1927-07-25 "Tygodniowy Kurjer Podhalański" zamieścił obszerny tekst poświęcony walorom Krynicy (dawniej a dziś), w którym podkreślono rolę w rozwoju Krynicy burmistrza dra Franciszka Kmietowicza oraz inż. Leona Nowotarskiego, dyrektora Zakładu zdrojowego. Ponadto zamieszczona jest obszerna reklama Żegiestowa-Zdroju.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |