Protokoły z posiedzeń
rok 2017

Protokół 91/2017 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbytego W dniu 24 listopada 2017 roku W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Muszynie na zaproszenie Kasi kierującej placówką.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia—Garncarczyk i Agata Szymańska.

 • Uzgodniono skład delegacji SPAM — Renia, Bożena, Agata i Kasia - na uroczystość wręczenia Nagród „Kryształy Soli”, którą Marszałek Małopolski organizuje W dniu 13 grudnia W Krakowie.
 • Ryszard poinformował o spotkaniu z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem W sprawie rocznic Szczęsnego Morawskiego przypadających W roku 2018: 200. rocznica urodzin, 120. rocznica śmierci oraz 155. rocznica wydania dzieła „Sądecczyzna”. SPAM włączy się W realizację zadania.
 • Ryszard przedstawił założenia wystawy SPAM „Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie odzyskania Niepodległości”, która zorganizowana zostanie w Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie. Wernisaż w dniu 3 listopada 2018 roku.
 • Omówiono przygotowania do Noworocznego Spotkania SPAM w dniu 1 stycznia 2018 roku o godzinie 17 w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Przygotowywana jest kartka SPAM z życzeniami świątecznymi i noworocznymi.

Kolejne spotkanie zarządu odbędzie się w styczniu 2018 roku. Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 90/2017 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 2 listopada 2017 roku.

Informacja o ustaleniach:

 1. Ryszard i Agata podpisali umowę z FEP na współfinansowanie trzech stypendiów pomostowych. Całkowity koszt 15.000 złotych, a nasz udział udało się sprowadzić do 9% tej kwoty. Pieniądze przelaliśmy.
 2. Małopolski Urząd Marszałkowski poinformował, że 13 grudnia w Wieliczce w Kopalni odbędzie się wręczenie „Kryształów Soli Małopolski” dla najlepszych NGO. SPAM będzie reprezentowane przez Bożenę i Agatę.
 3. Wysoko oceniono wyprawę do Tokaju - Gabrielu dziękujemy! Z zebranych pieniędzy opłaciliśmy kolację, degustację w Instytucie, winobranie i beczkę wina, która zjedzie do nas na nasze walne zebranie w marcu.
 4. Ryszard poinformował, że doświadczenia "Almanachu Muszyny" zaprezentował na dwóch konferencjach naukowych: "Idea i tradycja mecenatu - od Załuskich do ZAiKS-u", zorganizowanej w Warszawie w "Domu pod Królami" przez ZAIKS i Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz na konferencji "Anatomia polityki historycznej", jaka odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 5. Przedyskutowana zostanie na najbliższym spotkaniu propozycja organizacji wystawy w roku 2018 "Sto kolekcjonerskich eksponatów na Stulecie Odzyskania Niepodległości".
 6. Renia i Kasiu zajmą się organizacją Noworocznego Spotkania SPAM. Sala w Muzeum została zarezerwowana na godzinę 17.
 7. Zrobiliśmy remanent archiwalnych roczników „Almanachu Muszyny”, przygotujemy plan ich rozsądnego zagospodarowania, w tym doposażenie szkolnych bibliotek w regionie.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 89/2017 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 26 sierpnia 2017 roku w willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako gość Bożena Mściwujewska-Kruk.

Podsumowano i wysoko oceniono przebieg wydarzeń zorganizowanych przez SPAM w okresie lata 2017:

 • Uroczyste wręczenie w dniu 30 czerwca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu Nagród Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego w ramach X edycji.
 • Inaugurację wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą" w trakcie koncertu Orkiestry reprezentacyjnej Policji i Straży Granicznej Królestwa Niderlandów" w dniu 9 lipca w Pijalni Głównej w Krynicy. W koncercie wystąpił stypendysta FSAM Karol Kieta.
 • VI Kameralny Polsko-Słowacki rajd Rowerowy Pętla Popradu, który w dniu 12 sierpnia odbył się z udziałem 80 uczestników. Postanowiono zorganizować spotkanie poświęcone omówieniu zasad organizacji tego pięknego i ważnego dla promocji regionu wydarzenia.
 • Finisaż wystawy "O wizycie, która zakołysała krynica", połączony z koncertem Agnieszki Zahaczewskiej-Ksiązek, stypendystki FSAM i Krzysztofa Książka na fortepianie Jana Kiepury w willi Patria w dniu 19 sierpnia. SPAM gotów jest nadać koncertowi cykliczny charakter w trakcie kolejnych edycji Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy.

Postanowiono dokonać podziału wpłat z tytułu 1%, które wyniosły 9920 złotych. 50% na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz 50% na wydawnictwo Almanach Muszyny. Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim donatorom.

Agata poinformowała o stanie konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Po wypłatach na rok szkolny akademicki 2017/2018, szacujemy ze na rok kolejny pozostanie około 14 tysięcy złotych. Bożena poinformowała o zgromadzeniu i wysłaniu do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dokumentacji kandydatów do stypendiów pomostowych. W dniu 2 września w willi Wanda podpisane zostaną umowy stypendialne. Bożena i Agata będą reprezentowały SPAM na rozpoczęciu roku szkolnego w LO w Muszynie.

Omówiono przygotowania do II Wyprawy SPAM do Tarcal, program przygotowuje Gabriel, w tym planowane jest tłoczenie wina do "Beczki Muszyna 2017". Zarezerwowano autokar. Ustalona zostanie lista uczestników.

W dniu 30 września odbędą się "Dożynki SPAM", czyli spotkanie przy grillu w willi Trela - wydarzenie zorganizuje Renia. Zgodnie z tradycją w dniu 1 stycznia 2018 roku o godzinie 17 w Muzeum Państwa Muszyńskiego odbędzie się Spotkanie Noworoczne SPAM, połączone z koncertem stypendystki/y FSAM - sprawą zajmie się Kasia. Następne spotkanie zarządu odbędzie się pod koniec września.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 88/2017 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 2 lipca 2017 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz Gabriel Kurczewski.

Zatwierdzono protokół Komitetu Stypendialnego Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Decyzja o stypendiach przyznanych na rok szkolny/akademicki 2017/2018 zostanie upubliczniona na stronie www.almanachmuszyny.pl Podpisanie umów stypendialnych nastąpi w dniu 2 września o godzinie 10 w Willi Wanda.

Ryszard i Gabriel za zgodą zarządu podpisali wniosek w sprawie udziału SPAM w konkursie o Nagrodę Marszałka Małopolski "Kryształ Soli".

Następne spotkanie zarządu odbędzie się pod koniec lipca.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 87/2017 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbytego w dniu 26 maja 2017 roku w Willi Wanda w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska i Gabriel Kurczewski oraz jako goście Izabela Łabuś i Krzysztof Trela.

Przedyskutowano i dokonano podziału zadań w związku z wydarzeniami SPAM planowanymi na okres letni:

 • 30 czerwca, godz. 12, Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz - X jubileuszowa doroczna honorowa Nagroda Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego \
 • 1 lipca, godz. 10, PZS w Muszynie - rozmowa z kandydatami do stypendiów
 • 2 lipca, godz. 11, Muzeum Państwa Muszyńskiego - rocznicowe spotkanie SPAM, prezentacja Izy Cywy oraz "Klasa z klasą", tort
 • 9 lipca, godz. 18.30, Pijalnia Główna w Krynicy - wernisaż wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą"
 • 9 lipca, godz. 19, Pijalnia Główna w Krynicy - koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i Żandarmerii Królestwa Niderlandów, występ Karola Kiety
 • 19 lipca, godz. 18, Deptak w Krynicy - koncert orkiestry studentów z Hagi i oprowadzenie po wystawie
 • 12 sierpnia, godz. 10, Zapopradzie - start VI Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego Pętla Popradu 19 sierpnia, godz. 17, Willa Patria - finisaż wystawy
 • 1 września, godz. 10, PZS w Muszynie - wręczenie stypendiów
 • 7 października, godz. 6.00 - wyprawa do Tokaju Ponadto postanowiono zorganizować wspólną imprezę Andrzejkową dla członków SPAM.

Kolejne spotkanie zarządu odbędzie się w połowie czerwca.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 86/2017 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 17 marca 2017 roku w gościnie w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako zaproszony gość Barbara Kuca.

W trakcie posiedzenia podjęto podane niżej tematy.

 1. Podsumowano przebieg walnego zgromadzenia Stowarzyszenia przyjaciół Almanachu Muszyny odbytego w dniu 4 marca. Dokumenty przyjęte w trakcie posiedzenia zostały zamieszczone na stronie www.almanachmuszyny.pl
 2. Omówiono założenia programu współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym z Tarcal z regionu Tokaj w ramach programu "Promujemy szlak winny Tokaj - Stara Lubowla - Muszyna". W tej sprawie Ryszard napisze - w porozumieniu z Gabrielem - list do Jerzego Celichowskiego, w nawiązaniu do jego wizyty w Muszynie.
 3. Ryszard poinformował o przygotowywanej wizycie w Warszawie klasy z LO w Muszynie, która zdobyła stypendium w ramach konkursu "Klasa z klasą" oraz o podpisaniu umów grantowych z Burmistrzem Muszyny - VI Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy Pętla Popradu oraz Starostą Nowosądeckim - X edycja Nagrody Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego.
 4. Agata i Barbara poinformowały o wysłaniu do Urzędu Skarbowego sprawozdań finansowych CIT.
 5. Rozmawiano także o stronie www.dolinapopradu.net ale niestety bez pozytywnych konkluzji.

Następne zebranie odbędzie się w połowie kwietnia.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM)

W dniu 4 marca 2017 roku, w siedzibie Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego w Muszynie, prezes SPAM Ryszard Kruk w imieniu swoim oraz Zarządu SPAM serdecznie przywitał zebranych, a szczególnie gości z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Kulturalnego z Tarcal - Urszulę i Jerzego Celichowskich.

Zanim jednak przystąpiono do realizowania porządku obrad, Ryszard Kruk poprosił o zabranie głosu Krzysztofa Wnęka. Swoje wystąpienie Krzysztof rozpoczął od wyrażenia uznania dla pomysłu konkursu "Moja Muszyna, Moja Szkoła" ogłoszonego przez SPAM i Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie. Jury pod przewodnictwem Krzysztofa postanowiło przyznać nagrody na łączną kwotę 1500 zł za najlepsze spoty. Kryteria oceny stanowiły: przesłanie, czyli opowiedziana historia, wartość emocjonalna, ciekawy scenariusz oraz technika wykonania spotu. Następnie wręczono nagrody i zaprezentowano nagrodzone filmy.

Ryszard Kruk zaproponował, aby przewodniczącą zebrania została Barbara Kuca, a sekretarzem Katarzyna Kowacz-Przybylska. W trakcie głosowania obydwie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie i Ryszard Kruk oddał głos Basi Kucy, która poprowadziła zebranie.

Basia Kuca poinformowała, że SPAM liczy aktualnie 54 członków. Ilość obecnych według listy to 18 osób plus 14 złożonych pisemnych upoważnień do głosowania. Członkowie SPAM zostali prawidłowo poinformowani o zebraniu, a dokumenty przed Walnym Zebraniem zostały zamieszczone na stronie www.almanachmuszyny.pl Na tej podstawie Basia Kuca stwierdziła prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Następnie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego we wrześniu Tomasza Szymańskiego, zasłużonego członka-założyciela Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Przewodnicząca zebrania odczytała proponowany porządek obrad i poddała go pod głosowanie. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe SPAM za rok 2016 i plan na rok 2017.
 6. Opinia Komisji Rewizyjnej SPAM do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2016.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem za rok 2016 i planem na rok 2017, w tym wystąpienie Jerzego Celichowskiego z Tarcal-Tokaj.
 8. Głosowanie uchwał w sprawach: - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016 - przeznaczenie nadwyżki przychodów na cele statutowe - absolutorium dla zarządu - absolutorium dla komisji rewizyjnej - plan pracy i budżet na rok 2017 - składka członkowska SPAM na 2017 r. na dotychczasowym poziomie 25 zł rocznie - zatwierdzenie wniosków z dyskusji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

Wobec zrealizowania punktów od 1 do 3 przystąpiono do rozpatrywania kolejnych spraw, przewidzianych w porządku obrad.

AD. 4
Wybrano członków komisji uchwał i wniosków. Przewodnicząca zaproponowała Katarzynę Kucię-Garncarczyk i Krzysztofa Wnęka. Zebrani przegłosowali obydwie kandydatury.

Ad. 5
Ryszard Kruk przedstawił sprawozdanie z działalności SPAM za rok 2016. Zaprezentowane kalendarium zawierało wydarzenia zorganizowane przez Stowarzyszenie. Odbyło sie 15 imprez, w których wzięło udział prawie 800 osób. Przyznane zostały 22 stypendia. Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu i zostanie podane do publicznej wiadomości na www.almanachmuszyny.pl .Następnie omówiono stan finansów Stowarzyszenia oraz przedstawiono bilans za rok 2016. Wynik finansowy jest dodatni. Ryszard Kruk podziękował członkom zarządu oraz członkom SPAM za pracę społeczną w roku 2016. Szczególne podziękowania skierował do Barbary Kucy za wsparcie zarządu w sprawach księgowych. Następnie zapoznał zebranych z planami Stowarzyszenia na 2017 rok. Przewidzianych jest 13 zadań do realizacji. Ryszard poprosił Bożenę Mściwujewską-Kruk, redaktor naczelną "Almanachu Muszyny", o zabranie głosu. Bożena wspomniała, że w tym roku planowane jest wydanie biuletynu poświęconego dziesięciu edycjom Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego, a w roku następnym sylwetkom stypendystów i ich osiągnięciom, a także donatorom funduszu stypendialnego. Kolejny głos należał do Juliusza Jarończyka, który opowiedział o tegorocznym konkursie fotograficznym. Tematem konkursu będą w tym roku detale architektoniczne dwóch obiektów, znajdujących się w obrębie historycznego "państwa muszyńskiego", wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: cerkwi pw. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku oraz cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Brunarach. Gabriel Kurczewski zapoznał zebranych z planami dalszej promocji szlaku winnego oraz przygotowywanej prelekcji na ten temat w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Ryszard przedstawił ważne daty w kalendarium na rok 2017 oraz omówił prognozy finansowe. Wspomniał przy okazji o ogłoszonym przez władze samorządowe Muszyny planie utworzenia nowych ścieżek rowerowych i organizacji tegorocznego rajdu rowerowego.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Włodzimierz Matuzik, ocenił pozytywnie zarówno sprawozdanie merytoryczne, jak i finansowe SPAM za rok 2016.

Ad. 7
W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem za rok 2016 oraz planem pracy na rok 2017 głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Muszynie Izabela Łabuś. Dziękując za wsparcie, jakim dla uczniów są stypendia ufundowane przez Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, poinformowała, że klasa II LO otrzymała stypendium Klasa z Klasą, które zostało przyznane w ramach współpracy stypendialnej szkoły ze SPAM. Klasa ta otrzymała bon na 3.000 zł i będzie mogła go wykorzystać na dofinansowanie wycieczki dydaktycznej do Warszawy. Pani dyrektor poparła również pomysł ogłoszenia kolejnej edycji konkursu "Moja Muszyna , Moja Szkoła". Następnie głos zabrał Jerzy Celichowski z Tarcal-Tokaj, który zapoznał zebranych z krótką historią oraz atrakcjami miejscowości Tarcal. Pytał o możliwości współpracy z regionalnymi restauratorami oraz zachęcał do odwiedzenia Tarcal. Serdecznie zapraszał na Święto Wina, które odbędzie się na początku maja. Ryszard Kruk podziękował za wystąpienie i zapewnił o wsparciu dla inicjatywy współpracy.

AD. 8
Przewodnicząca zebrania poddała pod głosowanie następujące uchwały:
Uchwała 1/2017 - Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne oraz bilans i rachunek wyników SPAM za rok 2016.

Głosy za 32, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0.
Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu. Uchwała 2/2017 - Walnego Zebrania w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r. zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami o wartości 44.096.18 zł. Kwota ta w całości przeznaczona zostanie zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i Uchwałą jego Zarządu na działalność statutową, w tym Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny.
Głosy za 32, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0.
Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.
Uchwała 3/2017 - Walne Zebranie udziela absolutorium poszczególnym członkom zarządu za rok 2016.
Głosy za 32, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.
Uchwała 4/2017 - Walne Zebranie udziela absolutorium poszczególnym członkom komisji rewizyjnej za rok 2016.
Głosy za 32, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.
Uchwała 5/2017 - Walne Zebranie zatwierdza plan pracy i budżet SPAM na rok 2017.
Głosy za 32, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.
Uchwała 6/2017 - Walne Zebranie zatwierdza składkę członkowską na rok 2017 w dotychczasowej wysokości 25 złotych rocznie.
Głosy za 32, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.
Uchwała 7/2017 - Walne Zebranie zatwierdza wnioski z dyskusji i poleca zarządowi SPAM wstawienie ich do Planu Pracy SPAM na rok 2017.
Głosy za 32, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta w proponowanym brzmieniu.

Przewodnicząca zebrania Basia Kuca podziękowała zebranym za udział w głosowaniu. Ryszard Kruk podziękował zebranym za przybycie oraz zaprosił do udziału w imprezach organizowanych przez SPAM. Na tym zebranie zakończono.


Protokół 84/2017 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 15 stycznia 2017 roku

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz Gabriel Kurczewski.

Jednomyślnie zatwierdzono protokół Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie w sprawie konkursu stypendialnego "Klasa z klasą". Kwota 3.000 złotych z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, z przeznaczeniem na dofinasowanie wycieczki edukacyjnej klasy, która osiągnęła najlepszy wynik, zostanie przelana na konto Komitetu Rodzicielskiego.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w lutym.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 85/2017 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 15 lutego 2017 roku

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz Gabriel Kurczewski

. Jednomyślnie zatwierdzono projekt sprawozdania merytorycznego i finansowego SPAM za rok 2016 oraz projekt planu pracy na rok 2017. Powyższe dokumenty zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie www.almanachmuszyny.pl oraz poddane dyskusji i zatwierdzeniu na walnym zebraniu SPAM w dniu 4 marca 2017 roku.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w marcu.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz

 

| strona główna |