Protokoły z posiedzeń
rok 2016

Protokół 83/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 25 listopada 2016 roku w gościnie w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

W trakcie posiedzenia podjęto podane niżej tematy.

 1. Omówiono przygotowania do tradycyjnego Spotkania Noworocznego w dniu 1 stycznia 2017 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Potwierdzony został okolicznościowy występ trójki stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
 2. Na styczniowym spotkaniu zarządu SPAM przedyskutowane zostaną projekty sprawozdania za rok 2016 i plan pracy na rok 2017, które poddane będą pod publiczną dyskusję przed walnym zgromadzeniem członków i sympatyków SPAM. Postanowiono wzorem lat poprzednich zorganizować składkową kolację po walnym zebraniu członków SPAM w dniu 4 marca 2017 roku.
 3. Ryszard poinformował o przyjęciu przez Fundację Batorego sprawozdania SPAM z realizacji grantu w roku szkolnym 2015/2016 oraz o podpisaniu umowy o tak zwany grant pożegnalny w kwocie 16 tysięcy złotych z racji zakończenia przez Fundację Batorego programu wspierania lokalnych programów stypendialnych.

Podczas posiedzenia zarządu podpisano umowę stypendialną z mamą Amelki, zaś umowa z Madzią, także poszkodowaną w wypadku, a przebywającą nadal w szpitalu, podpisana zostanie w terminie dogodnym dla jej rodziców. Następne zebranie odbędzie się w połowie grudnia.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 82/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 4 listopada 2016 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Agata Szymańska oraz Katarzyna Kucia-Garncarczyk w obecności zaproszonych gości: Izabeli Łabuś, Alicji Adamczyk, Anny Bursztyńskiej-Ruckiej oraz Marka Dymka.

Przedyskutowano i przyjęto poprawki do regulaminu konkursu na spot reklamowy „Moja Muszyna” i „Moja szkoła”. Organizatorami konkursu są PZS w Muszynie oraz SPAM, a zaadresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie. SPAM przeznacza do puli nagród 1.500 złotych i deleguje do jury konkursu Katarzynę, członka zarządu SPAM oraz Krzysztofa Wnęka. Konkurs zostanie ogłoszony na przełomie listopada i grudnia 2016 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny postanowił przyznać jednorazowe stypendia w wysokości 500 złotych Amelce i Madzi, uczennicom Szkoły Podstawowej w Muszynie, poważnie rannym w tragicznym wypadku drogowym, jaki miał miejsce we wrześniu w Muszynie. Chcemy, aby nasz drobny dar wsparł je w edukacji w okresie rekonwalescencji.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się pod koniec listopada.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 81/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 16 września 2016 roku w Lodziarni Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako goście Bożena Mściwujewska-Kruk i Krzysztof Trela.

W trakcie posiedzenia podjęto podane niżej tematy.

 1. Podsumowano przebieg i wysoko oceniano przebieg wprawy do Tokaju odbytej w dniu 1 października. Postanowiono kontynuować współpracę ze Stowarzyszeniem Kulturalnym w Tarcal koło Tokaju. Szczegóły zostaną omówione podczas planowanej wizyty w Polsce reprezentanta węgierskiego stowarzyszenia Jerzego Celichowskiego. Sprawę z ramienia zarządu SPAM prowadzi Gabriel.
 2. Podzielono się zadaniami i omówiono przygotowania do dorocznego Koncertu Noworocznego SPAM, który w dniu 1 stycznia 2017 roku odbędzie się o godzinie 17 w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Agata nawiąże kontakt w sprawie koncertu stypendystów. Renata i Kasia zajmą się organizacją spotkania.
 3. Ustalono termin walnego zebrania sprawozdawczego SPAM na dzień 4 marca 2017 roku. Zebranie odbędzie się w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Wieczorem planowana jest tradycyjna składkowa kolacja w gościnnej Willi Trela.
 4. Na wniosek władz Krynicy podejmiemy prace na rzecz ponownej prezentacji w roku 2017 wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą". Ryszard poinformował, że autorka wystawy Karolina Grobelska wyraziła na to zgodę. Ryszard omówi szczegóły na spotkaniu z dyrektor Anną Michalik z Krynicy.
 5. Bożena poinformowała o aktualnościach związanych z realizacją programu stypendiów pomostowych.

Następne zebranie odbędzie się w połowie listopada.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 80/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 10 września 2016 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski oraz jako gość Bożena Mściwujewska-Kruk.

Z głębokim żalem żegnamy naszego serdecznego przyjaciela Tomka Szymańskiego, który zmarł nagle w piątek 9 września 2016 roku. Był członkiem założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Bez niego trudno byłoby zorganizować jakiekolwiek wydarzenie w willi "Wanda” - był obecny we wszystkich naszych almanachowych przedsięwzięciach, zawsze chętny do pomocy przy realizacji nawet najbardziej szalonych pomysłów. Cichy, skromny, zawsze w cieniu, choć tak dla nas ważny.

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny ustanawia stypendium im. Tomka Szymańskiego przyznawane absolwentom Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy, którzy podejmą naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 79/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Gabriel Kurczewski oraz jako goście: Izabel Łabuś, Krzysztof Trela i Bożena Mściwujewska-Kruk.

Przedyskutowano następujące zagadnienia:

 1. Gabriel przedstawił zaktualizowany proponowany program wyjazdu członków SPAM do regionu Tokaj w dniu 1 października 2016 roku. Ryszard postara się poinformować do 16 września Krzysztofa o ilości zgłoszonych uczestników wyjazdu celem rezerwacji właściwego autokaru.
 2. Podsumowano przebieg V jubileuszowego Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego Pętla Popradu. Wysoko oceniona organizacje i podkreślono wspaniałą atmosferę panującą wśród jego uczestników. Postanowiono kontynuować imprezę z zachowaniem jej kameralnego charakteru. SPAM wyraża podziękowania firmom BT Vector oraz Hans Sport za świetną współpracę przy organizacji rajdu.
 3. Omówiono udział SPAM w inauguracji roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Muszynie oraz Państwowej Szkole Muzycznej w Krynicy w dniu 1 września 2016. Podpisanie umów stypendialnych odbędzie się jak planowano w dniu 3 września o godzinie 12 w Willi Wanda.
 4. W związku z zakończeniem finasowania programów stypendialnych przez Fundację Batorego SPAM wystąpił z wnioskiem o dotację wysokości 16.000 złotych w ramach programu tak zwanych "dotacji pożegnalnych", jaki został ogłoszony przez Fundację Batorego. Złożone zostało sprawozdanie z dotacji w wysokości 8.000 złotych, jaki Fundacja Batorego przyznała SPAM na rok szkolny 2015/2016.
 5. Agata poinformowała, że z tytułu 1% wpłynęło 5370,10 złotych. SPAM przekaże podziękowania wszystkim darczyńcom.
 6. Ryszard poinformował, że przygotowane zostało sprawozdanie z realizacji dotacji w wysokości 3.000 złotych na wydanie "Almanachu Muszyny" 2016 z programu Mecenat Małopolski, która pokryła 15.5% kosztów zadania.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w połowie września.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 78/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 16 lipca 2016 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski oraz jako goście Bożena Mściwujewska-Kruk, Izabela Łabuś i Barbara Kuca.

Postanowienia:

 1. Zarząd SPAM w oparciu o protokół Komitetu Stypendialnego ustalił listę stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny na rok szkolny/akademicki 2016/2017. Dokument zostanie zamieszczony na stronie www.almanchmuszyny.pl
 2. Zarząd SPAM zatwierdził komunikat w sprawie stypendiów finansowanych z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny na rok szkolny/akademicki 2017/2018. Komunikat zostanie zamieszczony na stronie www.almanachmuszyny.pl oraz ogłoszony w trakcie inauguracji roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Muszynie oraz Szkole Muzycznej I stopnia w Krynicy.
 3. Gabriel przedstawił projekt programu wyjazdu SPAM do regionu Tokaj na Węgrzech w dniu 1 października 2016 roku. Planowane jest robocze spotkanie z lokalną organizacją pozarządową w sprawie programu - "Szlak winny Tokaj - Stara Lubowla - Muszyna".
 4. Zarząd serdecznie podziękował Basi Kucy za wielkie wsparcie w przygotowaniu sprawozdania SPAM, które zgodnie z wymogami dotyczącymi organizacji pożytku publicznego w terminie został zamieszczony na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Podsumowano przebieg spotkania SPAM, jakie w dniu 3 lipca odbyło się w Dworku Starostów w Muszynie, w trakcie którego nastąpiła promocja specjalnej edycji rocznika Almanach Muszyny, zawierającego bibliografię roczników wydanych w latach 1991-2015. Zaprezentowano także stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny na rok szkolny/akademicki 2016/2017. Postanowiono kontynuować taką formę spotkań w latach następnych.

Kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się w 1 dekadzie sierpnia 2016 roku
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 77/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 27 maja 2016 roku w "Lodziarni Wanda".

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako goście Bożena Mściwujewska-Kruk, Izabela Łabuś, Witold Kaliński i Zbigniew Kmietowicz.

Postanowienia:

 1. 1. Przedyskutowano program stypendialny na rok szkolny/akademicki 2016/2017, zamknie się on kwotą 35 tysięcy złotych, z czego 20 tysięcy złotych przeznaczone zostanie ze środków zgromadzonych na koncie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, zaś pozostała kwota z grantów Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Batorego.
 2. W dniu 2 lipca (sobota) o godzinie 12 w siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie odbędzie się rozmowa z kandydatami do stypendiów wskazanymi przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego. Izabela (dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie) przygotuje miejsce spotkania i poinformuje kandydatów, zaś Witold będzie przewodniczył Komitetowi Stypendialnemu.
 3. Na wniosek Izabeli postanowiono skierować Izabelę Wilas, tegoroczną maturzystkę, stypendystkę Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny do udziału w Międzynarodowym Forum Młodych Liderów w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy.
 4. Ryszard poinformował o wprowadzeniu V Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego „Pętla Popradu” do kalendarza imprez Małopolskiego Związku Kolarskiego. Zbigniew i Ryszard skompletują skład pilotów odcinków specjalnych i dokonają ponownego objazdu trasy. Agata wysonduje możliwość wsparcia technicznego imprezy przez GOPR.
 5. W związku z podpisaniem umowy dotacji z programu "Mecenat Małopolski" na konto SPAM wpłynęło 3000 złotych, która zostanie przeznaczona na dofinasowanie wydania AM 2016 (bibliografia zawartości roczników 1991-2015).
 6. Omówiono przygotowania do Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny w dniu 3 lipca 2016 roku (niedziela) o godzinie 11 w Dworku Starostów Państwa Muszyńskiego. Spotkanie poświęcone będzie prezentacji specjalnej edycji Almanachu Muszyny, zawierającego bibliografię roczników 1991-2015. Kasia i Agata włączą się do przygotowań spotkania. Ryszard uzgodni program koncertu stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.

Kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się w połowie czerwca 2016 roku
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 76/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 26 kwietnia 2016 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski oraz jako goście Bożena Mściwujewska-Kruk i Krzysztof Trela.

Postanowienia:

 1. Zarząd SPAM składa serdeczne podziękowanie Powiatowemu Zespołowi Szkół w Muszynie za wspólną organizację koncertu "Dla pasji, dla nauki, dla przyszłości" w dniu 16 kwietnia 2016 roku.
 2. W związku zebraniem podczas koncertu kwoty 2076,80 złotych i przekazanej na konto FSAM postanowiono przeznaczyć ją w całości na stypendium "Klasa z klasą 2017" i dofinansować go ze środków FSAM do kwoty 3000 złotych. Zdecydowano upoważnić Radę Pedagogiczną LO do opracowania regulaminu stypendium oraz delegować członka SPAM Witolda Kalińskiego w skład komitetu stypendialnego. Ustanowienie stypendium zostanie ogłoszone w dniu 1 września w trakcie inauguracji roku szkolnego 2016/2017. Decyzja komitetu stypendialnego zostanie przedłożona do zatwierdzenia Zarządowi SPAM.
 3. Upoważniono Ryszarda i Gabriela do podpisania umowy dotacji z programu Mecenat Małopolski na kwotę 3000 złotych, która zostanie przeznaczona na dofinasowanie wydania AM 2016 (bibliografia zawartości roczników 1991-2015)
 4. Przyjęto w skład SPAM Izabelę Łabuś, Katarzynę Marciniak-Chwastek oraz Wojciecha Chwastka.

Kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się w I połowie maja 2016 roku
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 75/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 20 marca 2016 roku w Dworku Starostów w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako gość Krzysztof Trela.

Przedyskutowano przygotowania do koncertu organizowanego wspólnie przez Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie oraz SPAM. Koncert odbędzie się w dniu 16 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej w Muszynie. Celem koncertu jest promowanie Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie oraz programu stypendialnego Almanachu Muszyny.

Uzgodniono dofinasowanie do wysokości 3000 złotych środków zebranych w trakcie koncertu, celem ustanowienia specjalnego stypendium dla najlepszej klasy w LO w roku szkolnym 2016/2017. Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół opracuje projekt regulaminu programu, który zostanie przedłożony zarządowi SPAM do aprobaty.

Przedyskutowano sprawę udziału w programie grantowym "Decydujesz, pomagamy" firmy Tesco. Ryszard zada w tej kwestii dodatkowe pytania organizatorom i od udzielonej odpowiedzi uzależniono udział w tym przedsięwzięciu.

Agata poinformowała o stanie kont SPAM oraz przygotowaniu dokumentów finansowych za rok 2015 celem złożenia w Urzędzie Skarbowym.

Podziękowano serdecznie Renacie i Krzysztofowi Trelom za gościnę i cudowną organizację kolacyjnego spotkania po walnym zebraniu SPAM w dniu 5 marca 2016 roku.

Ryszard Kruk, prezes - Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) odbytego w dniu 5 marca 2016 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie

Prezes SPAM Ryszard Kruk w imieniu zarządu SPAM przywitał serdecznie zebranych i zaproponował, aby przewodniczącym zebrania został Andrzej Gancarz, a sekretarzem Katarzyna Kowacz-Przybylska. W głosowaniu obydwie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie i Ryszard Kruk oddał głos Andrzejowi Gancarzowi, celem dalszego prowadzenia zebrania.

Andrzej Gancarz poinformował, że SPAM liczy aktualnie 54 członków. Ilość obecnych według listy to 16 osób plus 14 złożonych, w trybie przewidzianym w statucie SPAM, pisemnych upoważnień do głosowania. Łącznie w tej sytuacji reprezentowanych jest ponad 50% członków SPAM. Członkowie SPAM zostali prawidłowo poinformowani o zebraniu, a dokumenty przed Walnym Zebraniem zostały zamieszczone na stronie www.almanachmuszyny.pl
Na podstawie powyższych ustaleń Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik numer 1. Andrzej Gancarz wspomniał zmarłą w maju 2015 roku Krystynę Kalińską i poprosił zebranych o uczczenie jej pamięci minutą ciszy.

Przewodniczący zebrania odczytał porządek obrad, zaproponowany w zawiadomieniu o zebraniu, i poddał go pod głosowanie. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe SPAM za rok 2015.
 6. Opinia Komisji Rewizyjnej SPAM do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem za rok 2015 i planem na rok 2016.
 8. Głosowanie uchwał.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Ad punkt 4. Jednogłośnie wybrano na członków komisji uchwał i wniosków Katarzynę Kucię-Garncarczyk i Krzysztofa Trelę

Ad punkt 5. Ryszard Kruk przedstawił sprawozdanie z działalności SPAM za rok 2015. Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik numer 2 do niniejszego protokołu.
Barbara Kuca omówiła stan finansów Stowarzyszenia oraz przedstawiła bilans za rok 2015, który stanowi załącznik numer 3.
Następnie Ryszard Kruk zapoznał zebranych z planami Stowarzyszenia na 2016 rok, przewidującymi 12 grup zadań do realizacji, i zaapelował do wszystkich członków SPAM o wybranie z nich co najmniej jednego zadania dla siebie. Ryszard poprosił Bożenę Mściwujewską-Kruk, redaktor naczelną "Almanachu Muszyny", o zapoznanie zebranych z planami redakcji. Bożena poinformowała, że rocznik 2016 będzie rocznikiem wyjątkowym, zawierającym bibliografię oraz indeks nazwisk z poprzednich 25 roczników. Będzie to ostatnie wydanie w tej formie, tzn. papierowej, natomiast rozważana jest kontynuacja "Almanachu Muszyny" w formie elektronicznej.
Kolejno głos zabrał Juliusz Jarończyk, który opowiedział o tegorocznym konkursie fotograficznym. Tematem konkursu będą w tym roku schody i progi w architekturze i krajobrazie historycznego "państwa muszyńskiego".
Następnie Gabriel Kurczewski zapoznał zebranych z planami dalszej promocji szlaku winnego "Tokaj - Stara Lubowla - Muszyna" oraz przygotowywanej prelekcji na ten temat w Muzeum Państwa Muszyńskiego.
Na zakończenie tego punktu Ryszard Kruk przedstawił ważne daty w kalendarium SPAM na 2016 rok oraz omówił prognozy finansowe na rok 2016, które stanowią załącznik numer 4.

Ad punkt 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPAM, Włodzimierz Matuzik, ocenił pozytywnie zarówno sprawozdanie merytoryczne, jak i finansowe SPAM za 2015 rok. Opinia Komisji Rewizyjnej SPAM stanowi załącznik numer 5.

Ad punkt 7. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem za rok 2015 oraz planem pracy na rok 2016, głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Muszynie Izabela Łabuś. Dziękując za ogromne wsparcie, jakim dla uczniów są stypendia ufundowane przez przyjaciół "Almanachu Muszyny", poinformowała o planowanym wydarzeniu. Będzie to koncert charytatywny pod tytułem DLA PASJI, DLA NAUKI, DLA PRZYSZŁOŚCI, który odbędzie się 16 kwietnia 2016 roku, w hali sportowej w Muszynie. Celem tego koncertu będzie przedstawienie sylwetek oraz dorobku stypendystów, a także zbieranie środków z przeznaczeniem na fundusz stypendialny. W programie przewidziano m.in. występy młodzieży, prezentacje dorobku stypendystów, loterię różnych przedmiotów, przygotowanych przez uczniów, informacje o działalności SPAM oraz słodki poczęstunek. Została powołana komisja, której zadaniem będzie zebranie oraz przeliczenie środków zebranych podczas koncertu. Przewodniczący zebrania wyraził słowa uznania dla inicjatywy Dyrektor Izabeli Łabuś. Następnie Andrzej Gancarz, jako radny powiatowy, zapoznał zebranych z planami dotyczącymi rozbudowy obwodnicy Muszyny, budowy nowych ścieżek rowerowych w ramach programu regionalnego, rewitalizacji Rynku oraz promocji szlaku winnego do Tokaju. Do dyskusji włączyła się jeszcze Barbara Kuca, która wnioskowała o większą dyscyplinę we wpłacaniu składek członkowskich. Dorota Gancarz wnioskowała natomiast o wprowadzenie zmian do regulaminu konkursu fotograficznego, by mogły brać w nim udział również dzieci. Ryszard Kruk podziękował serdecznie Dyrektor Izabeli Łabuś za inicjatywę zorganizowania koncertu.

Ad punkt 8. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwały:

Uchwała 1/2016 Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne oraz bilans i rachunek wyników SPAM za rok 2015.
Głosy za 30, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 2/2016 Bilans SPAM sporządzony na dzień 31.12.2015 roku zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 37.634,60 zł. Kwota ta w całości przeznaczona zostaje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i uchwałą jego zarządu na działalność statutową, w tym Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny.
Głosy za 30, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu. Uchwała 3/2016 Walne Zebranie udziela absolutorium członkom zarządu za rok 2015.
Głosy za 30, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 4/2016 Walne Zebranie udziela absolutorium członkom komisji rewizyjnej za rok 2015.
Głosy za 30, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 5/2016 Walne Zebranie zatwierdza plan pracy i budżet SPAM na rok 2016.
Głosy za 30, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 6/2016 Walne Zebranie zatwierdza składkę członkowską na rok 2016 w dotychczasowej wysokości 25 złotych rocznie.
Głosy za 30, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 7/2016 Walne Zebranie zatwierdza wnioski z dyskusji i poleca zarządowi SPAM wstawienie ich do Planu Pracy SPAM na rok 2016.
Głosy za 30, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.

Ad punkt 9. Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Przewodniczący zebrania Andrzej Gancarz po wyczerpaniu porządku obrad podziękował zebranym za udział w zebraniu. Ryszard Kruk zaprosił do udziału w imprezach organizowanych przez SPAM w roku 2016. Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz zebrania - Katarzyna Kowacz-Przybylska
Przewodniczący zebrania - Andrzej Gancarz


Protokół 74/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbytego w dniu 12 lutego 2016 roku w Willi Wanda w Muszynie

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska i Gabriel Kurczewski oraz jako gość Barbara Kuca.

Ustalenia:

 1. Przeanalizowano projekt planu pracy SPAM na rok 2016, który będzie poddany pod dyskusję w trakcie walnego zebraniu w dniu 5 marca 2016 roku. Na wniosek Gabriela uzupełniono projekt o zadania związane z promocją szlaku winnego Tokaj - Stara Lubowla - Muszyna.
 2. Uzgodniono, że rozmowy z kandydatkami do stypendiów na kolejny rok szkolny/akademicki odbędą się zaraz po zakończeniu roku szkolnego 2015/2016, zaś stypendia będą wręczone w szkołach w trakcie inauguracji roku szkolnego 2016/2017.
 3. Basia omówiła sprawozdanie finansowe SPAM za rok 2015, które świadczy o stabilnej sytuacji finansowej SPAM. Zwrócono uwagę na zaległości w opłacaniu składki członkowskiej oraz zmniejszające się niestety wpływy z tytułu 1%.
 4. Omówiono przygotowania do I Forum Rowerowego Doliny Popradu, które odbędzie się w dniu 4 marca 2016 roku. Patronat nad Forum objął burmistrz Muszyny dr Jan Golba.
 5. Ryszard i Gabriel podpisali wniosek o grant w ramach programu Mecenat Małopolski na wsparcie edycji bibliografii zawartości Almanachu Muszyny 1991-2015, zaś Agata i Ryszard wniosek grant z programu Równe szanse Fundacji Batorego. Fundacja poinformowała, że jest to już niestety ostatnia edycja tego programu. Gabriel wspólnie z Kasią i Renią rozważą przygotowanie wniosku do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w sprawie nadpopradzkiej karty dań.
 6. Przedyskutowano przygotowania do walnego zebrania.

Następne zebranie za radu odbędzie się w marcu.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 73/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 20 stycznia 2016 roku (obiegiem).

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski.

W związku ze skierowanym do nas pismem przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Polany, podpisanym przez jej prezeskę Monikę Piszczek, o dofinansowanie zakupu akordeonu dla Karola Kiety, postanowiono przeznaczyć na ten cel 1000 złotych z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Karol mieszka w Czyrnej w Gminie Krynica-Zdrój. Grę na akordeonie rozpoczął jako dziecko, uczył się sam, a później zapisał się do Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy. Od tego czasu jego nauka okraszona jest wspaniałymi sukcesami, ale również wyrzeczeniami i przeszkodami, które dzielnie pokonuje. Karol jest naszym stypendystą, a sytuacja materialna rodziny nie daje możliwości zakupienia instrumentu, który jest niezbędny do podjęcia nauki w Szkole Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu. Nie zgłoszono uwag do projektu sprawozdania merytorycznego SPAM za rok 2015. Agata wspólnie z Basią przygotowały projekt sprawozdania finansowego za rok 2015. Oba dokumenty zostaną udostępnione przed zebraniem sprawozdawczym SPAM, które odbędzie się w dniu 5 marca 2016 roku.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w połowie lutego.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 72/2016 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbytego w dniu 5 stycznia 2016 roku w Muszynie (obiegiem).

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska i Gabriel Kurczewski.

Ustalenia:

 1. Jako znakomite oceniono Spotkanie Noworoczne SPAM odbyte z udziałem "Wesołych Harmonijek" ze Starej Lubowli i dodatkowym występem naszych stypendystów. Dziękujemy Agatce za wkład pracy w jego organizację.
 2. Ryszard i Krzysztof spotkali się z Małgorzatą Kotarbą i Cześkiem Kuczem w sprawie przygotowań do I Forum Rowerowego Doliny Popradu (04.03.2016) i V Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego Pętla Popradu (13.08.2016). Występujemy do Burmistrza o patronat nad tymi wydarzeniami i do urzędu, aby w ramach programu grantowego dofinansował kwotą 2000 złotych oba wydarzenia. Ryszard złoży dokumenty w tej sprawie w Urzędzie MiGU Muszyna.
 3. Przy pomocy Basi i Tadzia występujemy o upoważnienie dla Agaty do elektronicznej komunikacji z Urzędem Skarbowym. Musimy złożyć tą drogą PITy za naszych stypendystów za rok 2015.
 4. Poprosimy dyrekcje szkół o info o postępach w nauce naszych stypendystów za pierwsze półrocze. Renia umówi się w tej sprawie z dyrekcją LO.
 5. Kasia skontaktuje się z Marcinem www.greenbox.pl w sprawie www.dolinapopradu.net a Gabriel uruchomi tam zakładkę/podstronę szlak winny TLM (Tokaj,Lubowla,Muszyna).
 6. Ryszard przygotuje na następne spotkanie zarządu projekt sprawozdania merytorycznego za 2015, a Agata przy wsparciu Basi przygotuje projekt sprawozdania finansowego.

Następne spotkanie zarządu SPAM odbędzie się w lutym 2016 roku.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes

 

| strona główna |