1883-05-27 Rada Szkolna Krajowa podjęła decyzję o utworzeniu w Krynicy dwóch szkół etatowych: jednej jednoklasowej dla osady wiejskiej kierowanej przez Aksentego Sawczaka i drugiej dla zakładu zdrojowego pod kierunkiem Józefa Konarskiego.
1935-05-27 W Muszynie założono oddział Ligi Morskiej, prezesem został dr Zygmunt Syguliński, wiceprezesami nadleśniczy Ajdukiewicz i burmistrz Antoni Jurczak, sekretarzem sędzia Krasuń, skarbnikiem naczelnik Urzędu Celnego Ogrodnik.
2014-05-27 W Krakowie zmarła Małgorzata Przyboś, dlugoletnia współpracownica "Almanachu Muszyny", członek założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Dla upamiętnienia jej zasług na polu edukacji SPAM ustanowił stypendium jej imienia pryznane na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |