1810-09-18 W bardiowskim kościele farnym ksiądz Thomas Korbics ochrzcił Michała Alojzego Zompha, którego syn Wiktor w latach 1873-74 wykonał malowidła ścienne w cerkwiach w Leluchowie i Andrzejówce.
1890-09-18 Najstarszy w kolekcji AM list ck Sądu Powiatowego w Muszynie opatrzony stemplem z datą dzienną. List jest skierowany do Gminnej zwierzchności w Miliku o bezwłoczne nadesłanie świadectwa moralności i majątku Teresy Kostu(a)rczyk, rodem z Milika, lat 46, rel. gr. kat. zamężnej za Łukaszem, matki 5 dzieci, komornicy zamieszkałej w Miliku.
1926-09-18 W piśmie Świat wydawanym w Warszawie pod kierownictwem Stefana Krzywoszewskiego zaprezentowano wiele informacji na temat Krynicy, w związku z inauguracją monumentalnego gmachu kąpielowego, co mialo miejsce w dniu 14 września. W numerze teksty autorstwa: dr Otto Nadolskiego, inż. Leona Nowotarskiego, dr Witolda Skórczewskiego, aptekarza Romana Nitribitta, dr Józefa Westreicha, inż. Mieczysława Franka. W piśmie mnóstwo ciekawych zdjęć.
1934-09-18 Rada Miejska Muszyny, dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłego ministra spraw wewnetrznych Bolesława Pierackiego, postanowiła nadać jego imię dotychczasowej ulicy Sądowej, obecnie Antoniego Kity.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |