1574-06-26 Stanisław Kępiński, starosta i tenutariusz muszyński w liście do bardiowian potwierdza, że Lazar Miejski jest u niego na ten czas urzędnikiem.
1612-06-26 Biskup Piotr Tylicki wystawił w Bodzentynie przywilej lokacyjny miasta Tylicz (nazwa urobiona od nazwiska fundatora) oparty na patencie Muszyny z 1589 roku (prawo magdeburskie). Ustanowił czterech rajców i powołał sąd ławniczy pod przewodnictwem obieranego - podobnie jak rajcy - corocznie wójta sądowego. Piotr Tylicki zaznaczył, że nowa osada miejska ma powstać na gruncie dawnego Miastka. Na budowę kościoła rzymsko-katolickiego poddani mieli zwieźć drewno z lasów klucza muszyńskiego. Obiecał także biskup wznieść w miasteczku cerkiew grecką, zakazując jednocześnie osiedlanie się w Tyliczu heretykom i schizmatykom. Mieszczanom zapewniono swobodny handel, w tym wytwarzanie i szynkowanie piwa i gorzałki, a także sprowadzanie wina, pod warunkiem że czynsz z tego tytułu będzie kierowany do skarbca biskupiego, zaś słody i mąka będą pochodziły z młyna podległego starostwu muszyńskiemu.
1926-06-26 Całą stronę walorom Żegiestowa poświęca pismo "Światowid", przy tekście zdjęcia autorstwa A. Siermontowskiego.
1932-06-26 "Glos Podhala" poinformował, że burmistrz Antoni Jurczak przeznaczył miejski teren, tak zwaną Dziubasówkę, naprzeciw kościola, na budowę boiska sportowego dla miejscowego Związku Strzeleckiego.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |