1558-07-17 List podstarościego sądeckiego Piotra Biechowskiego do mieszczan lewockich w sprawie Macieja Łazieńskiego (Laznyczky h. Ogończyk) starosty muszyńskiego, który wnosi skargę na dwóch mieszczan z Lewoczy Piotra Janusza i TTomasza Laniusa o niezapłacenie mu należności za 26 wołów. Jednocześnie podstarości prosi o udzielenie pomocy wyżej wymienionemu Łzieńskiemu lub jego wysłannikowi.
1768-07-17 Cesarzowa Maria Teresa upoważniła marszałka polowego hrabiego Mikosa Józsefa Esterhazyego do przekroczenia granicy z Polską na Spiszu.
1934-07-17 Powódź w Muszynie, z brzegów wystąpiły Poprad i Muszynka, "rozmyty" został przystanek kolejowy Muszyna-Miasto.
2004-07-17 W Krynicy odsłonięto pomnik Jana Kiepury, autorstwa Tadeusza Markiewicza i Gabriela Karwowskiego.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |