie.
 5. Zarząd zapoznał się z przedstawionymi przez Bożenę przygotowaniami do wydania XXI rocznika "Almanachu Muszyny".
 6. W sprawach różnych ustalono:
  1. Izabela weźmie udział w konferencji organizowanej w Warszawie przez Fundację Batorego w dniach 26-27 listopada, poświęconej programom stypendialnym,
  2. SPAM przystąpi do programu stypendialnego Fundacji Batorego "Równe szanse",
  3. Agata w dniu 18 listopada w Krakowie weźmie udział w konsultacjach na temat księgowości ngo zorganizowanych dla SPAM przez fundację Centrumprobono z Krakowa,
  4. Ryszard, we współpracy z Kancelarią Prawniczą Foryś, Wojciechowski z Krakowa, wskazaną przez Centrumprobono, rozpocznie procedurę rejestracji baz danych stypendystów i fundatorów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny w GIODO,
  5. Krzysztof Trela podejmie współpracę z Urzędem MiGU Muszyna w sprawie kalendarium wydarzeń na rok 2011, zgodnie z ustaleniami Forum Turystycznego "Muszyna 2011 - nowe oblicze",
  6. Bożena i Ryszard spotkają się w dniu 13 listopada z zarządem Stowarzyszenia AMOS w Starej Lubowli w sprawie przygotowania zaplanowanego na luty 2011 spotkania SPAM z organizacjami pozarządowymi Starej Lubowli; tematem będzie współpraca w roku 2011 oraz najbliższe inicjatywy.

Następne spotkanie zarządu SPAM odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010 roku o godzinie 16 w Willi Wanda.

Protokolant - Agata Szymańska - Przewodniczący - Ryszard Kruk

 

| strona główna |