Protokoły z posiedzeń
rok 2012

Protokół 34/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 10 grudnia 2012 roku (obiegiem)

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

Przebieg i ustalenia:

 1. Zatwierdzono komunikat w sprawie konkursu "Opowieści rodzinne" zorganizowanego w ramach obchodów 725. rocznicy pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna. Sprawę z ramienia Stowarzyszenia prowadzi Małgosia Przyboś.
 2. Przyjęto w szeregi Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny Renatę Kopacz, która wesprze nas w sprawach dotyczących obecności w internecie oraz przy organizacji Forum Prasy Sądeckiej.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w dniu 30 grudnia 2012 roku.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 33/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 2 listopada 2012 roku w Bibliotece Publicznej w Muszynie.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk i jako goście Natalia Święs, Anna Iwanicka, Małgorzata Przyboś, Juliusz Jarończyk i Krzysztof Trela.

Przebieg i ustalenia:

1. Przyjęto terminarz głównych wydarzeń SPAM na rok 2013 z określeniem osób odpowiedzialnych za ich realizację:

 • 02.05.2013, "Zaplanuj swoja karierę" spotkanie maturzystów, Natalia Święs, Anna Iwanicka
 • 04.05.2013, Spotkanie z okazji 725. rocznicy pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna, Ryszard Kruk, Kazimierz Przyboś
 • 05/07.07.2013, XXIII Spotkanie Przyjaciół, Almanachu Muszyny, "Nasze wnuki nasze dzieci, jak ten czas leci", Ryszard Kruk, Bożena Mściwujewska-Kruk, Agata Szymańska, Tomasz Szymański
 • 05/07.2013 Turniej tenisowy na Zapopradziu, Andrzej Koszucki, Remigiusz Jarończyk, Tomasz Witek
 • 17.08.2013, II Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy Pętla Popradu, Krzysztof Trela, Jarosław Hans
 • 29.12.2013, Koncert noworoczny i spotkanie SPAM, Renata Trela, Agata Szymańska.

2. Zatwierdzono Apel w sprawie 725. rocznicy pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna. Postanowiono zorganizować konkurs wiedzy historycznej o Muszynie dla młodzieży Liceum w Muszynie. Małgorzata Przyboś nawiąże współpracę w tej sprawie z nauczycielami historii i przedstawi na posiedzenie zarządu projekt regulaminu konkursu.

3. Przedyskutowano i przyjęto ustalenia w sprawie koncertu w Starej Lubowli (01.12.2012), koncertu noworocznego (30.12.2012), noworocznego spotkania SPAM (30.12.20120) oraz wernisażu wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą" (08.01.2013) w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

4. Skierowano wyróżniające się w nauce i działalności społecznej byłe stypendystki Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny Annę Iwanicką i Natalię Święs na szkolenie organizowane przez Fundację Batorego w Warszawie. Przedyskutowano przygotowania do kolejnego spotkania z cyklu "Zaplanuj swoją karierę" dla maturzystów.

5. Ryszard poinformował o przygotowaniu dokumentów do złożenia wniosku o nadanie statusu OPP. Katarzyna przygotuje odpowiedź w sprawie uwag do projektu programu Perły Doliny Popradu. Agata poinformowała o stanie kont SPAM.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w grudniu 2012 roku i będzie poświęcone przygotowaniu walnego zebrania sprawozdawczego SPAM.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 32/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 28 września 2012 roku w Willi Wanda w Muszynie.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

Przebieg i ustalenia:

 1. Ryszard poinformował o przygotowywaniu dokumentów do złożenia wniosku o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego.
 2. Katarzyna omówiła stan sprawy naszego wniosku o grant z programu Perły Doliny Popradu. Jeśli nie uda się uzyskać dofinansowania na całość proponowanego programu na warunkach możliwych do zaakceptowania z naszej strony, wówczas wystąpimy o dofinansowanie jednej części projektu, czyli domeny www.dolinapopradu.net
 3. Podjęto decyzje o przyznaniu dodatkowego stypendium w wysokości 150 złotych miesięcznie wypłacanego przez okres 10 miesięcy dla Ani Ruchały, uczennicy gimnazjum w Muszynie, której rodzina straciła dobytek w rezultacie pożaru domu.
 4. Agata poinformowała, że bank w oparciu o nasze dyspozycje zrealizował pierwsze wypłaty dla stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Postanowiono zorganizować spotkanie poświęcone zaaktywizowaniu stypendystów do szerszego udziału w inicjatywach programowych SPAM.
 5. Omówiono przygotowania do koncertu w Starej Lubowli z okazji święta miasta oraz koncertu noworocznego w Muszynie.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 2 listopada 2012.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 31/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 12 sierpnia 2012 roku w "Willi Wanda" w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk i Izabela Cywa oraz zaproszeni goście: Bożena Mściwujewska-Kruk, Barbara Kuca, Karolina Grobelska, Paulina Grobelska, Andrzej Gancarz, Krzysztof Trela, Marek Garncarczyk i Leszek Żądlo.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Janusz Stańczyk, Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, którzy w dniu 11 sierpnia uczestniczyli w wernisażu wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą".

Rozmowa dotyczyła aktualnych i planowanych inicjatyw SPAM związanych z Konwencją Karpacką.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 30/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 21 lipca 2012 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa, i jako goście Bożena Mściwujewska-Kruk, Natalia Święs i Anna Iwanicka.

Przebieg i ustalenia:

 1. Postanowiono przełożyć do kolejnej rundy złożenie wniosku do programu małych grantów w ramach Euroregionu Tatry w sprawie Popradzkiej Karty Dań.
 2. Zatwierdzono protokoły komitetów stypendialnych Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
 3. Zatwierdzono protokół jury konkursu poetyckiego "O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego".
 4. Skierowano b. wyróżniające się w nauce i działalności społecznej stypendystki Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny Annę Iwanicką i Natalię Święs na Forum Młodych Liderów organizowane w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Stowarzyszenie pokryje koszt ich udziału w tym wydarzeniu.
 5. Ryszard poinformował o przygotowaniach do wernisażu wystawy "O wizycie która zakołysała Krynicą", który odbędzie się w dniu 11 sierpnian 2012 roku w willi "Patria" w Krynicy.
 6. Ryszard spotka się z Jarosławem Hansem i Krzysztofem Trelą w sprawie przygotowań do I Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego Pętla Popradu.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w pierwszych dniach sierpnia w Willi Wanda.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 29/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 27 czerwca 2012 roku.

Obecni członkowie zarządu: Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk i jako gość Krzysztof Trela.

Przebieg i ustalenia:

 1. Omówiono kwestie związane z przygotowaniem wniosku do programu małych grantów w ramach Euroregionu Tatry. Wniosek ma dotyczyć Popradzkiej Karty Dań.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 13 lipca 2012 roku w Willi Wanda i poświęcone będzie podsumowaniu XXII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Renata Trela, wiceprezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 28/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego (obiegiem) w dniu 9 czerwca 2012 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa.

Przebieg i ustalenia:

 1. Zarząd upoważnia komitety stypendialne Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny do podjęcia decyzji o przyznaniu stypendiów na rok szkolny/akademicki 2012/2013 na poziomie łącznie do kwoty 45.000 złotych.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 roku w Willi Wanda i będzie poświęcone przygotowaniom do XXII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 27/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 25 maja 2012 roku u Kasi w Powroźniku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz Dorota Wrona i Krzysztof Trela.

Przebieg i ustalenia:

 1. W związku z wprowadzeniem do oficjalnego programu Festiwalu im. Jana Kiepury wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą" przedyskutowano przygotowania do wernisażu, który będzie miał miejsce w dniu 11 sierpnia 2012 roku o godzinie 16 w Willi Patria. Sprawę prowadzi Karolina Grobelska. Do udziału w wernisażu zostaną zaproszenie wszyscy członkowie SPAM. Ryszard podejmie starania o zapewnienie udziału w uroczystości J.E. Ambasadora Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz wysokiej rangi przedstawiciela MSZ. Zarząd SPAM weźmie udział w koncercie inauguracyjnym Festiwalu im. Jana Kiepury.
 2. Przedyskutowano przygotowania do I Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego "Pętla Popradu", który odbędzie się w dniu 18 sierpnia. W dniu 7 czerwca o godzinie 17 odbędzie się w Willi Wanda spotkanie komitetu organizacyjnego. Wszyscy zajmą się wyszukaniem osób, które mogą udzielić nam wsparcia w tej sprawie. Nawiązano kontakt z cyklistami ze Starej Lubowli, z którymi robocze spotkanie odbędzie się w dniu 9 czerwca o godzinie 11 w Plavnicy. Sprawę prowadzą Ryszard i Renata Kopacz.
 3. Dorotka poinformowała o przygotowaniach do spotkania w Muszynie z przedstawicielami słowackiej organizacji pozarządowej z Szarysza zajmującej się rekonstrukcją szaryskiego zamku.
 4. W związku z przygotowaniami do uruchomienia inicjatywy "Klaster Doliny Popradu" zarząd upoważnił Ryszarda i Kasię do rozmów z Piotrem Kaniewskim i Barbarą Kuca, członkami SPAM w sprawie podjęcia przygotowań do powołania stowarzyszenia "Klaster Dolina Popradu".

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 8 czerwca 2012 roku w Willi Wanda i będzie poświęcone przygotowaniom do XXII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 26/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 5 maja 2012 roku w Muzeum w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz Izabela Cywa.

Przebieg i ustalenia:

 1. Przedyskutowano projekt programu XXII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, na który złoży się cykl imprez organizowanych w dniach 6-8 lipca 2012 roku.
 2. W związku z informacją o przejściu pierwszego etapu kwalifikacji projektu złożonego przez Stowarzyszenie do programu grantowego Perły Beskidu i obwiązującej w tym programie zasadzie refinansowania poniesionych nakładów, Stowarzyszenie podejmie starania o pozyskanie na ten cel linii kredytowej w banku PKO BP w wysokości do 20.000 złotych. Zarząd upoważnił do rozmów tej sprawie: Ryszarda, Renatę i Agatę.
 3. W związku z przygotowaniami do realizacji programu "Potencjał turystyczny Doliny Popradu szansą rozwoju regionu i jego mieszkańców poprzez organizację szkolenia, konferencji i budowę portalu internetowego" Zarząd zaaprobował podpisanie przez Ryszarda i Katarzynę umowy ramowej o współpracy z Miasteczkiem Multimedialnym w Nowym Sączu w tej sprawie.
 4. Stowarzyszenie otrzymało promesę na grant w wysokości 10.000 złotych od Fundacji Batorego na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Uzyskanie grantu uzależnione jest od zebrania podobnej kwoty z innych źródeł.
 5. Zarząd składa serdeczne podziękowania naszym gościom biorącym udział dniu w spotkaniu z aktualnymi i przyszłymi maturzystami "Zaplanuj swoją karierę": prof. Janowi Walewskiemu, dr Elżbiecie Walewskiej, Karolinie Grobelskiej, Karolinie i Piotrowi Kaniewskim oraz Katarzynie Puchale z Chicago, która uczestniczyła w spotkaniu via Internet. Izie dziękujemy za przygotowanie spotkania.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 26 maja 2012 roku.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 25/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 14 kwietnia 2012 roku w Willi Wanda w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska oraz jako goście Bożena Mściwujewska-Kruk i Krzysztof Trela.

Przebieg i ustalenia:

 1. Bożena przedstawiła wyniki konkursu poetyckiego o "Popradzki Laur Jana Kochanowskiego". Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 lipca 2012 roku w Bibliotece Publicznej w Muszynie. Biorąc pod uwagę znaczne zainteresowanie I edycją konkursu będzie on kontynuowany w latach następnych.
 2. Omówiono wnioski o dotacje do programów SPAM złożone do: Perły Beskidu - sprawę prowadzi Katarzyna oraz Mecenat Małopolski - sprawą zajmuje się Ryszard.
 3. Renata przygotuje w momencie ogłoszenia programu małych grantów przez Euroregion Tatry wniosek w sprawie dofinasowania programu Popradzka Karta Dań.
 4. Krzysztof będzie kontynuował starania w sprawie zorganizowania w maju lub czerwcu 2012 w Muszynie spotkania SPAM z zarządem Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
 5. Wszyscy zajmą się promocją spotkania dla aktualnych i przyszłych maturzystów na temat "Zaplanuj swoją karierę", jakie odbędzie się w dniu 4 maja o godzinie 16 w Muzeum w Muszynie. Sprawę prowadzi Izabela.
 6. Agata poinformowała o stanie konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
 7. Ryszard zasygnalizował przygotowania do I Kameralnego Maratonu Rowerowego na trasie Muszyna - Plavec - Plavnica - Udol - Lipnik - Legnava - Muszyna, który odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2012. W przygotowaniach uczestniczy Renata Trela. Planowane jest spotkanie z cyklistami ze Starej Lubowli.
 8. Renata rozezna z "Dwoma Dorotami" stan przygotowań do spotkania z OZ Rákociho cesta z Sarisa.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w pierwszej dekadzie maja 2012 roku i poświęcone będzie przygotowaniom do XXII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz planowanym wystawom w Krynicy i Hadze a dotyczących 75. rocznicy wizyty w Krynicy następczyni trony niderlandzkiego Julianny z małżonkiem.

Renata Trela, wiceprezes
Ryszard Kruk, prezes


Protokół 24/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 20 marca 2012 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa.

Przebieg i ustalenia:

 1. Zatwierdzono dokumenty finansowe za rok 2011, które zostaną przedłożone Urzędowi Skarbowemu.
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który został przyjęty przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w dniu 18 lutego wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 68.554,60 i zamknął się zyskiem (nadwyżką przychodów nad kosztami) o wartości 48.454,60 zł.
 3. Nadwyżka w całości przeznaczona jest zgodnie ze statutem Stowarzyszenia na działalność statutową, w tym przede wszystkim na fundusz stypendialny.
 4. Zarząd składa serdeczne podziękowania Agacie Szymańskiej i Barbarze Kucy za przygotowanie dokumentów finansowych.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2012 roku.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz
Ryszard Kruk, prezes


Protokół 23/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 9 marca 2012 roku w Bibliotece w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako goście Dorota Wrona i Krzysztof Trela.

Przebieg i ustalenia:

 1. Postanowiono nawiązać współpracę ze słowacką organizacją pozarządową z Sarisa OZ Rákociho cesta. Sprawą zajmą się Dorota Wrona i Dorota Gancarz. Zaplanowano zorganizowanie w dniu 4 lub 5 maja 2012 roku spotkania zarządów SPAM i OZ Rákociho cesta w Muszynie.
 2. Rozpoczęto przygotowania do dorocznego spotkania z cyklu "Zaplanuj swoją karierę" dla maturzystów Liceum w Muszynie. Planowany termin pierwsza dekada maja. Spotkanie przygotowuje Iza.
 3. Krzysztof podejmie starania o zorganizowanie w maju spotkania zarządu SPAM z zarządem Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
 4. Przyjęto w skład Stowarzyszenia określając główne zadania: Dorotę Gancarz (kontakty ze Słowacją i inicjatywy na rzecz dzieci), Monikę Fabisiak (współpraca ze środowiskiem literackim) oraz Małgorzatę Wołek (działalność wystawiennicza). Aktualnie Stowarzyszenie liczy 50 członków.
 5. Przygotowano dokumenty do rejestracji w KRS zmian w statucie SPAM, zatwierdzonych na walnym zebraniu w dniu 18 lutego 2012 roku.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz
Ryszard Kruk, prezes


Protokół z walnego zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 18 lutego 2012 r. w siedzibie Muzeum Państwa Muszyńskiego

Obecni członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) wg listy obecności: Bartłomiej Bujarski, Izabela Cywa, Andrzej Gancarz, Karolina Grobelska, Juliusz Jarończyk, Karolina Kaniewska, Piotr Kaniewski, Katarzyna Kowacz-Przybylska, Ryszard Kruk, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Tadeusz Łopatkiewicz, Anna Matuzik, Bożena Mściwujewska-Kruk, Barbara Rucka, Piotr Rutka, Agata Szymańska, Tomasz Szymański, Krzysztof Trela, Renata Trela, Dorota Wrona, Adam Ziemianin, Jan Żywczak.

Upoważnienia do głosowania w imieniu nieobecnych członków SPAM zgodnie ze statutem Stowarzyszenia złożyli: Anna Boniecka-Rodak, Mirosława Hadała, Dorota Hołownia, Barbara Kuca, Zbigniew Muszyński, Kazimierz Przyboś, Małgorzata Przyboś, Jacek Rodak, Tadeusz Trajdos.
W sumie w zebraniu uczestniczyło 31 członków Stowarzyszenia, czyli 66% ogólnego stanu członków Stowarzyszenia, do którego na dzień 18 II 2012 r. (termin zebrania) należy 47 osób.

Zaproszeni goście, uczestniczący w zebraniu: Jan Golba, Burmistrz MiGU Muszyna, oraz Monika Fabisiak, sekretarz jury konkursu "O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego".

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny Ryszard Kruk powitał zebranych członków, zaproszonych gości i otworzył zebranie.

 1. Na przewodniczącego walnego zebrania wybrano Tadeusza Łopatkiewicza, a na sekretarza Katarzynę Kucię-Garncarczyk. Przewodniczący stwierdził prawomocność zebrania do podejmowania uchwał, w tym także dotyczących zmian w Statucie Stowarzyszenia. W zawiadomieniu o zebraniu (Załącznik nr 1) zamieszczony został projekt porządku obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. W załączeniu do protokołu lista obecności oraz upoważnienia (Załącznik nr 2).
 2. Sprawozdanie SPAM za 2011 r. przedstawił prezes Stowarzyszenia Ryszard Kruk (Załącznik nr 3).
 3. Sprawozdanie finansowe za 2011 r. przedstawiła i omówiła skarbnik SPAM Agata Szymańska (Załącznik nr 4).
 4. Plan pracy na 2012 r. przedstawili i omówili wspólnie: Ryszard Kruk, Bożena Mściwujewska-Kruk, Renata Trela, Karolina Grobelska, Izabela Cywa, Monika Fabisiak, Katarzyna Kucia-Garncarczyk (Załącznik nr 5).
 5. Opinię do sprawozdania finansowego za rok 2011 w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Włodzimierz Matuzik (Załącznik nr 6).
 6. Propozycję zmian do statutu SPAM w związku z planem ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego przedstawił prezes Stowarzyszenia Ryszard Kruk (Załącznik nr 7).
 7. W trakcie dyskusji Bartłomiej Bujarski zgłosił propozycję zorganizowania "Zlotu Muszynian”. Andrzej Gancarz natomiast zaproponował organizację "Święta ul. Ogrodowej”, w nawiązaniu do popularnej w Polsce twórczości Adama Ziemianina. Zarząd zobowiązał się do przedstawienia propozycji w/w imprez. Kazimierz Przyboś przedłożył wniosek o zainteresowanie się sytuacją ruin cerkwi greckokatolickiej w Żegiestowie. Barbara Rucka poinformowała, że sprawa będzie podjęta przez służby konserwatorskie. Burmistrz Jan Golba podziękował za pracę SPAM na rzecz promocji Muszyny i pogratulował wszechstronnych efektów działalności.
 8. Po wyczerpaniu tematów w dyskusji nad wcześniejszymi punktami obrad, przystąpiono do głosowania uchwał w sprawach:

Uchwała 1/2012 Walne zebranie przyjmuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011
Za - 31, Przeciw - 0, Wstrzymało się od głosu - 0
Uchwałę przyjęta jednomyślnie.

Uchwała 2/2012 Walne zebranie udziela absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia za rok 2011. Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa. Głosowano indywidualnie nad każdą osobą ze składu Zarządu.
31 osób opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Uchwała 3/2012 Walne zebranie udziela absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za rok 2011
Za - 31, Przeciw - 0, Wstrzymało się od głosu - 0
Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Uchwała 4/2012 Walne zebranie zatwierdza Plan Pracy i Budżet na rok 2012
Za - 31, Przeciw - 0, Wstrzymało się od głosu - 0
Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Uchwała 5/2012 Walne zebranie zatwierdza zmiany w Statucie SPAM zapowiedziane w zawiadomieniu, zgodnie z nimi podane niżej paragrafy otrzymują nowe brzmienie. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. Poniżej nowe brzmienie paragrafów 36, 38 i 43 Statutu.

Paragraf 36

Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, i sprawuje funkcje kontrolne. Komisja Rewizyjna winna raz w roku dokonać kontroli działalności Stowarzyszenia, przedstawiając wyniki Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu, łącznie z wnioskiem w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Fundacji. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

Paragraf 38

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
b. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

Paragraf 43

Stowarzyszeniu zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Za - 31, Przeciw - 0, Wstrzymało się od głosu - 0
Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Uchwala 6/2012 Składka członkowska SPAM na rok 2012. Zarząd proponuje utrzymanie składki na dotychczasowym poziomie 25 złotych rocznie
Za - 31, Przeciw - 0, Wstrzymało się od głosu - 0
Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Uchwała 7/2012 Walne zebranie przyjmuje wnioski z dyskusji
Za - 31, Przeciw - 0, Wstrzymało się od głosu - 0
Uchwałę przyjęto jednomyślnie

Protokół zostanie opublikowany na stronie www.almanachmuszyny.pl Protokół podpisany wraz z załącznikami znajdują się w dokumentacji prowadzonej przez sekretarza zarządu.

Przewodniczący Tadeusz Łopatkiewicz Sekretarz Katarzyna Kucia-Garncarczyk
Muszyna, 18 lutego 2012 roku


Protokół 22/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 15 lutego 2012 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

Przebieg i ustalenia:

 1. Przyjęto projekt Bilansu i Rachunku Wyników Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny za rok 2011, celem przedłożenia do zatwierdzenia Walnemu zebraniu w dniu 18 lutego. Zarząd składa serdecznie podziękowania Barbarze Kucy za pomoc w sporządzeniu tych dokumentów.
 2. Agata udostępni całość dokumentacji finansowej Komisji Rewizyjnej SPAM.
 3. Przyjęto rezygnację z członkostwa w SPAM pani Aleksandry Wołowiec. Zarząd składa serdeczne podziękowania za wspieranie naszych inicjatyw
 4. Przyjęto w skład Stowarzyszenia Karolinę i Piotra Kaniewskich
 5. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany upoważnionych do udziału w Walnym zebraniu jest 47 osób.
 6. Dokonano ostatnich ustaleń związanych z Walnym zebraniem SPAM i wieczornym spotkaniem w Willi Trela.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 10 marca 2012 roku i poświęcone będzie podsumowaniu ustaleń Walnego zebrania SPAM.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 21/2012 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 13 stycznia 2012 roku w Willi Wanda w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz jako gość: Dorota Wrona.

Przebieg i ustalenia:

 1. Przedyskutowano i zatwierdzono sprawozdanie SPAM za rok 2011 oraz plan pracy SPAM na rok 2012. Dokumenty zostaną przedłożone do akceptacji Walnemu Zebraniu SPAM w dniu 18 lutego 2012 roku.
 2. Podsumowano i wysoko oceniono koncert noworoczny oraz spotkanie noworoczne. Ustalono, że do kolejnych życzeń noworocznych zostanie przygotowane specjalna wkładka z zaproszeniem na oba wydarzenia. Zwiększona zostanie ilość plakatów rozwieszanych na mieście i w ośrodkach wczasowych.
 3. Delegowano do udziału w jury konkursu na najpiękniejszą dekorację obiektów położonych w Muszynie Staszka Wronę, zaś Dorotę Wronę do komisji zajmującej się dotacjami Miasta Muszyny na działalność sportową.
 4. Omówiono udział członków SPAM w otwarciu w dniu 8 lutego 2012 roku wystawy w Muzeum w Krośnie "Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce ze zbiorów Almanachu Muszyny".
 5. Kasia zajmie się kwestią obecności SPAM i Almanachu Muszyny na www.facebook
 6. Ryszard poinformował o zgłoszeniach i rozpoczęciu prac przez jury konkursu poetyckiego "Popradzki Laur Jana Kochanowskiego" ogłoszonego przez SPAM oraz Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida.
 7. Podzielono się zadaniami w zakresie pozyskania fotografii krajobrazów do strony www.dolinaporpadu.net

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w lutym 2012 roku i poświęcone będzie przygotowaniom do Walnego Zgromadzenia SPAM. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes

 

| strona główna |