1604-10-02 Biskup Bernard Maciejowski dodał plebanom muszyńskim dochody ze wsi Złockie, licząc na obsadę probostwa po śmierci ks. Bartłomieja z Bodzentyna.
1675-10-02 W Bodzentynie przed sądem duchownym zapadł wyrok w sprawie skarg poddanych muszyńskich na ks. Wawrzyńca Krygnowskiego, proboszcza w Muszynie. Proboszczowi nakazano, aby wiernych ze wsi Wierchomla "szanował, nie wyzywał, nie bił ich, ani nie kaleczył". Wyrok zabraniał księdzu Krygnowskiemu wysyłania "do pługa, do kosy i do lasa" stróżów. Co do wiernych wyrok postanawiał, aby nie jeździli więcej razy jak raz w tygodniu po sól do Bochni czy Wieliczki.
1770-10-02 Poświęcono cerkiew w Żegiestowie, odbudowaną po pożarze w 1769 r. jako murowaną, nakładem patrona, biskupa krakowskiego Sołtyka, powiększoną następnie za zgodą Konsystorza przemyskiego greckokatolickiego.
1815-10-02 "Kuręda z C.K. Kray. Prefektury Kameralney Muszyńskiey" w sprawie akuszerek skierowana do "Do niż. wyrażonych WJXięży Plebanów i Kooperantów w Państwie Kameralnym Muszyńskiem" do odczytania z ambon. Powołując sie na "Wysokie Rządy Krajowe ... 12-go sierpnia r.b. 29710 rozporządzić raczyli, ażeby żadna Kobieta we wsiach nie ważyła sie przy polożnicach miejsce akuszerki zastępowac, dopóki we Lwowie Kursu Akuszerstwa, chociaż przez puł Roku słuchać niebędzie, i Diplom wolney praxi nieodbierze, ponieważ tylko z powodu tych nierozumnych Kobiet wiele nieszczęśliwych połogów codzieńne prawie doświadczenie uczy" informuje, że "Rząd Krayowy dla każdey, ktoóra by chęć miała kurs akuszerstwa we Lwowie słuchać 50 zl ryńskich Stidendium wyznacza, jednakowosz takowa Kobieta niepowinna nad 30 lat stara bydź i przynaymniey dobrze czytać, i cokolwiek pisać umieć". Na dokumencie znajdującym się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej potwierdzenie odczytania "kurędy" pod podaną wyżej datą w Tyliczu.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |