1356-07-14 Kazimierz Wielki nadał przywilej dla biskupów krakowskich regulujący między innymi obowiązki osadników na rzecz proboszcza.
1657-07-14 W czasie "szwedzkiego potopu" w Raciborzu zmarł Piotr Gembicki, biskup krakowski, właściciel miasta i państwa muszyńskiego.
1884-07-14 Uroczysta konsekracja cerkwi greckokatolickiej w Krynicy.
2002-07-14 Powódź w Muszynie spowodowana przez tak zwane oberwanie chmury w rejonie potoku Wilcze, lewobrzeżnego dopływu Muszynki.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |