1559-03-24 Starosta muszyński, Wawrzyniec Kosiński, w podzięce za wino wysłał rajcom bardiowskim nieco jarząbków oraz lipieni.
1726-03-24 Biskup krakowski Konstanty Szaniawski wystawił przywilej dla cechu płócienników muszyńskich. Dokument został opisany w Almanachu Muszyny 2004.
1918-03-24 Paroch grekokatolicki w Leluchowie poinformował pisemnie muszyński grekokatolicki urząd dekanalny z siedzibą w Złockim, że ma pięcioro dzieci urodzonych: 23 stycznia 1907, 2 września 1908, 17 lutego 1910, 12 czerwca 1911 oraz 20 maja 1915. Korespondencja w języku ukraińskim na polowej karcie korespondencyjnej z napisem w językach: ukraińskim, niemieckim i węgierskim, opatrzona została "cegiełką" z napisem w języku ukraińskim "Na skarb ukraińskich siczowych strzelców", Nazwisko leluchowskiego parocha Josif Duco(dwie kolejne litery nieczytelne).
1955-03-24 Z cerkwi w Izbach zabrano słynący łaskami obraz Matki Bożej Opiekuńczej i przeniesiono go do kościoła w Bereście.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |