1791-11-16 Gubernia Krajowa na podstawie badania przez krakowski urząd fiskalny rozstrzygnęła spór między Muszyną i Leluchowem w sprawie granicznej łąki.
1867-11-16 Dziekan dekanatu Stary Sącz kieruje pismo do proboszcza (imię na literę P. lub R.) Sułka w Muszynie z zapowiedzią przybycia do Muszyny na "wizytację dekanalną i szkolną w dniu 25 listopada przed wieczorem". Dziekan prosi o zawiadomienie o tym fakcie burmistrza, "aby był obecny w Kościele i szkole".
1938-11-16 Na mocy Dekretu Prezydenta Rzeczpospolitej przyłączono do Polski, między innymi tereny nad Popradem, położone naprzeciw Żegiestowa koło wsi Międzybrodzie i Sulin oraz obszar zwany Łopatą Słowacką.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |