1919-03-25 W wyborach do rad miejskich w Muszynie wygrała lista Piastowców na która głosowali między innymi pracownicy sądu, zaś Nadleśnictwo, tartak i kolej głosowali za socjalistami.
1927-03-25 Podczas konferencji odbytej w Krakowie zdecydowano o budowie skoczni narciarskiej na Górze Krzyżowej w Krynicy. Obecny był Roman Nitribitt, delegat Sekcji Narciarskiej PTT Beskid.
1937-03-25 Staraniem Stowarzyszenia Lekarzy i Komisji Zdrojowej w Krynicy ukazał się Pamiętnik VI Zjazdu Lekarzy, jaki w dniach 9-11 stycznia 1937 roku odbył się w Krynicy. Pamiętnik wstępem opatrzył dr Mieczysław Dukiet, Generalny Sekretarz Zjazdu.
1995-03-25 Odbyło się Forum Gospodarcze Muszyna 1995, zorganizowane z inicjatywy redakcji "Almanachu Muszyny", połączone z inauguracją Ekspozytury Banku PKO BP w Muszynie.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |