1870-10-25 W Rapperswil, dzięki staraniom Władysława Platera, powstało Muzeum Narodowe. W jego zbiorach, wedle kwerendy przeprowadzonej przez Izabelę Gass i opisanej w AM, obok innych pamiątek znajdują się teksty Franka Kmietowicza, wybitnego muszynianina, znawcy jej dziejów, dziennikarza prasy polonijnej na emigracji.
1907-10-25 Przeniesiono bibliotekę parafialną w Muszynie do lokalu w starej szkole i spisano inwentarz. Książki zostały skatalogowane przez Pawła i Halinę Kubików, Jadwigę Malinowską, Michała Buszka i Helenę Serafinową.
1930-10-25 W Muszynie w żydowskiej rodzinie urodzila się Anna Sztybel z domu Reich, której ojciec miał sklep w rynku "Towary Mieszane". Po perypetiach wojennych osiadła na stałe w USA.
1931-10-25 Wojciech Borzemski, prezes Związku Strzeleckiego w Muszynie został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi. Uroczystość uświetnił występ miejskiej orkiestry kierowanej przez Jana Gumula.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |