1870-01-22 C.k. Dyrekcja Krajowa Skarbu zawiadomila c.k. Zaklad zdrojowy w Krynicy, że Wysokie Ministerstwo w dniu 4 stycznia "dozwoliło" budowę chodnika krytego przy zdroju krynickim.
1938-01-22 W Muszynie odbył się Bal PCK.
1945-01-22 Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie, zorganizowane już w kilka godzin po wkroczeniu Armii Czerwonej. Przewodniczył obyw. Stanisław Jezierski, protokołował obyw. Władysław Szołdra, uczestniczył i wygłosił przemówienie delegat Armii Czerwonej, adiutant dywizji stacjonującej w Muszynie. Przez aklamacje wybrano "głową miasta" Stanisława Jezierskiego, zastępcą dra Edwarda Skowrońskiego, ławnikami: Władysława Chrystowskiego, Stefana Mściwujewskiego i Michała Plądra. Powołano urzędników: sekretarz Stanisław Stojek, kasjer Jan Bujarski, buchalter Mieczysław Wiącek oraz Antoni Kmietowicz, Tadeusz Latuszek, Anna Więcek i Janina Plachy.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |