Protokoły z posiedzeń
rok 2014

Protokół 60/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 31 grudnia 2014 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Agata Szymańska i Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

Podjęte ustalenia:

 1. Przyjęto projekt sprawozdania merytorycznego SPAM za rok 2014. Projekt zostanie zamieszczony na stronie www.almanachmuszyny.pl
 2. Agata w porozumieniu z Basią Kuca przygotuje projekt sprawozdania finansowego.
 3. Zaktualizowano listę członków SPAM.
 4. Ryszard i Agata złożą wnioski o granty do Starostwa Nowosądeckiego oraz programu Mecenat Małopolski.
 5. Omówiono przygotowania do Noworocznego Spotkania SPAM w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Następne posiedzenie zarządu SPAM odbędzie się pod koniec stycznia 2015 roku i będzie dedykowane sprawom walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SPAM, które odbędzie się w dniu 7 marca 2015 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 59/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w Bibliotece Publicznej w Muszynie, w dniu 4 grudnia 2014 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska i Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

Ustalenia:

 1. Ryszard przedstawił informację o znakomitym przebiegu sesji naukowej, połączonej z prezentacją repliki regaliów Królestwa Polskiego, jaka miał miejsce w dniu 25 listopada 2014 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, dokładnie w 250. rocznicę koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Replikę regaliów wykonał sądecki kolekcjoner Adam Orzechowski.
 2. Ustalono przyznanie pięciomiesięcznego stypendium w łącznej kwocie 1000 złotych Agnieszce Skalniak, uczennicy Liceum w Muszynie, która w Mistrzostwach Świata w Kolarstwie, rozgrywanych w hiszpańskiej Ponferradzie, zdobyła brązowy medal w kategorii juniorek.
 3. Omówiono przygotowania do udziału w koncercie w Starej Lubowli w dniu 5 grudnia 2014 roku oraz spotkania noworocznego SPAM w dniu 1 stycznia 2015 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego.
 4. W związku z przygotowywanym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym SPAM postanowiono przedłożyć Gabrielowi Kurczewskiemu propozycję kandydowania do składu zarządu SPAM. Ryszard poprosił: Renatę, Agatę i Katarzynę o ponowne kandydowanie do władz SPAM. Izabela nie będzie kandydowała z racji ponownego wyjazdu do Afryki. Zarząd poprosi Anię i Natalię, współpracujące z Izą, o kontynuowanie opieki nad stypendystami.

Następne spotkanie zarządu SPAM odbędzie się w ostatnich dniach 2014 roku.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 58/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 29 października 2014 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Izabela Cywa oraz goście Bożena Mściwujewska-Kruk, Izabela Bajorek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie i Mieczysław Smyda, kierownik Szkoły Muzycznej w Krynicy.

Podjęte ustalenia:

1. W uznaniu zasług młodzieży licealnej i gimnazjalnej uczestniczącej w widowisku artystycznym "Mussina", zrealizowanym pod kierownictwem Izabeli Bajorek, postanowiono ufundować stypendia dla 8 osób na łączną kwotę 5000 złotych wypłacanych w okresie II semestru nauki w roku szkolnym 2014/2015. Stypendia dla artystycznie uzdolnionej młodzieży przyznane będą we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Muszynie. Celem stypendiów jest wsparcie edukacji artystycznej. Program szkolenia przygotuje Izabela Bajorek. Ze strony SPAM sprawę prowadzi Renata.

2. Kontynuowane będą stypendia dla artystycznie uzdolnionej młodzieży na rok szkoły 2015-2016, przyznawane we współpracy ze Szkołą Muzyczną w Krynicy. Planowane jest ustanowienia specjalnego stypendium im. Józefa Podobińskiego, kompozytora związanego z Muszyną. Projekt założeń stypendium opracuje Mieczysław Smyda we współpracy z Bożeną.

3. Koncerty: 5 grudnia 2014 roku godzina 18, doroczny koncert w Starej Lubowli z okazji święta miasta, z udziałem stypendystów FSAM. Wyjazd z Rynku godzina 16.30. Mieczysław przygotuje młodzież do koncertu. 1 stycznia 2015 roku, godzina 17, Muzeum w Muszynie, Noworoczne spotkanie SPAM, koncert "Wesołych Harmonijek" ze Starej Lubowli. Koncert Noworoczny Miasta Muszyna - Izabela Bajorek przedstawi oczekiwania dotyczące występu stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. SPAM będzie reprezentowała Renata. XXV jubileuszowe Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny 4 lipca 2015 roku, Ogród Wandy godzina 18. Izabela Bajorek i Mieczysław Smyda rozważą możliwości artystycznego wzbogacenia spotkania, które przebiegnie w stylu staropolskim.

4. Agata poinformowała o stanie kont SPAM.

Następne posiedzenie zarządu SPAM odbędzie się w dniu 6 grudnia 2014.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 57/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbytego w dniu 19 września 2014 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Agata Szymańska i Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako gość Bożena Mściwujewska-Kruk. Opinie do dyskutowanych na spotkaniu spraw przekazały telefonicznie Renata Trela i Monika Fabisiak.

Przebieg i ustalenia:

 1. Zatwierdzono komunikat Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny określający stypendia, jakie zostaną przyznane na rok szkolny/akademicki 2015/2016. Komunikat zostanie opublikowany na stronie www.almanachmuszyny.pl zaś Bożena poinformuje o nim Dyrekcję Liceum. Postanowiono rozszerzyć program stypendiów artystycznych o uzdolniona młodzież objęto programem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie. Ryszard omówi tą kwestię z Izą Bajorek.
 2. Zaakceptowano projekt regulaminu konkursu dedykowanego Jerzemu Harasymowiczowi zaadresowanego do młodzieży liceum i gimnazjów. Bożena i Monika spotkają się w tej sprawie z Dyrekcją Liceum.
 3. Gabriel Kurczewski, Renata i Krzysztof Trelowie oraz Andrzej Gancarz będą reprezentowali SPAM na "Festiwalu Wina" w Tallya na Węgrzech, zaś Bożena i Ryszard na dorocznym Jarmarku w Starej Lubowli.Katarzyna i Piotr Kaniewski będą reprezentowali SPAM na Walnym Zebraniu Popradzkiej Federacji Spina.
 4. Agata i Ryszard podpisali umowę z Fundacją Batorego w sprawie dofinansowania naszego programu stypendialnego w ramach programu "Równe szanse".

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się 10 października 2014 roku.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 56/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 30 sierpnia 2014 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz goście Bożena Mściwujewska-Kruk, Krystyna Tomasiak, Zbigniew Gruczelak, Monika Fabisiak i Krzysztof Trela.

 1. Podsumowano i wysoko oceniono przebieg III Polsko-Słowackiego rajdu Rowerowego Pętla Popradu (16.08.2014) oraz uroczystego odsłonięcia "Ławeczki Harasymowicza" na Rynku w Muszynie (21.08.2014). Zarząd SPAM składa serdecznie podziękowania wszystkim, którzy wsparli realizację tych dwóch pięknych wydarzeń.
 2. Agata i Ryszard poinformowali o podpisaniu w dniu dzisiejszym umów ze stypendystami Funduszu Stypendialnego Almanach Muszyny na rok szkolny/akademicki 2014/2015.
 3. Przedyskutowano projekt konkursu dla młodzieży licealnej dedykowanego twórczości Jerzego Harasymowicza. Monika i Krysia przygotują projekt regulaminu.
 4. Ustalono, że Bożena i Agata będą reprezentowały SPAM na inauguracji roku szkolnego w muszyńskim liceum.

Następne posiedzenie zarządu SPAM odbędzie się w dniu 19 września 2014.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 55/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w Willi Wanda w dniu 18 lipca 2014 roku. Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa oraz jako goście: Bożena Mściwujewska-Kruk, Gabriel Kurczewski i Krzysztof Trela.

Ustalenia:

 1. Zatwierdzono protokoły Komisji Stypendialnych Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Ponadto przyznano jednorazowe stypendium w wysokości 500 złotych, kandydatce do stypendiów Agnieszce Skalniak, która z racji udziału w mistrzostwach Europy w kolarstwie szosowym, nie mogła uczestniczyć w spotkaniu z Komisją. Stypendium zostanie wręczone w dniu 16 sierpnia w trakcie startu III Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego "Pętla Popradu". Wyrażono zgodę na jednorazową, zamiast w ratach miesięcznych, wypłatę stypendium artystycznego w kwocie 2000 złotych dla Artura Śliwińskiego, który planuje kupno gitary potrzebnej do kontynuowania edukacji muzycznej. Agata poinformowała, że na koncie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny znajduje się aktualnie 37 tysięcy złotych (w tym lokata), co daje pełne pokrycie na przyznane stypendia. Umowy stypendialne zostaną podpisane w dniu 30 sierpnia o godzinie 10 w Willi Wanda.
 2. Ryszard poinformował o przygotowaniach do odsłonięcia "Ławeczki Harasymowicza" na Rynku w Muszynie. W tej sprawie odbyło się spotkanie z burmistrzem Muszyny Janem Golbą, który zadeklarował udział miasta w realizacji tego zadania. Projekt Ławeczki przygotowała Krysia Tomasiak, a jej wykonanie powierzono Rafałowi Wronie i Zbyszkowi Gruczelakowi. Uroczystość odbędzie się w dniu 21 sierpnia o godzinie 17. W realizacji zadania uczestniczy także Biblioteka Publiczna w Muszynie. Basia Bałuc, autorka tekstu o Harasymowiczu w Almanachu Muszyny 2014, nawiązała kontakt z wdową po artyście, która obiecała uczestnictwo w uroczystości.
 3. Gabriel poinformował, że delegacja węgierskich winiarzy z Tallya bardzo ciepło oceniła pobyt w Muszynie na zaproszenie SPAM. Pod koniec lipca do Tallya uda się delegacja SPAM w składzie: Gabriel, Krzysztof i Renata, w sprawie ustalenia zasad współpracy na najbliższe lata. Gabriel przygotuje wniosek o dofinansowanie programu współpracy Muszyna - Tallya w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
 4. Krzysztof potwierdził, że aktualne są wszystkie ustalenia dotyczące organizacji III Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego "Pętla Popradu". Krzysztof nawiąże kontakt z agentem ubezpieczeniowym w sprawie indywidualnych ubezpieczeń uczestników rajdu.
 5. Ryszard poinformował, że w terminie złożone zostało sprawozdanie finansowe SPAM z racji posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Zarząd serdecznie dziękuje Basi Kucy za pomoc w tej kwestii.
 6. Wysoko oceniono przebieg imprez składających się na XXIV Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Następne spotkanie zarządu SPAM odbędzie się w pierwszych dniach sierpnia.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 54/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego "obiegiem" w dniu 21 czerwca 2014 roku
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Agata Szymańska i Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

Ustalenia:

 1. SPAM zawarło umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia.
 2. Na VI Forum Organizacji Pozarządowych, jakie odbędzie się w dniu 26 czerwca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, SPAM będzie reprezentowane przez Katarzynę i Agatę.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 6 lipca.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 53/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 31 maja 2014 roku w Willi Wanda
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako goście Bożena Mściwujewska-Kruk i Krzysztof Trela.

Minutą ciszy uczczono pamięć członkini SPAM Małgorzaty Przyboś. Z głębokim żalem żegnamy naszą Przyjaciółkę - Małgosię Przyboś, która zmarła wieczorem 27 maja br. Małgosia przez wiele lat współpracowała z redakcją "Almanachu Muszyny", była członkiem założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, sekretarzem Komitetu Stypendialnego. Pełna energii, ciekawych pomysłów, zawsze chętna do pomocy. Zarząd SPAM podjął uchwałę o ustanowieniu stypendium imienia Małgorzaty Przyboś dla uczniów wyróżniających się w przedmiotach humanistycznych. Na ten cel przekazana zostanie część środków zgromadzonych na koncie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Planujemy doroczne stypendium w wysokości 200-250 złotych miesięcznie wypłacane przez okres 10 miesięcy.

Inne sprawy:

 1. W bieżącym roku przypada 15. rocznica śmierci Jerzego Harasymowicza, poety mocno związanego twórczością z Muszyną. Z inicjatywy Renaty Kopacz, popartej przez Adama Ziemianina i innych członków SPAM, zaproponowaliśmy burmistrzowi Muszyny wspólne upamiętnienie związków poety z Muszyną poprzez dedykowanie mu jednej z ławeczek na Rynku, zamieszczając na niej specjalną tablicę. Propozycja spotkała się z zainteresowaniem i podejmiemy starania, aby odsłonięcie nastąpiło 21.08.2014 roku, w 15. rocznicę śmierci poety. W kolejnym etapie, po zakończeniu prac związanych z rewitalizacją muszyńskiego Rynku, burmistrz dr Jan Golba planuje na 20-lecie śmierci poety rozwinąć idę "Ławeczki Harasymowicza" poprzez, jak to praktykuje się w wielu miastach w Polsce, wzbogacenie jej o rzeźbę przedstawiającą poetę. Sprawę prowadzą Ryszard i Renata Kopacz.
 2. XXIV Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny (4-6 lipca 2014 roku) przebiegnie pod hasłem "Zielono mi". W Spotkaniu weźmie udział delegacja winiarzy z miejscowości Tallya położonej obok Tokaju, którzy zaprezentują nam swoje sławne tokajskie specjały. Kontakt nawiązaliśmy dzięki staraniom Gabriela Kurczewskiego, członka SPAM. Gabriel i Krzysztof przygotują program naszej długofalowej współpracy z tokajskimi winiarzami. Z delegacją węgierska zgodził się spotkać Burmistrz Muszyny.
 3. Podjęte zostaną starania o pozyskanie chętnych do współredagowania naszej strony www.dolinapopradu.net służącej promocji Doliny Popradu. Sprawę prowadzi Katarzyna. W dniu 20 czerwca odbędzie się robocze spotkanie poświęcone tej sprawie.
 4. W dniu 20 czerwca w Willi Wanda odbędzie się posiedzenie jury konkursu fotograficznego organizowanego wspólnie z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym. W pracach jury uczestniczy Bożena.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 20 czerwca. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 52/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 2 maja 2014 roku w Willi Wanda.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska i Katarzyna Kucia-Garncarczyk (telefonicznie).

 1. Przedyskutowano projekt programu XXIV Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, które odbędzie się w dniach 4-6 lipca 2014 roku.
 2. Ryszard poinformował, że Gabriel Kurczewski, członek SPAM podjął rozmowy z ngo z miasta Tokaj (Węgry) w sprawie nawiązania współpracy.
 3. Przyjęto w skład SPAM Leszka Żądłę.

Następne posiedzenie zarządu SPAM odbędzie się w czerwcu.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 51/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 10 kwietnia 2014 roku w Lodziarni Wanda.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk i Agata Szymańska oraz goście Bożena Mściwujewska-Kruk i Krzysztof Trela.

 1. Przedyskutowano przygotowania do udziału w jutrzejszej uroczystości w Starej Lubowli wręczenia przez Ambasadora RP na Słowacji Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP, Antonowi Karnisowi, prezesowi Amos. Order został przyznany na wniosek SPAM przez Prezydenta RP Bronisława Komarowskiego.
 2. Renata i Katarzyna poinformowały o rozmowach w Urzędzie Miasta i Gminy Muszyna w sprawie współpracy przy realizacji programu Popradzkiej Karty Dań. SPAM z radości podejmie w tej sprawie wspólne działania.
 3. Przyjęto w skład SPAM Kamillę i Gabriela Kurczewskich.
 4. Bożena poinformowała o stanie prac nad 24. rocznikiem Almanachu Muszyny, w tym o nadesłanych tekstach.
 5. Agata zapoznała ze stanem konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
 6. Krzysztof poinformował, że w Internecie otwarta została rejestracja na III Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy - 16 sierpnia 2014 roku.
 7. Ryszard przypomniał, że w zgodnie z tradycją w dniu 2 maja o godzinie 18, odbędzie się białoczerwone spotkanie w Ogrodzie Wandy z okazji Dnia Flagi.

Następne posiedzenie zarządu SPAM odbędzie się pod koniec kwietnia.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) odbytego w dniu 01.03.2014 w Muzeum Państwa Muszyńskiego.
Prezes SPAM Ryszard Kruk otworzył zebranie i powitał gości, w tym Jerzego Majkę, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Włodzimierza Tokarczyka zastępcę Burmistrza Muszyny.

Następnie Ryszard zaproponował na funkcję przewodniczącego Krzysztofa Trelę, a na sekretarza Dorotę Gancarz. W głosowaniu zebrani potwierdzili zgodę na tą propozycję. Krzysztof i Dorota przejęli prowadzenie dalszej części obrad.

Krzysztof stwierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał. Zarząd informuje, że SPAM liczy aktualnie 56 członków. Ilość obecnych według listy 27 plus ilość złożonych zgodnie ze statutem SPAM pisemnych upoważnień do głosowania 7. Razem = 34. Członkowie SPAM zostali prawidłowo poinformowani o zebraniu a dokumenty przed Walnym zebraniem zostały zamieszczone na stronie www.almanachmuszyny.pl

Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie porządku obrad:

 1. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 2. Sprawozdanie SPAM za rok 2013.
 3. Sprawozdanie finansowe SPAM za rok 2013.
 4. Plan pracy i budżet SPAM na rok 2014.
 5. Opinia komisji rewizyjnej SPAM do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2013.
 6. Dyskusja.

Zebrani w głosowaniu jednomyślnie przyjęli porządek obrad.

Następnie dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków w składzie Tadeusz Łopatkiewicz, Piotr Rutka i Anna Matuzik.

W kolejnym punkcie Ryszard przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013 oraz projekt planu pracy i budżetu na rok 2014 ( w załączeniu).

Następnie Włodzimierz Matuzik przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z badania działalności merytorycznej oraz finansowej SPAM za rok 2014 ( w załączeniu).

Po dyskusji, w której zabrali głos:

Mirosława Hadała- przedstawiła propozycję opracowania "wzoru zgłoszenia ucznia jako kandydata do stypendium Almanachu" z uwzględnieniem autoprezentacji sukcesów szkolnych i pozaszkolnych; w opracowaniu takiego dokumentu powinni wziąć udział dyrektorzy szkół, komisja stypendialna i zespół ds. stypendiów.

Piotr Kaniewski - przedstawił kwestię członkostwa w Federacji "Popradzka Spina"; nawiązano współpracę opracowując kalendarz wydarzeń, cele do realizacji; 10 kluczowych propozycji promujących region.

Bożena Mściwujewska - Kruk - podzieliła się refleksjami z dyskusji, która odbyła się w grupie zajmującej się wydawnictwem Almanach Muszyny (zawartość - ciekawe artykuły; 25 nr będzie ostatnim w dotychczasowej wersji papierowej; Almanach będzie miał w przyszłości internetową formę publikacji).

Profesor Kazimierz Przyboś- Przewodniczący Rady Programowej wyraził podziękowania dla Pani Bożeny za pracę przy wydawnictwie Almanach Muszyny.

Juliusz Jarończyk - wyraził podziękowania i gratulacje za tak prężną i efektywną działalność SPAM.

Rafał Klimek - prezentował zarysy "programu szwajcarskiego" , którego jednym z celów jest opracowanie "Szlaku kulinarnego"; w marcu spotkanie w Dwóch Dolinach w celu przygotowania programu "Popradzkiej Karty Dań"- Nowy Sącz, Gorlice, Muszyna; konkretne ośrodki mogą w ramach programu reklamować swoje kulinaria.

Przystąpiono do głosowania uchwał:

Uchwała 1/2014
Walne zebranie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne oraz bilans i rachunek wyników SPAM za rok 2013.

Głosy za 34, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 2/2014
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami o wartości 37.634,60 zł. Kwota ta w całości przeznaczona zostaje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i Uchwałą jego Zarządu na działalność statutową, Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny.

Głosy za 34, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 3/2014
Walne Zebranie udziela zarządowi SPAM absolutorium za rok 2013 .

Ryszard Kruk, prezes
Renata Trela, wiceprezes
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz
Agata Szymańska, skarbnik
Izabela Cywa, członek

Głosowano indywidualnie na każdą osobę ze składu zarządu SPAM.

Głosy za 34, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 4/2014
Walne Zebranie zatwierdza plan pracy i budżet SPAM na rok 2014.

Głosy za 34, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 5/2014
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie członkostwa w Federacji "Popradzka Spina"

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855) oraz § 6 ust. 4 w zw. z § 6 statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (zwane dalej SPAM), Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia potwierdza stanowisko Zarządu SPAM i postanawia uchwalić co następuje:

 1. Przystąpić do grupy inicjatywnej pragnącej założyć Federację "Popradzka Spina", zwaną dalej Federacją.
 2. Zostać członkiem założycielem Federacji.
 3. Osobą odpowiedzialną za wykonanie niniejszej uchwały jest członek SPAM Piotr Kaniewski.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za 34, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwala 6/2014
Walne Zebranie zatwierdza składkę członkowską na rok 2014 w dotychczasowej wysokości 25 złotych rocznie.

Głosy za 34, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwala 7/2014
Walne Zebranie zatwierdza wnioski i poleca zarządowi SPAM wstawienie ich do Plany Pracy SPAM na rok 2014.

Głosy za 34, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 34. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wolne wnioski

Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie. ]

Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka zebranie.

Krzysztof Trela, przewodniczący, Dorota Gancarz, sekretarz


Protokół 50/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 28 lutego 2014 roku w Willi Wanda.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Katarzyna Kucia-Garncarczyk i Agata Szymańska.

 1. Przedyskutowano przebieg zaplanowanego na jutro walnego zebrania SPAM.
 2. SPAM podejmie współpracę z Małopolską Organizacją Turystyczną w sprawie projektu Popradzka Karta Dań. Sprawą zajmą się członkowie SPAM: Rafał Klimek i Piotr Kaniewski, zaś z ramienia zarządu Renata i Katarzyna.

Następne posiedzenie zarządu SPAM odbędzie się 4 kwietnia.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 49/2014 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 3 lutego 2014 roku w Sanatorium Muszyna.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk i Agata Szymańska.

 1. W związku z przygotowaniami do walnego Zebrania SPAM, które odbędzie w dniu 1 marca 2014 roku zatwierdzono projekt Sprawozdania merytorycznego SPAM za rok 2013 przygotowany przez Ryszarda oraz projekt Sprawozdania finansowego SPAM na ten sam okres opracowany przez Agatę. Zarząd składa serdeczne podziękowania Basi Kucy za wsparcie w przygotowaniu dokumentów finansowych.
 2. W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji programu stypendialnego: Renata, Katarzyna i Agata odbędą rozmowy sondażowe z dyrektorami gimnazjów oraz kierownictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie w sprawie właściwego doboru kandydatów do stypendiów.
 3. Wysoko oceniono przebieg Koncertu Noworocznego w Muszynie zorganizowanego przez MGOK oraz fakt udziału w nim stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Zarząd dziękuje Mieczysławowi Smydzie, kierownikowi Państwowej Szkoły Muzycznej w Krynicy za przygotowanie młodzieży do koncertu oraz dr Marii Budzakowej ze Starej Lubowli za udział "Wesołych Harmonijek" w koncercie.

Następne posiedzenie zarządu SPAM odbędzie się przed Walnym Zebraniem.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz

 

| strona główna |