1910-03-05 W piśmie "Świat" ukazał się obszerny tekst omawiający głośną sprawę kontowersji, jakie wywołała w Starym Sączu malarka Bronisława Rychter-Janowska, uruchamiając szkołę malarstwa w ramach której miało być także rysowanie z natury aktów. Pomysł ten wzburzył duszpasterza klasztornego, który artystkę potępił z ambony i radę miasta, która podjęła stosowną krytyczną wobec artystki uchwałę. Zagrożone było istnienie szkoły. Autor tekstu z satysfakcją podkreśla, że Bronisława nie ulegla presji i kontynuuje zajęcia swojej szkoły, choć od idei rysowania aktów odeszła, biorąc pod uwagę "małomiasteczkowy obskurantyzm".
1927-03-05 "Tygodnik Ilustrowany" zamieścił tekst "Chamonix Polskie (Krynica w zimie)" reklamujący jej zimowe atrakcje. Poinformowano, że bieg narciarski wygrała Ela Zienkiewiczowa, zaś w skokach narciarskich mistrzem okazał Andrzej Krzeptowski, przybyły tu wprost z Cortina d'Ampezzo.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |