1655-09-26 Udział piechoty muszyńskiej pod wodzą rotmistrza Marcina w obronie Kazimierza w Krakowie przed Szwedami. Obroną kierował kasztelan kijowski Stefan Czarniecki. Zaskoczeni przez Szwedów muszynianie zostali częściowo wybici, częściowo wzięci do niewoli i stracili cztery proporce.
1769-09-26 W obozie konfederatów barskich pod Muszynką Kazimierz Pułaski oddał głos na generalne marszałkostwo Marcina Krasińskiego i regimentarstwo Ignacego Potockiego.
1998-09-26 Zmarł Roman Reinfuss, autor prac na temat Łemków, wybitny etnograf, znawca polskiej sztuki ludowej i etnografii Karpat. W latach 1944–1946 profesor UMCS w Lublinie, od 1946–1949 profesor na Uniwersytecie we Wrocławiu, a od roku 1946–1980 kierownik Pracowni Sztuki Ludowej w Instytucie Sztuki PAN. W maju 1936 roku wykonał zdjęcia Łemków na terenie Leluchowa i Dubnego.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |