Protokoły z posiedzeń
rok 2011

Protokół 20/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 13 grudnia 2011 roku w Willi Wanda w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako goście: Juliusz Jarończyk i Krzysztof Trela.

Przebieg i ustalenia:

 1. Ryszard poinformował o przebiegu uroczystości w Ambasadzie RP w Bratysławie w trakcie której J.E. Andrzej Krawczyk Ambasador RP na Słowacji udekorował Gabriele Malastową, sekretarza Stowarzyszenia Amos Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Odznaczenie przyznane zostało przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. W uroczystości wzięli także udział Michal Biganic, Primator Starej Lubowli oraz Anton Karnis Prezes Stowarzyszenia Amos. Ambasador Andrzej Krawczyk zapowiedział złożenie w styczniu oficjalnej wizyty w Starej Lubowli. SPAM we współpracy ze Stowarzyszeniem Amos włączy się w przygotowanie programu wizyty.
 2. Renata poinformowała o udziale w uroczystościach z okazji 5tej rocznicy nadania Liceum w Muszynie imienia Jana Kochanowskiego.
 3. Podsumowano i wysoko oceniono udział Stowarzyszenia w koncercie w Starej Lubowli w dniu 3 grudnia z okazji święta miasta Stara Lubowla.
 4. Katarzyna poinformowała o spotkaniu z partnerami słowackimi i postępie prac nad domeną www.dolinapopradu.net Przedyskutowano współpracę z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym przy gromadzeniu materiału fotograficznego dla potrzeb tworzonej strony. Katarzyna i Juliusz nawiążą w tej sprawie bezpośredni kontakt. Stowarzyszenie ze środków własnych sfinansuje pierwsza fazę prac, zaś w sprawie sfinansowania dalszych prac Stowarzyszenie będzie starało się pozyskać grant w ramach programów grantowych.
 5. Przedyskutowano przygotowania do organizacji koncertu noworocznego w dniu 1 stycznia 2012 o godzinie 16 w sali widowiskowo-sportowej w Muszynie oraz noworocznego spotkania SPAM w dniu 1 stycznia o godzinie 18 w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Koncert noworoczny będzie organizowany we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Muszynie.
 6. Ustalono, że Ryszard i Krzysztof wezmą udział w konferencji "Jeden projekt - dwa powiaty" organizowanej w Nowym Sączu w związku z uruchomieniem grantu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy. Krzysztof będzie obserwował przebieg projektu pod kątem naszego ewentualnie w nim udziału w ramach uczestnictwa w pracach Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
 7. Ryszard poinformował o planowanym z udziałem Karoliny Grobelskiej spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie 75tej rocznicy wizyty w Krynicy Juliany, przyszłej królowej holenderskiej.
 8. Agata poinformowała o przebiegu wypłat stypendiów i aktualnym stanie konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
 9. Uzgodniono kwestię wysyłki życzeń noworocznych i świątecznych SPAM.
 10. Przyjęto w skład SPAM Rafała Klimka, który będzie zajmował się w ramach Stowarzyszenia zagadnieniami turystycznymi.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w styczniu 2012 roku i poświęcone będzie przygotowaniom do Walnego Zgromadzenia SPAM.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 19/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 31 października 2011 roku w Willi Trela w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, oraz jako goście: Bożena Mściwujewska-Kruk, Janina Klimek, Kinga Klimek, Krzysztof Wnęk, Rafał Klimek, Marek Garncarczyk oraz Krzysztof Trela.

Przebieg i ustalenia:

 1. Na wstępie dokonano podsumowania znakomitego przebiegu i rezultatów II Forum Turystycznego Muszyna - Stara Lubowla, jakie w dniu 14 października odbyło się w Muszynie. Ryszard złożył serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania za wielki wkład pracy w powodzenie tego ważnego przedsięwzięcia. Ryszard poinformował, że po II Forum spotkał się z Burmistrzem Muszyny i przekazał mu relacje z przebiegu i ustaleń Forum.
 2. Ryszard przekazał Janinie i Rafałowi Klimkom, właścicielom Hotelu Klimek oraz Krzysztofowi Treli, właścicielowi BT Victor, a także Norbertowi Frankowi właścicielowi restauracji "Salas u Franka" w Starej Lubowli listy z gratulacjami i podziękowaniami za organizację pobytu na II Forum Turystycznym wystosowane przez kierownictwo Amerykańskiej Izby Handlowej z Warszawy.
 3. Jako bardzo cenne uznano przeprowadzone ankietowe badania ruchu turystycznego w Muszynie pilotowane przez Katarzynę. Postanowiono wyniki badań zamieścić na stronie www.almanachmuszyny.pl Kasia nawiązała kontakt z laureatem I Nagrody jaką jest pobyt weekendowy w Willi Trela, zaś Bożena wysłała listy i Almanachy Muszyny do 10 osób, które zostały wylosowane do wyróżnień.
 4. Przyjęto zadania dla całego zespołu na okres do końca marca 2012.
 5. Przedyskutowano projekt Memorandum Informacyjnego Klaster Turystyczny - Dolina Popradu.
 6. Postanowiono złożyć wniosek o przyjęcie Stowarzyszenia w skład Małopolskiej Organizacji Turystycznej (MOT). Jako przedstawiciela SPAM w MOT wskazano Krzysztofa Trelę.
 7. Ustalono że Walne Zebranie SPAM odbędzie się w dniu 18 lutego 2012 roku, w tym dniu zostanie także zorganizowany Bal Karnawałowy dla członków i sympatyków SPAM.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 3 grudnia o godzinie 10 w Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie.
Ryszard Kruk, prezes - Katarzyna Kucia Garncarczyk, sekretarz


Protokół 18/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 16 października 2011 roku w Willi Wanda w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Agata Szymańska, Iza Cywa, oraz jako gość: Bożena Mściwujewska-Kruk.

Przebieg i ustalenia:

 1. Iza poinformowała o przebiegu i wnioskach ze szkolenia zorganizowanego przez Fundację Batorego dla organizacji realizujących programy stypendialne i uczestniczących w programie "Równe szanse".
 2. Iza i Bożena podejmą działania na rzecz zbadania losów zawodowych absolwentów programu Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, w tej sprawie Bożena spotka się z Mirka Hadałą, dyrektorką LO w Muszynie.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 31 października w Willi Trela.
Katarzyna Kucia Garncarczyk, sekretarz - Ryszard Kruk, prezes


Protokół 17/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 1 października 2011 roku w Willi Trela w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, oraz jako goście: Marek Garncarczyk i Krzysztof Trela.

Przebieg i ustalenia:

 1. Z radością przyjęto informacje o wybraniu Katarzyny na stanowisko wiceprzewodniczącej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie nowosądeckim.
 2. Przedyskutowano przygotowania do organizacji w dniu 14 października 2011 w Muszynie II Forum Turystycznego Muszyna - Stara Lubowla. Ustalono listę zapraszanych, które zostaną rozesłane i rozwiezione. Zapoznano się z filmem zapraszającym do udziału w Forum. Zarząd dziękuje Krzysztofowi Kubisie z TV Muszyna za wielka pomoc w przygotowaniu filmu. W dniu 7 października o godzinie 16 odbędzie się spotkanie w Hotelu Klimek celem przedyskutowania szczegółów organizacyjnych.
 3. Agata poinformowała o podpisaniu umowy z Fundacją Batorego o dofinansowaniu Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny kwotą 10 tysięcy złotych.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 16 października w Willi Wanda.
Katarzyna Kucia Garncarczyk, sekretarz - Ryszard Kruk, prezes


Protokół 16/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 23 września 2011 roku w Willi Wanda w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa oraz jako goście: Bożena Mściwujewska-Kruk i Krzysztof Trela.

Przebieg i ustalenia:

 1. Przedyskutowano projekt programu II Forum Turystycznego Muszyna - Stara Lubowla, które odbędzie się w dniu 14 października 2011 roku. Sprawę prowadzą Ryszard i Kasia.
 2. Wstępnie przeanalizowano listę osób planowanych do zaproszenia na Forum przygotowaną przez Krzysztofa. Przewiduje się zaproszenie 40 osób z Polski i 20 ze Słowacji. Ryszard poinformował o planowanej wizycie w Muszynie w trakcie Forum Turystycznego przedstawicieli Amerykańskich Izb Handlowych z Polski i Słowacji.
 3. Iza opowiedziała o swoim udziale w Forum Młodych Liderów zorganizowanym w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz o wrażeniach z pobytu na Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.
 4. Agata poinformowała ze bank w oparciu o nasze dyspozycje zrealizował pierwsze wypłaty dla stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 1 października 2011 roku o godzinie 20 w Willi Trela i poświęcone będzie przygotowaniom do II Forum Turystycznego Muszyna/Stara Lubowla.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz - Ryszard Kruk, prezes


Protokół 15/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 17 września 2011 roku w Willi Wanda w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako goście: Bożena Mściwujewska-Kruk, Krzysztof Trela, Tomasz Szymański.

Przebieg i ustalenia:

 1. Z radością przyjęto informację o wybraniu Katarzyny w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie nowosądeckim. Zadeklarowano gotowość zorganizowania wiosną 2012 roku spotkania Rady w Muszynie, celem prezentacji działalności SPAM i przedyskutowania spraw dotyczących organizacji pozarządowych. Kasia przekaże członkom Rady egzemplarze "Almanachu Muszyny" i wizytówki SPAM.
 2. Przedyskutowano przygotowania do organizacji w dniu 14 października 2011 w Muszynie II Forum Turystycznego Muszyna - Stara Lubowla. W Forum wezmą udział przedstawiciele Amerykańskich Izb Handlowych z Krakowa i Koszyc (Słowacja). Spotkanie odbędzie się w Hotelu Klimek. Ustalono zaproszenie na spotkanie specjalisty od klastrów Marcina Jabłońskiego z firmy www.connectionpoint.eu , celem przeanalizowania możliwości organizacji klastra turystycznego w naszym regionie. Uczestnicy Forum będą zapraszani indywidualnie w oparciu o listę, której projekt przygotuje na kolejne spotkanie Krzysztof. Nagrany zostanie krótki filmik zapraszający do Muszyny. Ryszard uzgodni szczegóły z Krzysztofem z TV Muszyna.
 3. Agata poinformowała o podpisaniu w banku PKO Bank Państwowy dyspozycji do przekazywania stypendiów na konta stypendystów, zgodnie z podpisanymi umowami. Stypendia dla młodzieży słowackiej przekazane zostaną na konto Stowarzyszenia Amos, zgodnie z podpisaną umową.
 4. Bożena opowiedziała o rozmowach z kandydatami do stypendiów pomostowych, podkreślając fakt, że wszyscy dostali się na studia na renomowane uczelnie. W sumie zgłosiliśmy do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości siedem osób, czyli dwie osoby ponad pięcioosobowy, wyznaczony nam limit. Osobom, które w nim się nie zmieszczą, przyznane zostaną stypendia w wysokości 200 PLN miesięcznie z naszych środków finansowych. Nasz udział w kwocie stypendiów finansowanych przez FEP zostanie opłacony ze środków 1% znajdujących się na koncie TMZM.
 5. Kasia będzie kontynuowała prace związane z domeną www.dolinapopradu.info i www.dolinapopradu.net .
 6. Renata i Agata w dalszym ciągu zajmą się opracowaniem listy potraw regionalnych, bądź charakterystycznych dla danego obiektu, które będzie można rekomendować turystom. Agata umówiona jest w tej sprawie z Małgorzatą Bajorek, która uchodzi za autorytet w sprawach dotyczących miejscowych specjałów kulinarnych. Kasia załatwi wykonanie profesjonalnych fotografii.
 7. Bożena i Tomek Szymański nawiążą kontakt z paroma osobami spośród stypendystów muzycznych, w celu zaproszenia ich do udziału w koncercie 14 października.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się o godzinie 16 w dniu 23 września w Willi Wanda.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz - Ryszard Kruk, prezes


Protokół 14/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 27 sierpnia 2011 roku w Willi Wanda w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa oraz jako goście: Bożena Msciwujewska-Kruk, Mirosława Hadała, Małgorzata Przyboś, Andrzej Gancarz i Mieczysław Smyda.

Przebieg i ustalenia:

 1. Zatwierdzono po dyskusji komunikat w sprawie stypendiów na rok szkolny/ akademicki 2012/2013. Komunikat zostanie przedstawiony przez Bożenę w trakcie inauguracji roku szkolnego w Liceum w Muszynie.
 2. Przedyskutowano organizację koncertów z udziałem stypendystów Almanachu Muszyny w Starej Lubowli w dniu 3 grudnia 2011, a także w Muszynie, w dniu 1 stycznia 2012 roku. Noworoczny Koncert w Muszynie zostanie zorganizowany we współpracy z MGOK na sali gimnastycznej Liceum o godzinie 1600 w dniu 1 stycznia. Następnie o godzinie 1800 w Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie odbędzie się Noworoczne Spotkanie członków i sympatyków SPAM.
 3. Dyrekcje Liceum i Szkoły Muzycznej pomogą w dotarciu do absolwentów programu stypendialnego celem uzyskania informacji na temat ich osiągnięć naukowych i zawodowych. W roku 2013, w trakcie XXIII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, planowane jest zorganizowanie spotkania absolwentów programu stypendialnego pn. Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny.
 4. Kasia będzie kontynuowała prace związane z domeną www.dolinapopradu.info i www.dolinapopradu.net. We współpracy z partnerami ze Słowacji zostanie zorganizowane na ten temat spotkanie w Starej Lubowli w dniu 8 września 2011 roku.
 5. Ryszard i Agata podpisali umowy ze stypendystami funduszu stypendialnego. Ponadto podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem Amos w sprawie współpracy przy realizacji programu stypendialnego.
 6. Przyjęto w szeregi członków Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny profesora Kazimierza Przybosia oraz Małgorzatę Przyboś.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się o godzinie 1100 w dniu 17 września w Willi Wanda i poświęcone będzie przygotowaniom do II Forum Turystycznego Muszyna/Stara Lubowla.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz - Ryszard Kruk, prezes


Protokół 13/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 6 sierpnia 2011 roku w Hotelu Klimek w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako goście Krzysztof Trela oraz Rafał Klimek.

Przebieg i ustalenia:
W związku z przygotowaniami do II Forum Turystycznego, które odbędzie się w dniu 14 października 2011 roku, w efekcie dyskusji ustalono pięć głównych tematów proponowanych do podjęcia w jego trakcie:

 1. Uruchomienie strony internetowej www.dolinapopradu.net, która ma stanowić platformę informacji o ofercie turystycznej i kulturalnej miejscowości położonych w Dolinie Popradu w Polsce i na Słowacji. Odpowiedzialni za uzgodnienia z partnerami słowackimi oraz przygotowanie schematu zawartości strony: Kasia i Ryszard.
 2. Identyfikacja lokalnych (tradycyjnych i aktualnych) potraw z Doliny Popradu (wspólna karta menu dla regionu Doliny Popradu). Odpowiedzialne Renata i Agata.
 3. Pamiątka lokalna - przygotowanie konkursu. Odpowiedzialna Kasia.
 4. Współpraca z Renatą Kopacz w rozwoju kalendarium on line Co, gdzie, kiedy? Odpowiedzialni Krzysztof i Ryszard.
 5. Zorganizowanie szkolenia, dotyczącego atrakcji regionu, dla osób tak zwanego "pierwszego kontaktu" (recepcjonistów, sprzedawców, taksówkarzy, restauratorów i innych) z gośćmi odwiedzającymi nasz region. Odpowiedzialni Rafał i Krzysztof.

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny zaprosiło do udziału w Forum przedstawicieli Amerykańskich Izb Handlowych AMCHAM z Krakowa i Koszyc na Słowacji. Forum odbędzie się w Hotelu Klimek. Szczegółowy program Forum zostanie ustalony do końca sierpnia w porozumieniu z partnerami ze Słowacji oraz burmistrzem Muszyny i primatorem Starej Lubowli. Odpowiedzialny Ryszard, Kasia i Krzysztof.

W trakcie Forum zaprezentowane zostaną wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród gości Muszyny. Odpowiedzialna Kasia. W związku z otrzymaną ofertą zarząd SPAM postanowił nawiązać kontakt z organizacjami pozarządowymi z Odessy (Ukraina). Odpowiedzialny Ryszard. Następne posiedzenie zarządu odbędzie się o godzinie 10 w dniu 27 sierpnia w Willi Wanda i poświęcone będzie programowi stypendialnemu na rok szkolny 2012/2013.

Katarzyna Kucia Garncarczyk, sekretarz - Ryszard Kruk, prezes


Protokół 12/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 15 lipca 2011 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako gość Bożena Mściwujewska-Kruk.

Przebieg i ustalenia:

 1. Dokonano podsumowania przebiegu XXI Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny. Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane z powodzeniem. Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nas w realizacji poszczególnych punktów programu. Szczególnie dziękujemy: Tomaszowi Szymańskiemu, Dorocie Wronie, Andrzejowi Koszuckiemu, Annie Matuzik, Wiesławowi Mochnackiemu, Robertowi Hadale, Renacie Kopacz, Barbarze Ruckiej, Sylwii Gacek, Małgorzacie Przyboś, Izabeli Bajorek, Wojciechowi Dąbrowskiemu, Witoldowi Kalińskiemu, Arkowi Szostowi, Mieczysławowi Smydzie, Marianowi Kalińskiemu.
 2. Zatwierdzono protokoły komisji stypendialnych w ramach programu Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Podpisanie umów stypendialnych nastąpi w dniu 27 sierpnia roku w Willi Wanda w Muszynie. Zostanie zorganizowane specjalne posiedzenie Zarządu SPAM na temat przyszłości Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
 3. Na funkcję sekretarza jury Konkursu Literackiego o "Popradzki Laur Jana Kochanowskiego" powołana została Monika Fabisiak z Muszyny, członek Towarzystwa Literackiego im. Cypriana Norwida
 4. Zatwierdzono regulamin konkursu dla osób biorących udział w badaniu ankietowym na temat ruchu turystycznego w Muszynie. Sprawę prowadzi Katarzyna i wyniki ankiety przedstawi na II Forum Turystycznym Muszyna/Stara Lubowla.
 5. W dniu 6 sierpnia o godzinie 10 w Hotelu Klimek odbędzie się spotkanie na temat przygotowań do II Forum Turystycznego Muszyna - Stara Lubowla, które odbędzie się w dniu 14 października w Muszynie.
 6. Podjęte zostaną przygotowania do organizacji w Muzeum w Krośnie wystawy "Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce. Sprawę prowadzą Renata i Ryszard.

Ryszard Kruk, prezes - Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 11/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 30 maja 2011 roku w "Willi Wanda" w Muszynie

Obecni członkowie zarządu: Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako goście - Dorota Wrona i Krzysztof Trela.

Na spotkaniu przedyskutowano dwie istotne bieżące dla SPAM kwestie:

 • format i pytania zawarte w ankiecie, którą SPAM skieruje do turystów odwiedzających Muszynę celem zebrania i analizy informacji - kluczowych dla rozwoju uzdrowiska. Sprawę pilotuje Kasia, która wyniki ankiety przedstawi podczas II Forum Turystycznego Muszyna - Stara Lubowla w dniu 14 października 2011 roku,
 • organizację i podział obowiązków podczas XXI Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Renata Trela, zastępca prezesa zarządu - Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 10/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 21 maja 2011 roku w Bibliotece Publicznej w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia -Garncarczyk oraz goście Katarzyna Kowacz -Przybylska i Krzysztof Trela.

Ustalenia:

1. Zarząd powołał składy osobowe podanych niżej zespołów:

 • Rada Programowa Almanachu Muszyny: Kazimierz Przyboś (przewodniczący), Tadeusz Trajdos, Tadeusz Łopatkiewicz, Witt Kmietowicz, Barbara Chudzińska, Łucja Bukowska, Barbara Rucka, Miroslav Števik, Tadeusz Wołowiec, Magda Małecka - Myślik, Bartłomiej Bujarski, Bożena Mściwujewska-Kruk, Ryszard Kruk
 • Komitet Stypendiów Naukowych i Socjalnych: Witold Kaliński - przewodniczący, Małgorzata Przyboś - sekretarz, Wojciech Dąbrowski, Janina Kumorek, Anna Rodak, Andrzej Tokarczyk, Adam Ziemianin, Beata Zacny
 • Komitet Stypendiów Artystycznych: Zbigniew Bujarski - przewodniczący, Mieczysław Smyda - sekretarz, Wojciech Dąbrowski - członek

2. W dniu 25 czerwca o godzinie 12 w Muzeum Państwa Muszyńskiego odbędzie się posiedzenie Rady Programowej Almanachu Muszyny.

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny z siedzibą w Muszynie oraz Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida z siedzibą w Nowym Sączu podejmują się organizacji pierwszego ogólnopolskiego konkursu poetyckiego "O popradzki laur Jana Kochanowskiego". Przyjęto regulamin konkursu oraz powołano na funkcję sekretarza konkursu Katarzynę Kowacz-Przybylską.

4. Postanowiono opracować wspólny projekt ankiety, za pomocą której turyści będą mogli wyrazić opinię o ofercie turystycznej Muszyny - a jednocześnie stanowiłaby ona narzędzie do dalszych planów promocyjnych regionu. Odpowiedzialna - Kasia.

5. Omówiono założenia wyjazdu Kasi do Starej Lubowli na spotkanie z przyjaciółmi Słowakami. Spotkanie dotyczyć będzie m.in. powstającej strony internetowej www.dolinapopradu.net

6. Następne posiedzenie zarządu ustalono na 30 maja 2011 r. (poniedziałek) godz. 17 w Willi Wanda. Spotkanie poprowadzi Renata.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz - Ryszard Kruk, prezes


Protokół 9/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 7 maja 2011 roku w "Willi Wanda" w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa oraz goście Bożena Msciwujewska-Kruk i Krzysztof Trela.

 1. Podsumowano spotkanie "Zaplanuj swoja karierę" odbyte w dniu 30 kwietnia, wysoko oceniając jego przebieg oraz fakt dobrej frekwencji ze strony młodzieży. Postanowiono nadać imprezie charakter doroczny. W przyszłym roku jako prelegenci zaproszeni zostaną także przedstawiciele takich zawodów jak: rehabilitant i menedżer turystyki. Sprawą zajmuje się Iza, która także podziękuje via email tegorocznym prelegentom: Ewie Padze, Dorocie Hołowni oraz Krzysztofowi Wnękowi za znakomite prezentacje w trakcie spotkania.
 2. Dokonano oceny przebiegu spotkania z dnia 2 maja na temat strategicznych kierunków pracy SPAM w zakresie wspierania rozwoju Muszyny. Przedyskutowano sprawozdanie obejmujące główne ustalenia dyskusji. Sprawozdanie zostanie wysłane do Burmistrza i Przewodniczącemu Rady Muszyny oraz zamieszczone na stronie internetowej. Debata będzie kontynuowana w trakcie spotkania, jakie odbędzie się w dniu 3 lipca w trakcie XXI Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny. Debatę będzie prowadziła Renata.
 3. Przedyskutowano planowany przebieg XXI Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny dokonano podziału zadań w tym zakresie
 4. Omówiono przygotowania do wystawy detal architektoniczny w Dworku Bialoprądnickim w Krakowie. Wernisaż wystawy w dniu 29 czerwca z 2011 o godzinie 19. Ze strony SPAM sprawą zajmuje się Anna Matuzik.
 5. Ryszard poinformował, że niestety nie otrzymaliśmy grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na program "Visegrad bridge never ending story". Wystąpimy o grant z tym programem ponownie za rok.
 6. Bożena poinformowała o ustaleniach ze spotkaniach z Mieczysławem Smydą w sprawie stypendiów artystycznych.
 7. Kasia monitoruje sprawę grantów w ramach programu Perły Beskidu celem złożenia wniosku dotyczącego opracowania projektu regionalnej maskotki.

Następne posiedzenie zarządu SPAM odbędzie się w dniu 21 maja 2011. Na spotkanie zostana zaproszone członkinie SPAM Dorota Wrona i Katarzyna Kowacz-Przybylska.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz - Ryszard Kruk, prezes


Protokół 8/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 9 kwietnia 2011 roku w "Willi Kasia" w Powroźniku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa.

 1. Przedyskutowano stan przygotowań do dwóch ważnych przedsięwzięć realizowanych przez SPAM w najbliższym czasie:
  a. "Zaplanuj swoją karierę" w dniu 30 kwietnia - odpowiedzialni Iza i Ryszard,
  b. "Debata na temat zadań organizacji pozarządowych w realizacji strategii rozwoju Muszyny" w dniu 2 maja - odpowiedzialni Kasia i Ryszard.
 2. Według informacji zamieszczonych w Internecie, wniosek SPAM do programu Mecenat Małopolski, zatytułowany "Pociąg do Małopolski", nie uzyskał dofinansowania. Czekamy na oficjalną informację w tej sprawie ze strony organizatorów konkursu grantowego. SPAM podejmie kolejne próby zyskania dofinansowania na ten program. Sprawę prowadzi Ryszard.
 3. Sfinalizowano prace nad wnioskami o granty na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, skierowanymi do Fundacji Batorego oraz Akademii Filantropii.
 4. Omówiono przygotowania do złożenia wniosku w sprawie maskotki regionalnej do programu grantowego Perły Beskidu. Sprawę prowadzą Kasia i Agata.
 5. Ryszard i Agata poinformowali o złożeniu wniosku w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych w sprawie rejestracji bazy zatytułowanej Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny.
 6. Ustalono kontynuowanie zamieszczania na podstronie SPAM na www.almanachmuszyny.pl kwartalnych informacji o wpływach i wydatkach na kontach SPAM, dla zapewnienia transparentności naszych działań. Agata przedstawiła wzór sprawozdania przygotowany za 1. kwartał 2011 r.
 7. Ponadto członkowie SPAM podejmują następujące inicjatywy programowe, wynikające z planu pracy SPAM na rok 2011:
  a. Anna Rodak prowadzi monitoring programów grantowych fundacji ustanowionych przez duże korporacje pod kątem możliwości skorzystania z nich przez SPAM.
  b. Hanna Matuzik kontynuuje przygotowania do zorganizowania wystawy fotograficznej dorobku konkursu "Detal architektoniczny" w Dworku Białoprądnickim w Krakowie.
 8. W sprawach organizacyjnych ustalono, że wszyscy członkowie zarządu mają własne pieczątki imienne; dwie pieczątki nagłówkowe znajdują się u Ryszarda i Agaty, zaś pieczęć z danymi rejestracyjnymi jest w posiadaniu Agaty.
 9. Ryszard będzie kontynuował rozmowy z Bankiem PKO Bank Polski w sprawie zwolnienia z opłat i współpracy.

Następne posiedzenie zarządu SPAM odbędzie się w dniu 2 maja 2011 i będzie poświęcone przygotowaniom do XXI Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz - Ryszard Kruk, prezes


Protokół 7/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 6 marca 2011 roku w Willi Trela.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa oraz - jako goście - Krzysztof Trela, Piotr Rutka, Andrzej Gancarz, Mirosława Hadała oraz goście ze Starej Lubowli: Aleš Solar, Michal Šipoš i Pavol Mišenko.

W pierwszej części spotkania Ryszard poinformował o trwających przygotowaniach do kolejnej edycji programu Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Następnie przedstawił plany spotkania dla maturzystów pn. "Zaplanuj swoją karierę", gdzie młodzież będzie miała okazję wysłuchać w tej sprawie opinii osób, którym udało się osiągnąć sukces w karierze zawodowej. Do udziału w spotkaniu z młodzieżą zostali zaproszeni: profesor dr hab. nauk medycznych Paweł Januszewicz, Ewa Paga, twórca Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Krzysztof Wnęk, prezes Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu, oraz Dorota Hołownia, ekspert w Departamencie Marketingu Banku Millennium SA. Ustalono, że spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2011 r. o godz. 1200 w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Spotkanie poprowadzą Iza i Ryszard.

W drugiej części spotkania wspólnie z gośćmi ze Starej Lubowli przedyskutowano rezultaty i kontynuację prac rozpoczętych w trakcie Forum Turystycznego Muszyna - Stara Lubowla.

Inne ustalenia:

 1. Do grona członków SPAM przyjęto Mirosławę Hadałę z Muszyny, która odpowiedzialna będzie za kontakt z młodzieżą oraz docenta dra hab. Jarosława Stolarskiego z Warszawy, który będzie wspierał kontakty Stowarzyszenia ze środowiskiem naukowym.
 2. Iza przygotuje oraz wydrukuje plakat dot. spotkania "Zaplanuj swoją karierę". Informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej SPAM oraz www.muszyna.pl oraz stronie Liceum. Mirka i Piotr wspólnie z gronem pedagogicznym rozpropagują spotkanie wśród maturzystów oraz uczniów klas II LO.
 3. Stworzono grupy zajmujące się poszczególnymi grantami: Iza i Ryszard - program stypendialny, Ryszard, Krzysztof i Kasia - program szwajcarski, natomiast Kasia, Agata i Renata - program "Perły Beskidu Sądeckiego".
 4. Stowarzyszenie złożyło aktualnie wnioski grantowe do trzech programów: Mecenat Małopolski - program "Pociąg do Małopolski", Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - program "Visegrad Bridge never ending story" oraz Starostwo Nowosądeckie - program "Prasa lokalna bogactwem Sądecczyzny".
 5. Wspólnie z przyjaciółmi ze Słowacji ustalono dalsze kierunki współpracy, w tym plan spotkań - w maju w Starej Lubowli, w październiku w Muszynie. Stowarzyszenie Młoda Lubowla wspólnie ze SPAM złoży wniosek w terminie do 1 czerwca 2011 roku w kolejnej rundzie małych grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
 6. Po "burzy mózgów" ustalono, iż strona internetowa dla naszego subregionu transgranicznego będzie nosiła nazwę www.dolinapopradu.net Zarejestrowaniem domeny zajmą się Aleš i Michal.
 7. Iza weźmie udział w szkoleniu organizowanym w Krakowie przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Trzeciego Sektora przy Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kasia i Agata w dniu 18 marca będą uczestniczyły w konferencji w Rytrze na temat programu Perły Popradu.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia w Willi Kasia w Powroźniku.

Ryszard Kruk, prezes - Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół z walnego zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 19 lutego 2011 r. w siedzibie Muzeum Państwa Muszyńskiego

Obecni członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny wg listy obecności: Ryszard Kruk, Paweł Majewski, Tadeusz Łopatkiewicz, Izabela Cywa, Witold Kaliński, Anna Matuzik, Włodzimierz Matuzik, Piotr Rutka, Bartłomiej Bujarski, Barbara Kuca, Tomasz Szymański, Krzysztof Lubiak, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Juliusz Jarończyk, Agata Szymańska, Bożena Mściwujewska-Kruk, Renata Trela, Krzysztof Trela.
Upoważnienia do głosowania w imieniu nieobecnych członków SPAM zgodnie ze statutem stowarzyszenia złożyli: Dorota Hołownia, Maciej Śliwa, Tomasz Witek, Krzysztof Waszniewski, Barbara Rucka, Anna Załuska.

 1. Na przewodniczącego walnego zebrania wybrano Witolda Kalińskiego, a na protokolanta Katarzynę Kucię-Garncarczyk. Przewodniczący stwierdził prawomocność zebrania. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. W załączeniu do protokołu lista obecności oraz upoważnień.
 2. Powołano jednogłośnie komisję uchwał i wniosków: Anna Matuzik, Bartłomiej Bujarski przewodniczącego Piotr Rutka.
 3. Informację dot. czynności związanych z rejestracją SPAM, sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2010 oraz plan pracy i budżet na 2011 r. w imieniu zarządu przedstawił Ryszard.
 4. Opinię komisji rewizyjnej SPAM do sprawozdania za 2010 r. oraz planu i budżetu SPAM na rok 2011 przedstawił przewodniczący komisji Włodzimierz Matuzik
 5. Po wyczerpaniu dyskusji nad wcześniejszymi punktami obrad, przystąpiono do głosowania uchwał w sprawach:
 • Zatwierdzenie sprawozdanie za rok 2010,
 • Przyjęcie planu pracy i budżet za rok 2011,
 • Udzielenie Absolutorium dla władz SPAM za rok 2010,
 • Zatwierdzenie Regulamin Zarządu SPAM i Regulamin Komisji Rewizyjnej SPAM,
 • Ustalenie składka członkowskiej SPAM na rok 2011 w wysokości - 25 zł.

Uchwały przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
Komisja ds. wniosków i uchwał przedstawiła zgłoszone wnioski członków SPAM:

 • Wniosek Juliusza Jarończyka o umieszczenie kwestionariusza w sprawie członkostwa na stronie internetowej SPAM,
 • Wniosek Anny Matuzik o nawiązaniu współpracy w sprawie wystawy pokonkursowej na Detal architektoniczny w Dworku Białoprądnickim w Krakowie,
 • Wniosek Ryszarda o upoważnienie do reprezentowania członków SPAM w sprawie działań mających na celu zachowanie w Krynicy kolekcji obrazów Feliksa Wygrzywalskiego i Kazimierza Sichulskiego z przedwojennego Hotelu Lwigród,
 • Wniosek Ryszarda o umieszczenie dokumentów do pobrania przed kolejnym walnym zebraniem na stronie internetowej SPAM.

Wnioski przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
Na tym zakończono walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Pozostałe przedstawione informacje

 1. Bożena poinformowała o stanie przygotowań do wydania tegorocznego Almanachu Muszyny, artykułach, jego autorach zarówno ze strony polskiej jak i słowackiej.
 2. Paweł Majewski zaprezentował strony internetowe www.almanachmuszyny.pl i www.sadeczanie.pl
 3. Renata Kopacz opowiedziała o rozwoju kalendarium Co, Gdzie, Kiedy? zamieszczonym na stronie Almanachu i Biblioteki Publicznej w Muszynie.
 4. Iza Cywa opowiedziała o współpracy ze stypendystami, ich stronie internetowej oraz przygotowaniach do kwietniowego spotkania młodzieży w sprawie planowania kariery.

Protokół zostanie opublikowany na stronie www.almanachmuszyny.pl
Protokół i załączniki znajdują się w dokumentacji prowadzonej przez sekretarza zarządu.

Przewodniczący Witold Kaliński - Sekretarz Katarzyna Kucia-Garncarczyk


Protokół 6/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 11 lutego 2011 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa oraz - jako goście - Barbara Rucka, Bożena Mściwujewska-Kruk, Krzysztof Trela, Stanisław Michalik, Juliusz Jarończyk, Barbara Kuca, a także przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Kolei z Nowego Sącza - prezes zarządu Marek Baczyński i sekretarz Łukasz Wideł .
W pierwszej części spotkania Ryszard przedstawił gościom pomysł na uczczenie przypadającej w tym roku 100. rocznicy uruchomienia przejazdów kolejowych na trasie Muszyna - Krynica, w formie przejazdów pociągiem retro podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Przedyskutowano złożenie wniosku w programie grantowym pn. Mecenat Małopolski. Powołano zespół opracowujący wniosek - Ryszard, Staszek, Basia, Marek, Krzysztof, Kasia. Termin złożenia wniosku upływa 1 marca. Katarzyna i Staszek podejmą w tej sprawie rozmowy z burmistrzami Muszyny i Krynicy, zaś Ryszard z kierownictwem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ponadto Bożena poinformowała o planowanych tekstach okolicznościowych w Almanachu Muszyny 2011, a Juliusz o przebiegu konkursu fotograficznego "Detal architektoniczny obiektów kolejowych na terenie historycznego państwa muszyńskiego".

Inne ustalenia:

 1. Złożony zostanie wniosek wspólnie ze Stowarzyszeniem AMOS o grant do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego o dofinansowanie programu "Visegrad Bridge - never ending story". Odpowiedzialni Ryszard i Katarzyna. Termin złożenia aplikacji 1 marca.
 2. Na wniosek Agaty i Barbary postanowiono ustanowić kasę podręczną z limitem kwoty 1.000 zł. Barbara pomoże w opracowaniu niezbędnej dokumentacji finansowej dla Stowarzyszenia, jak np. polityka rachunkowości. Postanowiono, że o wszelkich wydatkach, jak i dochodach Agata będzie co miesiąc informowała na stronie internetowej w części "Sprawozdania finansowe".
 3. Zarząd zatwierdził przygotowane przez Ryszarda dokumenty "Instrukcja i Polityka bezpieczeństwa", związane z rejestracją baz danych stypendystów i fundatorów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny w GIODO. Za realizację sprawy odpowiedzialny jest Ryszard w porozumieniu ze wspierającą nas pro publico bono kancelarią prawniczą Forys Wojciechowski w Krakowie.
 4. Iza przygotuje informację prasową, ukazującą osiągnięcia naszych stypendystów, oraz zajmie się opracowaniem wniosku o przystąpienie SPAM do programu grantowego Fundacji Batorego "Równe szanse". Termin złożenia wniosku do 30 kwietnia.

W końcowej części wymieniono uwagi na temat stanu przygotowań do Forum Turystycznego Muszyna - Stara Lubowla w dniu 18 lutego i walnego zebrania SPAM w dniu 19 lutego 2011. Następne posiedzenie zarządu poświęcone będzie sprawie przewidzianego na kwiecień 2011 projektu "Zaplanuj swoją karierę zawodową", zaadresowanego do uczniów Liceum w Muszynie. Termin i miejsce spotkania zostanie ustalone. Na spotkanie zostanie zaproszona Mirosława Hadała, dyrektor Liceum, oraz Piotr Rutka odpowiadający za sprawę w ramach SPAM.

Ryszard Kruk, prezes - Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 5/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 28 stycznia 2011 roku w Willi Trela.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz - jako goście - Bożena Mściwujewska-Kruk i Krzysztof Trela.
W pierwszej części spotkania Ryszard i Krzysztof poinformowali o spotkaniu z burmistrzem Muszyny, Janem Golbą, w sprawie przygotowań do Forum "Lato 2011", które odbędzie się w dniu 18 lutego 2011 roku o godzinie 15.00 w Hotelu Sorea w Lubowelskich Kupelach. Ryszard przedstawił burmistrzowi również pomysł-propozycję na obchody 100-lecia kolei Muszyna - Krynica pn. "Pociąg do Małopolski", który uzyskał aprobatę i obietnicę pomocy w jego realizacji.

Ustalenia:

 1. Przygotowane zostały dokumenty na walne zebranie, które odbędzie się w dniu 19 lutego. Agata zajmie się ich dystrybucją do członków SPAM. Za przygotowanie zebrania odpowiadają Ryszard i Renata.
 2. Przedyskutowano program Forum "Lato 2011", za jego przygotowanie i kontakt z polskimi uczestnikami Forum odpowiadają Katarzyna i Krzysztof. Oboje nawiążą kontakt z ich partnerami na Słowacji, którzy będą współkierowali dyskusją w grupach.
 3. Postanowiono nawiązać kontakt z Nowosądeckim Stowarzyszeniem Miłośników Kolei w sprawach obchodów rocznicy 100-lecia linii kolejowej Muszyna - Krynica. Katarzyna zaprosi ich na kolejne spotkanie zarządu SPAM.
 4. Przyjęto w szeregi SPAM Katarzynę Kowacz-Przybylską. Renata ustali z Katarzyną zadania, jakie będzie realizowała w ramach SPAM.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 11 lutego 2011 o godzinie 1600 w "Willi Wanda" i poświęcone będzie sprawie 100-lecia linii kolejowej Muszyna - Krynica.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz - Ryszard Kruk, prezes


Protokół 4/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 22 stycznia 2011 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska oraz - jako goście - Bożena Mściwujewska-Kruk i Katarzyna Kucia-Garncarczyk.
W pierwszej części zebrania Zarząd SPAM na podstawie statutu, wobec rezygnacji członka zarządu Jana Żywczaka, spowodowanej brakiem możliwości pogodzenia obowiązków zawodowych z uczestnictwem w posiedzeniach zarządu, dokooptował do składu zarządu Katarzynę Kucię-Garncarczyk, która w dalszej części posiedzenia uczestniczyła jako członek zarządu SPAM. Janek będzie nadal wspierał zespół do spraw obecności problematyki SPAM w Internecie.

Ustalenia:

 1. Zatwierdzono proponowany porządek obrad walnego zebrania SPAM, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2011 o godzinie 12 w Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie. Zawiadomienia zostaną rozesłane w dniu 28 stycznia 2011 roku.
 2. Naniesiono poprawki do dokumentu "Wizytówka SPAM", który będzie zawieszony w Internecie na naszych stronach.
 3. Zatwierdzono przygotowany przez Agatę Szymańską i Barbarę Kucę plan kont księgowości SPAM.
 4. Dokonano podziału obowiązków w ramach zarządu: Ryszard - całokształt funkcjonowania SPAM, Renata - sprawy członkowskie, Agata - kwestie księgowe, Katarzyna - sekretariat zarządu, Izabela - współpraca ze stypendystami Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny
 5. Dokonano podziału zadań w zakresie pozyskiwania grantów: Katarzyna - monitoring grantów na szczeblu województwa małopolskiego i powiatu sądeckiego, Ryszard - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Fundacja Batorego oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Przyjęto w szeregi SPAM nowych członków: Andrzeja Gancarza, który będzie zajmował się współpracą ze Słowacją, szczególnie z Bardiowem, oraz Dorotę Wronę, z którą jej zadania ustali Renata. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 40 członków.

Inne sprawy:
Agata poinformowała, że otrzymaliśmy numer NIP.
Bożena poinformowała o spotkaniu z Alesem Solarem i Anną Wiśniewską, przedstawicielami Starej Lubowli, w sprawie Forum lato 2011.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011 o godzinie 16 w "Willi Trela" i poświęcone będzie przygotowaniom do Forum Lato 2011 - Muszyna / Stara Lubowla.

Ryszard Kruk, prezes - Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 3/2011 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 8 stycznia 2011 roku w Bibliotece Publicznej w Muszynie

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela i Agata Szymańska oraz - jako goście - Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Bożena Mściwujewska-Kruk oraz Paweł Majewski.

Ustalenia:

 1. Podsumowano imprezy zorganizowane 1 stycznia 2011 roku: koncert noworoczny stypendystów i kandydatów do stypendiów "Almanachu Muszyny" - przygotowany wspólnie z MGOK w Muszynie - oraz noworoczne spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, które odbyło się w gościnnych pomieszczeniach Muzeum Państwa Muszyńskiego. Oba przedsięwzięcia były bardzo udane i będą kontynuowane w latach następnych. W spotkaniu noworocznym wzięli udział burmistrz Muszyny Jan Golba oraz primator Starej Lubowli Michal Biganič. Informacje o przebiegu koncertu i spotkania noworocznego ukazały się w "Dzienniku Polskim", "Gazecie Krakowskiej" oraz na portalach: www.sadeczanin.info , www.muszyna.pl oraz www.almanachmuszyny.pl
 2. Przedyskutowano stan przygotowań do organizacji - wspólnie ze Stowarzyszeniem Amos - w Starej Lubowli, w dniu 18 lutego 2011 r. o godzinie 16, Forum "Lato 2011 - Muszyna/Stará Ľubovňa". Przyjęto projekt programu i listę uczestników. Panelami będą kierować: Bożena Szewczyk, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz Krzysztof Trela. Ryszard w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Amos ustali ich partnerów ze strony słowackiej.
 3. Walne zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbędzie się w dniu 19 lutego 2011 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego, o godzinie 12. Przygotowane zostało posumowanie działań SPAM oraz redakcji "Almanachu Muszyny" za rok 2010, które zostanie zamieszczone w Internecie. Ryszard i Agata przygotują zawiadomienia o zebraniu do członków SPAM .
 4. Przyjęto nowych członków z określeniem głównych obszarów ich aktywności w ramach SPAM: Barbara Kuca - finanse, Tomasz Szymański - organizacja dorocznego Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, Witold Kaliński - kontakt ze środowiskami literackimi oraz Forum Prasy Sądeckiej.

Sprawy bieżące:

 • Mamy Regon - 121412594
 • Założone zostało konto SPAM w PKO Bank Polski. Konto podstawowe 42 1020 3453 0000 8002 0175 8820 oraz konta pomocnicze: Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny 45 1020 3453 0000 8402 0175 8861 oraz "Almanach Muszyny" 92 1020 3453 0000 8602 0175 8887. Zgodnie ze statutem SPAM do wszelkich dyspozycji na kontach potrzebne są dwa podpisy członków zarządu SPAM. Wzory podpisów złożyli: Ryszard Kruk, Renata Trela i Agata Szymańska. Agata będzie podawała na stronie SPAM aktualne zestawienie wszystkich wpływów oraz wydatków na kontach SPAM.
 • Wystąpiliśmy o nadanie NIP.
 • Kontynuując zainicjowane wcześniej wystąpienia SPAM do organizacji pozarządowych z Sądecczyzny w sprawie współpracy, Katarzyna nawiąże bezpośredni kontakt ze Stowarzyszeniem Miłośników Dawnej Kolei w Nowym Sączu.
 • Na zaproszenie Karoliny Grobelskiej, w dniu 18 stycznia 2011 roku o godzinie 18 w Muzeum SGGW w Warszawie, odbędzie się spotkanie warszawskiej grupy wsparcia, kierowanej przez Annę Rodak.
 • Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak poinformował nas o przyjęciu Patronatu Honorowego nad II Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się w dniu 1 lipca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

5. Paweł Majewski przedstawił przegląd stron redagowanych przez SPAM i AM: www.almanachmuszyny.pl z podstroną SPAM, www.sadeczanie.net oraz www.kolekcjonerstwo.pl Rozszerzona zostanie lista osób, które uzyskają możliwość nanoszenia informacji w kalendarium Co, gdzie, kiedy? Na podstronie SPAM informacje będą nanoszone przez wszystkich członków SPAM. Bożena przekaże na stronę www.almanachmuszyny.pl nową zaktualizowaną wersję katalogu bibliograficznego "Almanachu Muszyny", przygotowanego przez Łucję Bukowską.

Kolejne spotkanie zarządu SPAM odbędzie się w dniu 22 stycznia 2011 (sobota) o godzinie 14 w Bibliotece Publicznej w Muszynie i będzie poświęcone grantom, o które może ubiegać się SPAM na swoje projekty w roku 2011.

Protokolant - Agata Szymańska - Przewodniczący - Ryszard Kruk

 

| strona główna |