1323-04-22 W dokumencie króla węgierskiego Karola I Roberta o darowiźnie na rzecz dworzanina Filipa Drugetha zamków w Pławcu i Starej Lubowli wspomniany jest klasztor obok Legnawy. Inne dane podają, że był to monaster zakonu św. Wasyla Wielkiego. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się kapliczka pod wezwaniem św Mikołaja.
1837-04-22 W wydanym w Lesznie piśmie Przyjaciel Ludu nr 42 ukazał się tekst podpisany A.G.; autor po zwiedzeniu opisuje Muszynę, wspomina podanie o Palochu, właścicielu Zamku (10 lat później pisał o nim Stęczyński), mówi o kopiach starych dokumentów znajdujących się w magistracie.
1873-04-22 Parlament austriacki podjął uchwałę o budowie linii kolejowej Tarnów - Leluchów/Orlov.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |