1861-04-16 Urodził się Karol Potkański, (zm. 16 VIII 1907 w Krakowie) – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, etnograf, badacz regionu, taternik. Zwolennik zasiedlania Spiszu przez ludność polska posuwającą się wzdłuż doliny Popradu. Datował lokację Muszyny na XIII wiek.
1896-04-16 Zmarł Michał Zieleniewski, przez 30 lat (1857-1887) lekarz rządowego cesarsko-królewskiego Zakładu Zdrojowego w Krynicy.
2016-04-16 Staraniem Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny zorganizowano koncert "Dla pasji, dla nauki, dla przyszłości". Poza wrażeniami artystycznymi i wspaniałą atmosfera, budującą więź między pokoleniami aktualnych i byłych uczniów oraz nauczycieli, a także rodziców uczniów i przyjaciół "Almanachu Muszyny", efektem koncertu było zebranie środków finansowych na ustanowienie dodatkowego stypendium "Klasa z klasą 2017". Do tej pory przyznano ponad 300 stypendiów z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, w tym 137 dla uczniów muszyńskiego LO.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |