1524-06-10 Wzmianka o dorocznych jarmarkach muszyńskich na św. Onufrego i św. Franciszka oraz poniedziałkowych targach.
1870-06-10 Odcisk pieczęci "Urząd Gminy Miasta Muszyny" z herbem Muszyny na dokumencie z tej daty, zawartym w Tekach Schneidra.
1921-06-10 W Nowym Sączu odbyła się rozprawa sądowa trzech czołowych działaczy łemkowskich; aktywnego także na terenie Muszyny adwokata Jarosława Kaczmarczyka, duchownego grekokatolickiego Dymitra Chylaka oraz rolnika z Krynicy Mykołaja Gromosiaka. Zostali oskarżeni o próbę oderwania Łemkowszczyzny od Polski. Sąd ich uniewinnił.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |