1804-01-24 Urodził sie Józef Dietl, profesor i rektor UJ, najsłynniejszy polski balneolog, wielce zasłużony dla rozwoju uzdrowiskowych funkcji Krynicy.
1934-01-24 Na posiedzeniu Rady Gminnej Muszyny podjęto decyzję o odstąpieniu placu gminnego w Rynku - położonego koło realności Ch. Reicha - na budowę remizy strażackiej. Upoważniono także burmistrza Antoniego Jurczaka oraz radnych dr Seweryna Mściwujewskiego i ks. Józefa Gawora do podpisania aktu notarialnego kupna placu na Folwarku z przeznaczeniem go pod budowę szkoły.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |