1775-06-23 Sprawozdanie o stanie klucza muszyńskiego informuje, że przy pomocy dwóch kompanii wojska poskromiono działalność zbójników oraz, że zarząd dóbr biskupich w Krakowie przyznał zapomogi chłopom.
1814-06-23 Urząd kameralny w Muszynie informuje pismem parafian na temat ich świadczeń na rzecz probostwa w Muszynie.


Stara Muszyna - audycja Radia Kraków


Rys historyczny Muszyny - opowiada Barbara Rucka

Drodzy Przyjaciele Almanachu Muszyny

Dzięki Wam - wspieramy uzdolnioną młodzież z Muszyny, Krynicy i Starej Lubowli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe i kolejne wpłaty na ten cel. Od roku 2012 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Dlatego możemy prosić o przekazanie na naszą rzecz 1%. Wszystkie przekazane pieniądze zostana wykorzystane na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny oraz wydawanie rocznika "Almanach Muszyny".

 

| strona główna |