1867-01-17 Mikołaj Zyblikiewicz w liście do Szczęsnego Morawskiego, autora monumentalnego dzieła Sądecczyzna, pyta go czy zamierza ubiegać się o mandat poselski w okręgu Stary Sącz - Krynica.
1892-01-17 W Muszynie zawarli ślub Żydzi: kupiec Eliezer Gottlob i Chaje, córka muszyńskich handlarzy zboża: Leiba i Sary Ryfki Gottehrer. Mieszkali w domu nr 240. Ich potomek Jules Mandel, mieszkaniec Kalifornii, opisał dzieje rodu na łamach "Almanachu Muszyny".


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |