1895-05-21 W Krynicy-Wsi urodził się Epiphanius Drowniak znany pod imieniem Nikifor Krynicki, Łemko, genialny malarz prymitywista.
1939-05-21 W wyborach do Rady Gminy Muszyna wybrano 16 radnych "prorządowych", w tym 10 Rusinów i 6 Polaków. W Krynicy do Rady Miejskiej wybrano: 8 przedstawicieli Zjednoczenia Chrześcijańskiego, 3 - Zjednoczonej Listy Żydowskiej i 1 z PPS. Poinformował o tym "Głos Podhala".
1974-05-21 Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego "Hajnik" uznano za rezerwat przyrody.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |