1423-11-21 W okresie między 16 a 21 listopada w okolicach "Państwa Muszyńskiego" przebywał król Władysław Jagiełło, przybywając na planowane spotkanie z Zygmuntem Luksemburskim, które ostatecznie nie doszło do skutku. Była to podróż, która się odbyła "circa festum sancti Martini" na pograniczu polsko-węgierskim między Sanokiem a Stropkovem (dzisiejsza Słowacja), czyli w okolicach Bardiowa, w czasie zwyczajowego objazdu ziem nadgranicznych przez Jagiełłę.
1939-11-21 Podczas przekradania się na Węgry wpadł w ręce Niemców Zbigniew Posłuszny, uczeń I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu (ur. 24.04.1922). Torturowany w aresztach i więzieniach w Muszynie i Nowym Sączu został rozstrzelany ma Wysokiem 27.06.1940.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |