Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2019 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Prosimy: jeśli popierasz to, co robimy, przekaż nam 1% podatków. Nasz KRS 0000365118


Fundusz stypendialny


Redakcja rocznika
Bibliografia
Zbiory Almanachu
Indeks nazw geograficznych
Indeks nazwisk
Spotkania przyjaciół
Forum Prasy Sądeckiej

Co, gdzie, kiedy ?
INFORMATOR


Kalendarium historyczne
Zapowiedzi
Konkurs Fotograficzny
Inne konkursy
Prasa o Almanachu
Kącik multimedialny

Widok z kamery "Almanachowej"
login: kam

 

 

Stemple okolicznościowe


z okazji wydania
X rocznika
Almanachu Muszyny
*


z okazji wydania
XV rocznika
Almanachu Muszyny

*

 


--
wiadomosci, informacje - poniedziałek, 27 maja 2019r.

Maj 2019

W zabytkowym budynku "Sokoła" w Starym Sączu miała miejsce wspaniała uroczystość ogłoszenia wyników rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej. Licznym jej uczestnikom pozostaną w sercach: wzruszające wystąpienie kompozytora Jakuba Polaczyka, który dotarł specjalnie z NY do rodzinnego Starego Sącza, porywająca duszę opowieść Weroniki Gogoli, nagrane na filmie słowa Moniki Sznajderman i Joanny Kulig, pieśń "Serduszka dwa" w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej i wspomnienia o Mamie, wygłoszone przez córki Danuty Szaflarskiej - panie Marię Ekier i Agnieszkę Kilańską-Cypel. W wyniku tajnego głosowania kapituły spośród 21 zgłoszonych kandydatur wyłonieni zostali laureaci rankingu za rok 2018: 1. Joanna Kulig 2. Weronika Gogola 3. Antoniusz Dietzius 4. Jakub Polaczyk 5. Monika Sznajderman 6. Wojciech Knapik 7. Filip Pławiak 8. Izabela Szafrańska 9. Georg Weiss 10. Antoni Malczak. Jesteśmy współorganizatorami tego ważnego wydarzenia, promującego wybijających się na polu kultury Sądeczan. Jesteśmy dumni, że wśród laureatów znalazł się Antek Dietzius, który ponadto zdobył Nagrodę Publiczności. Gratulujemy!

W Muszynie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Zbigniewa Bujarskiego, muszynianina, kompozytora, profesora Akademii Muzycznej w Krakowie, który zmarł w zeszłym roku. Profesor był wielkim przyjacielem młodzieży, wspierającym nas w działaniach na rzecz uzdolnionych uczniów Szkoły Muzycznej w Krynicy-Zdroju. Wielokrotnie przewodniczył Komitetowi Stypendialnemu, decydującemu o przyznaniu stypendiów z Funduszu Almanachu Muszyny, będąc też, wespół z Żoną, jednym z hojnych darczyńców. Po mszy św. nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na domu w którym Profesor spędził dzieciństwo. W kolejnym punkcie uroczystości, czyli koncercie w Dworze Starostów, wzięli udział muzycy z krakowskiej Akademii Muzycznej oraz stypendyści „Almanachu Muszyny" – Joachim Drab (skrzypce) i Karol Kieta (harmonia chromatyczna), których przedstawiła Bożena Mściwujewska-Kruk.

Kwiecień 2019

W Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie, w trakcie pożegnania tegorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, wręczone zostało stypendium "Klasa z klasą", ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Klasa IA muszyńskiego LO, w ramach już trzeciej dorocznej edycji programu, dzięki stypendium uda się w maju na edukacyjną wyprawę do Warszawy.

Marzec 2019

W Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zatwierdzone zostało sprawozdania za rok 2018 (pobierz) oraz plan pracy na lata 2019-2020 (pobierz). Zapraszamy do współpracy!

Luty 2019

Z żalem żegnamy Przyjaciela "Almanachu Muszyny" Tadeusza Petrowicza, autora interesujących tekstów dla naszego rocznika, wieloletniego donatora Funduszu Stypendialnego.

Tadeusz Petrowicz urodził się W 1924 roku w Worochcie, zmarł 8 lutego 2019 roku w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Worochta, W roku 1946 krótko pracował w Krynicy, a od 1 maja 1947 roku do roku 1962 przez piętnaście lat był leśnikiem kolejno w Szczawniku, Leluchowie i Muszynie. Wraz z Michałem Witowskim założył Koło Łowieckie "Jaworzyna". Po wyjeździe z Muszyny pracował w Białowieży, a potem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Napisał kilka książek o tematyce łowieckiej oraz wiele artykułów, W tym do "Almanachu Muszyny". Kochał Muszynę i przez wiele lat do niej tęsknił. Pozostanie w naszej ciepłej pamięci.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny uprzejmie informuje, że w dniu 2 marca 2019 roku (sobota), o godzinie 15.00 odbędzie się w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego” w Muszynie (ul. Krzywa 1) walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą działalnością. Znajdzie się kawałek zadania dla każdego komu miła Muszyna. Pobierz projekty sprawozdania za rok 2018 i planu pracy na rok 2019.

Zgromadzona została lista książek dotyczących historii Sądecczyzny wydanych w roku 2018, która będzie stanowiła podstawę do wyboru kandydatów do Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego. Pobierz:

Styczeń 2019

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu oraz redakcją „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” jest organizatorem rankingu "Genialni Lokalni Globalni" im. Danuty Szaflarskiej. Celem rankingu jest doroczne wyróżnianie i promowanie związanych z Sądecczyzną artystów oraz twórców wybitnych współczesnych wydarzeń artystycznych, które miały miejsce w minionym roku i które zostały dostrzeżone oraz docenione w Polsce, a także poza nią.

Po Nowym Roku z rewizytą przybyli do Muszyny nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Kulturalnego Winiarzy z Tarcal koło Tokaju. Wspólnie z nimi realizujemy program "Promujemy winny szlak Tokaj - Lubowla - Muszyna". Po szaleństwach na stokach narciarskich w Tyliczu wieczorem spotkaliśmy się na "Ice Cream Fiesta" w Lodziarni "Wanda" i na kolacji "U Hutka". Oczywiście nie zabrakło dobrego tokajskiego wina. We wrześniu ponownie wyruszamy na winobranie do Tokaju.

Zgodnie z wieloletnią tradycją 1 stycznia powitaliśmy rok 2019 podczas Noworocznego Spotkania Przyjaciół "Almanachu Muszyny". Niestety po raz ostatni uczciliśmy nadejście Nowego Roku w Muzeum Regionalnym "Państwa Muszyńskiego" - w ślad za życzeniem przekazanym nam przez dyrektor MGOK w Muszynie. 1 stycznia 2020 roku spotkamy się w innym miejscu. Z radością odnotowaliśmy sukcesy, odniesione w minionym roku przez naszych stypendystów-pianistów - Agnieszkę Zahaczewską-Książek oraz Krzysztofa Dziurbiela. Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie wystawy dedykowanej setnej rocznicy odzyskania niepodległości; upamiętnia ją kapsuła czasu, która zostanie otwarta 10 listopada 2068 roku. Uczciliśmy pamięć tragicznie zmarłego w sylwestrową noc uczestnika wielu naszych almanachowych wydarzeń Pawła Dulaka. Koncertem kolęd zachwycili nas członkowie zespołu NaŚi, kierowanego przez Huberta Śliwińskiego, w tym stypendystki Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Noworoczny toast za pomyślność Rzeczpospolitej i uczestników spotkania wzniósł profesor dr hab. Jan Walewski, członek naszego Stowarzyszenia, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie. Naszym gościem był Jerzy Majka, przewodniczący Rady Muszyny.

Grudzień 2018

22 grudnia zakończyła się prezentacja wystawy „Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie Odzyskania Niepodległości”. W trakcie uroczystości wmurowano w ścianę Muzeum Regionalnego "Państwa Muszyńskiego" kapsułę czasu „do otwarcia w dniu 10 listopada 2068 roku”. Do kapsuły, co potwierdzono protokołem podpisanym przez uczestników spotkania, włożono: (1) Kartę z podpisami 53 uczestników wernisażu w dniu 10 listopada 2018 roku, (2) Metryczkę informującą o aktualnych władzach samorządowych Muszyny (z podpisem burmistrza dra Jana Golby), o składzie władz Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, a także wykonawcach tuby, skrzynki oraz karty i metryczki, (3) Opis wystawy „Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie Odzyskania Niepodległości”, (4) Uchwały władz Muszyny z lat 1914–1918, (5) Zestaw zdjęć uczestników wernisażu, (6) Pendrive z wyżej wymiennymi dokumentami. Obecni na spotkaniu stypendyści „Almanachu Muszyny”, aktualnie uczniowie i uczennice muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, zobowiązali się, że za 50 lat zorganizują uroczyste otwarcie kapsuły czasu. Na zakończenie uroczystości przewodniczący Rady Muszyny Jerzy Majka wzniósł toast za Rzeczpospolitą.

Listopad 2018

Otwarciu w dniu 10 listopada 2018 roku, w przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości, naszej wystawy "Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie odzyskania Niepodległości" towarzyszyło przedstawienie przez naszych stypendystów protokołów władz Muszyny z lat 1914-1918. Pobierz

W obecności wielu Obywatelek i Obywateli Muszyny oraz gości z Sądecczyzny i Krakowa w dniu 10 listopada otwarliśmy wystawę „Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie odzyskania niepodległości”. Na program złożyło się odczytanie protokołów władz Muszyny z lat 1914-1918 oraz filmowa prezentacja zawartości wystawy. Wspólnie odśpiewaliśmy nasz hymn narodowy. Uczestnicy tej podniosłej uroczystość złożyli podpisy na dokumencie z przesłaniem dla przyszłych pokoleń, który zostanie ulokowany w kapsule czasu - do otwarcia w dniu 10 listopada 2068 roku. Wystawa w Muzeum Regionalnym "Państwa Muszyńskiego" będzie czynna do 22 grudnia 2018 roku. Dla zainteresowanych zamieszczamy do pobrania skrócony jej opis.

W trakcie uroczystego otwarcia wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie zatytułowanej "Niepodległość", której towarzyszyło wręczenie nagrody im. Feliksa Jasieńskiego, utwory Paderewskiego wykonali; nasza była stypendystka Agnieszka Zahaczewska wspólnie z małżonkiem Krzysztofem Książkiem. Gratulujemy!

Październik 2018

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przyznała stypendium pomostowe (współfinansowane przez SPAM) na pierwszy rok studiów Katarzynie Marczyk z Żegiestowa. Kasia była stypendystką "Almanachu Muszyny", na egzaminach maturalnych osiągnęła najwyższe oceny w muszyńskim LO. Została przyjęta na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunek o wdzięcznej nazwie komparatystyka. Swoją przyszłość zawodową widzi w pracy naukowej w łączności z dwiema swoimi pasjami: literaturą i filozofią. Powodzenia Kasiu!

Zaprezentowaliśmy działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny podczas III Biesiady Karpackiej zorganizowanej w Żegiestowie przez Stowarzyszenie Res Carpathica.

Wrzesień 2018

Po raz kolejny silna grupa Przyjaciół Almanachu Muszyny udała się na wyprawę do Tokaju w ramach naszego programu "Promujemy winny szlak Tokaj - Stara Lubowla - Muszyna". Zaczęliśmy od zwiedzania Kolegium kalwińskiego w mieście Sárospatak nad rzeką Bodrog, który wpada nieco dalej, w mieście Tokaj, do Cisy. W Kolegium, gdzie w latach 1708–1939 przechowywano Biblię królowej Zofii, zobaczyliśmy wspaniałą bibliotekę i muzeum. Pogoda tym razem nie była dla nas łaskawa, na szczęście w winnych piwnicach Illés Pince w miejscowości Erdőbénye przy degustacji wina słońce nie było nam potrzebne, bo było go mnóstwo w kielichach ;-) Kiedy jednak po południu udaliśmy się na winobranie do winnicy Laszlo Majorosa w Tarcal, deszcz już nie padał. Spisaliśmy się podobno bardzo dobrze, choć zbieranie winogron aszú nie jest łatwą sprawą. W każdym razie Laszlo nas pochwalił i poczęstował kolacją :-) Zebrane przez nas winogrona posłużą do przygotowania wina, które wypijemy na wiosnę!

Podobnie jak w latach poprzednich, w willi "Wanda" podpisane zostały umowy ze stypendystami na rok szkolny/akademicki 2018/2019. Jest to jubileuszowa dwudziesta, a zarazem ostatnia już edycja programu. W jej ramach stypendia otrzymała czwórka studentów i studentek oraz trzy uczennice LO w Muszynie. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie Izabela Łabuś. Wspomnijmy, że w dwudziestu edycjach programu przyznaliśmy z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny około czterysta stypendiów. Młodzieży życzymy sukcesów w nauce, a darczyńcom jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Sierpień 2018

W ramach 52. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju koncertował były stypendysta „Almanachu Muszyny” (w latach 2003–2010), Krzysztof Dziurbiel. Razem z żoną Chiemi Tanaką został zaproszony do cyklu Krynickich Spotkań z Artystą. Koncert młodych pianistów krynicka publiczność przyjęła bardzo gorąco. Interesujący wywiad z Krzysztofem, opublikowany na stronie www.sadeczanin.info przeprowadziła Małgorzata Kareńska. Aktualnie Krzysztof i Chiemi mieszkają i koncertują w Grazu. Trzymamy mocno kciuki za dalszy rozwój artystycznej kariery Krzysztofa i Chiemi!

Za nami Pierwszy Rodzinny Rajd Rowerowy Dolinami Muszynki i Kryniczanki, zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie. Sprzyjała nam znakomita pogoda i wspaniała, radosna atmosfera wśród licznych uczestników imprezy - od wnucząt do dziadków. Zakończenie Rajdu miało miejsce podczas Festynu, przygotowanego w Podjastrzębiku wspólnie z zarządem Osiedla Grunwaldzka. Pobierz filmową relację z Rajdu i Festynu.

Lipiec 2018

Podobnie jak to miało miejsce od dwudziestu paru lat, na początek wakacji przygotowaliśmy kolejne wydawnictwo z almanachowej półki. Jest to druga pozycja z cyklu "Biblioteka Almanachu Muszyny", tym razem W całości poświęcona Funduszowi Stypendialnemu Almanachu Muszyny - jego beneficjentom, partnerom i donatorom. W wydawnictwie znajduje się lista wszystkich stypendystów "Almanachu Muszyny" - uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego W Muszynie, uczniów gimnazjów z gminy Muszyna 1 młodych artystów z Państwowej Szkoły Muzycznej W Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu, a także lista darczyńców (W porządku alfabetycznym) oraz teksty przedstawiające szkoły współpracujące ze Stowarzyszeniem i instytucje wspomagające Fundusz Stypendialny.

Poza tym jedenaścioro byłych stypendystów napisało o sobie, swoim wykształceniu, pracy, osiągnięciach, marzeniach i celach. Są to zarówno osoby, które po skończeniu studiów pozostały W Wielkich miastach, jak i te, które wróciły W rodzinne strony, by tu realizować swoje życiowe plany. Wydawnictwo uzupełniliśmy archiwalnymi zdjęciami z uroczystości wręczania stypendiów, koncertów stypendystów muzycznych i wspólnych ze słowackimi przyjaciółmi imprez na moście Wyszehradzkim.

W Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego” odbyło się uroczyste spotkanie sumujące dwadzieścia edycji programu pn. Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. W latach 1999–2018 przyznanych zostało ponad czterysta stypendiów dla uzdolnionych uczniów gimnazjów w Muszynie, Powroźniku i Złockiem, liceów ogólnokształcących w Muszynie i Starej Lubowli, Szkoły Muzycznej w Krynicy i Nowym Sączu oraz dla studentów wyższych uczelni. W spotkaniu wzięli udział przyjaciele Almanachu Muszyny, fundatorzy programu oraz aktualni i byli stypendyści. Miło nam było gościć władze samorządowe sąsiednich miejscowości, z których młodzież była naszymi stypendystami. Krynicę reprezentowała Małgorzata Półchłopek, przewodnicząca Rady Miasta Krynicy-Zdroju, natomiast Starą Lubowlę Michal Biganič, były primator (burmistrz).

Podczas spotkania przedstawiono stypendystów ostatniej edycji programu na rok szkolny/akademicki 2018/2019, w tym Katarzynę Marczyk i Michała Błażkowa, którzy najlepiej zdali tegoroczną maturę. Profesor Dagmara Goraj-Kałucka, opiekująca się podczas wycieczki edukacyjnej do Warszawy młodzieżą z muszyńskiego LO, która wygrała konkurs „Klasa z klasą”, przedstawiła imponujący programu zrealizowany w Warszawie. Kolejna edycja tego programu przed nami. Zarząd Stowarzyszenia złożył serdeczne podziękowania partnerom programu: Liceum Ogólnokształcącemu w Muszynie na ręce dyrektor Izabeli Łabuś, Państwowej Szkole Muzycznej w Krynicy, reprezentowanej przez Magdalenę Małecką, Stowarzyszeniu Amos ze Starej Lubowli poprzez jego przedstawicieli, obecnych na spotkaniu – Antona Karniša i Michala Biganiča. Wspomniano owocną współpracę z Fundacją Batorego oraz Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości. Szczególne podziękowania skierowano do ponad sześciuset donatorów programu, podkreślając wśród instytucji rolę Spółdzielni „Muszynianka”. Serdecznymi oklaskami nagrodzono Andrzeja Sawickiego, który przez kilkanaście lat co miesiąc zasilał konto Funduszu Stypendialnego. Podziękowano także obecnym na spotkaniu członkom komitetów stypendialnych: Witoldowi Kalińskiemu, Wojciechowi Dąbrowskiemu, Janinie Kumorek, Renacie Świderskiej, Andrzejowi Tokarczykowi, Beacie Zacny oraz Adamowi Ziemianinowi. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowano do pań, opiekujących się przez lata stroną finansową programu – Aleksandry Wołowiec, Agaty Szymańskiej i Barbary Kucy.

Na gości spotkania czekało tegoroczne wydanie „Biblioteki Almanachu Muszyny”. Książkę otrzymały między innymi trzy byłe stypendystki „Almanachu Muszyny”, autorki tekstów zamieszczonych w wydawnictwie – Agnieszka Zahaczewska-Książek, Alicja Adamczyk i Miroslava Ištoková-Poláková.

6 lipca 2018 roku, jak co roku w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, wręczono doroczną Honorową Nagrodę „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Kapituła postanowiła Nagrodę za rok 2017 przyznać książce Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy. Opracowanie ze wstępem naukowym. Nagrodzone dzieło jest pracą zbiorową: koordynator projektu – Beata Wierzbicka, redakcja naukowa – dr hab. Ewa Danowska oraz ks. prof. dr hab. Józef Marecki, autorzy wstępu, nagłówków, przypisów rzeczowych, indeksów osobowych i geograficznych oraz bibliografii – Beata Wierzbicka i dr Piotr Wierzbicki. Realizator projektu i wydawca – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum na Zamku w Starej Lubowli oraz Muzeum Spiszu w Spiskiej Nowej Wsi. Rok wydania 2017.

Praca wyróżnia się nowatorską i wartą kontynuowania formą prezentacji archiwalnych sandecjanów. Poprzez publikację tekstów w językach polskim, słowackim i angielskim znacznie poszerzono grono jej odbiorców. W uroczystości wzięli udział liczni goście, w tym Leszek Zegzda – członek zarządu Województwa Małopolskiego, Marek Pławiak – starosta Nowosądecki, Wiesław Piech – wiceprezydent Nowego Sącza, Ewa Zielińska – przewodnicząca Rady Starego Sącza, Kazimierz Gizicki – wiceburmistrz Starego Sącza, Małgorzata Półchłopek – przewodnicząca Rady Krynicy-Zdroju, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody. W obecności dostojnych gości Nagrodę wręczyli członkowie kapituły: Leszek Zakrzewski, prezes nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”. Zgodnie z tradycją laudację wygłosił laureat ubiegłorocznej edycji Nagrody dr Sławomir Wróblewski. Starosta powiatu nowosądeckiego Marek Pławiak odznaczył laureatów odznakami złote i srebrne „Jabłko Sądeckie”.

Na zakończenie refleksje na temat „Dzieło Sądecczyzna Szczęsnego Morawskiego pod względem edytorskim – w 155. rocznicę pierwodruku” przedstawiła Katarzyna Zwiercan-Borucka, kustosz w Bibliotece Jagiellońskiej. Otwarto także wystawę o Szczęsnym Morawskim i laureatach Nagrody jego imienia, przygotowaną przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Po części oficjalnej długo trwały rozmowy przy okolicznościowym torcie i lampce wina.

Czerwiec 2018

Kolejny sukces odniósł nasz stypendysta – Antoniusz Dietzius. Na scenie Teatru Palladium w Warszawie w dniu 20 czerwca zespół Śródmiejskiego Teatru Muzycznego zaprezentował musical „SPAMALOT czyli Monty Python i Święty Graal”. Inscenizacja i reżyseria była dziełem Antoniusza. Młody amatorski zespół brawurowo zagrał w niełatwym spektaklu, wykazując się niebywałym talentem, poczuciem humoru i zapałem. Świetnie i dowcipnie poprowadzony przez reżysera, po prostu wspaniały spektakl! Gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do jego powstania, a przede wszystkim wielkie brawa dla Antoniusza!

Komitet stypendialny Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny spotkał się kandydatkami do stypendiów na rok szkolny i akademicki 2018/2019 wskazanymi przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie. Komitet stypendialny pod przewodnictwem Witolda Kalińskiego przyznał stypendia: Zuzannie Peregrym, Patrycji Śliwińskiej oraz Angelice Franczyk. Kandydatkami do stypendiów pomostowych na pierwszy rok studiów są Kinga Gościńska, Klaudia Gościńska oraz Katarzyna Marczyk. Wskazana wyżej szóstka uczennic wyróżnia się znakomitymi wynikami w nauce oraz aktywnością społeczną na forum szkoły i w środowisku.

Maj 2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny reprezentowane było na dwóch konferencjach. Ryszard uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Krynicy-Zdroju "Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju w kontekście europejskim" i przedstawił prezentację zatytułowaną "Zjazdy lekarzy w Krynicy-Zdroju w latach 1926-1937. Lekarze byli dźwignią rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy, czy są nią nadal?" (pobierz). Bożena podczas Spotkania Obywatelskiego zorganizowanego w Starym Sączu z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Szczęsnego Morawskiego przedstawiła prezentację "Książki, które warto przeczytać. Laureaci dziesięciu edycji Nagrody Sądecczyzna im Szczęsnego Morawskiego" (pobierz).

15 maja 2018 roku, dla uczczenia przypadającej w tym dniu dwusetnej rocznicy urodzin Szczęsnego Morawskiego, w Starym Sączu - mieście, w którym spędził wiele lat swojego aktywnego i twórczego życia, odbyło się Obywatelskie Spotkanie. Jego organizatorem była Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Wydarzeniu życzliwie patronował i uczestniczył w nim burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. W programie uroczystości wysłuchaliśmy referatów: „Szczęsny Morawski, pionier opisu dziejów Sądecczyzny” – dr Agata Tobiasz, „Ślady Szczęsnego Morawskiego w Starym Sączu” – Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, „Znaczenie prac Szczęsnego Morawskiego dla badania dziejów Sądecczyzny” – dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, oraz „Laureaci Nagrody ‘Sądecczyzna’ im. Szczęsnego Morawskiego” – Bożena Mściwujewska-Kruk, sekretarz kapituły Nagrody, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”.

W gronie sympatyków zasług Szczęsnego Morawskiego, którzy wzięli udział w spotkaniu, znaleźli się m.in: przewodnicząca Rady Miasta Stary Sącz Ewa Zielińska, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, laureat pierwszej edycji Nagrody dr Tadeusz Łopatkiewicz, Leszek Zakrzewski, prezes sądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, człowiek-legenda Antoni Kroh, Witold Kaliński, prezes Towarzystwa im. Norwida, Jolanta Młodkowska-Czech, redaktor naczelna "Z Grodu Kingi", a także Łucja Bukowska i Renata Kopacz z zaprzyjaźnionej biblioteki w Muszynie, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie Izabela Łabuś oraz znawczyni dziejów Sądecczyzny Anna Totoń, która przekazała na ręce dyrektor starosądeckiej biblioteki Marii Sosin kartki ze szkolnej kroniki Bolesława Barbackiego. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa. Goście z Muszyny z podziękowaniem za organizację uroczystości przekazali dyrektor Marii Sosin litografię z lat trzydziestych minionego wieku autorstwa Józefa Pieniążka, przedstawiającą starosądecki klasztor Sióstr Klarysek, natomiast burmistrzowi butelkę wina, które powstało w efekcie współpracy ze Stowarzyszeniem Winiarzy w Tokaju w ramach programu „Promujemy winny szlak Tokaj – Stara Lubowla – Muszyna”. Po podsumowaniu konferencji przez burmistrza Jacka Lelka wykonano pamiątkowe zdjęcie (fot. Ewelina Włodarz).

Kwiecień 2018

Klasa IA z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie otrzymała stypendium „Klasa z klasą”, które przyznane zostało w ramach współpracy stypendialnej szkoły ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium w kwocie 3500 złotych wykorzystane zostało na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. W ramach bogatego trzydniowego programu pobytu w stolicy uczniowie odwiedzili Muzeum Narodowe, Giełdę Papierów Wartościowych, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski oraz Centrum Nauki Kopernik. Miłą atrakcją były piesze wędrówki Traktem Królewskim od Starówki do Łazienek Królewskich oraz nocna wycieczka do Wilanowa. Młodzież muszyńską ugościło renomowane warszawskie VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana, którego dyrektorem przed laty był Witold Kaliński. Po Muzeum Powstania Warszawskiego oprowadził uczniów warszawiak i pasjonat historii Andrzej Świderski (Witold i Andrzej są członkami SPAM).

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Zbigniewa Bujarskiego, który był wiodącym przedstawicielem tzw. „polskiej szkoły kompozytorskiej” drugiej połowy XX wieku. Urodził się w Muszynie 21 sierpnia 1933 roku. Uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum w Muszynie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Krynicy. Zdał do Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Krakowie, a w 1955 roku rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, w klasie dyrygentury, a potem kompozycji. W roku 1972 ówczesny rektor Krzysztof Penderecki zatrudnił go w Akademii Muzycznej w Katedrze Kompozycji. W latach 1978–1987 Zbigniew Bujarski pełnił tam funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Był nagradzany na międzynarodowych konkursach, został dwukrotnie uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki II stopnia i innymi prestiżowymi nagrodami.

W naszych oczach był jednak przede wszystkim wielkim przyjacielem młodzieży, wspierającym nas w działaniach na rzecz uzdolnionych muzycznie uczniów Szkoły Muzycznej w Krynicy-Zdroju. Wielokrotnie przewodniczył Komitetowi Stypendialnemu, decydującemu o przyznaniu stypendiów z Funduszu Almanachu Muszyny, będąc też, wespół z Żoną, jednym z hojnych darczyńców. Na łamach „Almanachu Muszyny” o kompozytorze pisała Beata Zacny (AM 2009).

120 lat po śmierci Szczęsnego Morawskiego, zasłużonego dla regionu historyka, w kościółku św. Rocha na starym cmentarzu w Starym Sączu ks. proboszcz Marek Tabor odprawił mszę świętą w jego intencji, a liczne delegacje złożyły kwiaty na jego grobie. To była pierwsza odsłona tegorocznych obchodów poświęconych autorowi „Sądecczyzny”. Ksiądz Tabor w pięknym kazaniu scharakteryzował sylwetkę oraz dokonania Szczęsnego Morawskiego, ukazując jego patriotyczną postawę w działalności zawodowej, naukowej i społecznej. Podkreślił, że miłość do Ojczyzny bierze swój początek z miłości do rodziny i lokalnej społeczności. Pamięć wybitnego starosądeczanina uczcili: burmistrzowie Starego Sącza Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska, dyrektor starosądeckiej Biblioteki Maria Sosin, dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Towarzystwo Miłośników Starego Sącza w osobach Andrzeja Długosza i Wojciecha Ramsa, a także Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny reprezentowali: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Renata Kopacz, Izabela Łabuś, Krzysztof Trela i Witold Kaliński. Obecni byli także członkowie Kapituły Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego oraz dr Agata Tobiasz, autorka tekstów o życiu i twórczości Morawskiego.

Po mszy głos zabrał burmistrz Jacek Lelek, który podkreślił, że uroczystość to początek upamiętnienia jednego z najwybitniejszych obywateli Starego Sącza, począwszy od św. Kingi i kolejnych jego mieszkańców, dzięki którym możemy się dziś szczycić ponad 760 latami bogatych w wydarzenia dziejów. "Morawski uczył nas, jak małą ojczyznę kochać, bo nie mam wątpliwości, że Stary Sącz, Sądecczyzna były dla niego ukochaną małą ojczyzną" - podsumował burmistrz Lelek. Po złożeniu kwiatów na odnowionym staraniem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza nagrobku pisarza, okolicznościowe spotkanie kontynuowano w gościnnych progach nowej siedziby Biblioteki. Wcześniej jeszcze w murach odrestaurowanej z pietyzmem zabytkowej świątyni św. Rocha o jej historii opowiedział dr Robert Ślusarek. Uroczystość była wspaniałym przykładem współpracy władz samorządowych, instytucji świata kultury i edukacji oraz organizacji pozarządowych, połączonych piękną ideą uczczenia pamięci naukowca i powstańca styczniowego w roku stulecia Odzyskania Niepodległości.

W dniu 10 kwietnia przypada 120. rocznica śmierci niezmiernie zasłużonego dla badania dziejów Sądecczyzny starosądeczanina Szczęsnego Morawskiego. Dla przypomnienia jego zasług oraz oddania mu należnego hołdu zawiązała się szeroka koalicja pod przewodnictwem Jacka Lelka, Burmistrza Starego Sącza, z udziałem Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział Nowy Sącz oraz Kapituły Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego. W rocznicę śmierci Morawskiego, po Mszy Świętej w kaplicy św. Rocha, złożymy wiązanki kwiatów na jego grobie na starym cmentarzu w Starym Sączu.

Marzec 2018

W Centrum Kultury na Bemowie w Warszawie zaprezentowana została wystawa "Impresje warszawskie" autorstwa Jarka Czai. Wystawie towarzyszyły koncerty jazzowe. Wspomnijmy, że Jarek to plastyk, fotografik, miłośnik jazzu, nauczyciel, pasjonat archeologii. Publikował w prasie ogólnokrajowej ( "Jazz Magazine", "Art and Business") oraz regionalnej ("Almanach Sądecki", "Almanach Muszyny" i "Almanach Ziemi Limanowskiej", z którym związany jest od początku istnienia pisma). Mieszka w Łukowicy. Z dumą podkreślamy, że Jarek i jego małżonka Dina są członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Jarku, gratulujemy!

Antoniusz Dietzius, absolwent muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego i były stypendysta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, odniósł kolejny sukces. Tym razem już z profesjonalnym zespołem na deskach warszawskiego Teatru Palladium! Reżyserował i odpowiadał za inscenizację jednoaktówki Tomasza Jachimka pt. „MĘSKIE D’RAMY czyli między testosteronem a reumatyzmem”. Urocza aktorka i kwartet wokalny Voice Band, wsparci przez trzyosobowy zespół muzyczny, sprawili, że widzowie wczorajszej prapremiery nie przestawali klaskać. Najmłodszy twórca tego spektaklu, Antoniusz Dietzius, został zauważony przez dyrektora Palladium dzięki musicalowi „Footloose”, który przygotował z młodym zespołem Śródmiejskiego Teatru Muzycznego i pokazał na gościnnych deskach Palladium w zeszłym roku. Na zaproszenie do współpracy zasłużył dzięki świeżości pomysłów, pracowitości i warsztatowi godnemu doświadczonego profesjonalisty. Gratulujemy Antoniuszowi i życzymy dalszych sukcesów!

W gościnnych progach Muzeum Regionalnego "Państwa Muszyńskiego" w Muszynie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zatwierdzono sprawozdanie za rok 2017 i plan pracy na rok 2018. Zapraszamy do współpracy! Przed otwarciem zebrania o swoich wrażeniach i planach wizyty w Warszawie opowiedziały przedstawicielki klas z muszyńskiego LO, które w roku ubiegłym oraz bieżącym zwyciężyły w konkursie "Klasa z klasą". Natomiast po zebraniu, w trakcie spotkania z reprezentantami Stowarzyszenia Winiarzy z Tarcal koło Tokaju, wznieśliśmy toast winem, które powstało w efekcie naszego sławetnego udziału w winobraniu w październiku 2017 roku. Jan Kochanowski miał rację - wino jest znakomite, kto nie był z nami i nie skosztował, niech żałuje!

Luty 2018

Z radością informujemy, że Adam Ziemianin, znany poeta i prozaik, muszynianin z urodzenia i z serca, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, otrzymał Nagrodę im. księdza profesora Bolesława Kumora w kategorii "Sądecki Autor". Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu literackiego, organizowanego od sześciu lat przez Fundację Sądecką i SKT „Sądeczanin", nastąpiło podczas gali w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół" w Nowym Sączu. Nagrodę Adamowi wręczyły panie wicepremier Beata Szydło oraz przewodnicząca Kapituły Nagrody Mariola Berdychowska, a wspaniałą laudację wygłosił Witold Kaliński. Kandydaturę Adama zgłosiły Wydawnictwo Edukacyjne z Krakowa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Adamie, gratulujemy i czekamy na kolejne Twoje dzieła!

Na naszej stronie, w zakładce "Bibliografia", zamieściliśmy bibliografię roczników 1991-2015 "Almanachu Muszyny", utworzoną według zmodernizowanego schematu, odpowiedniego dla tego typu opracowań. Bibliografia przygotowana została przez Łucję Bukowską, korekty dokonał Marcin Grzywacz, a całość złamał Grzegorz Izydorek. Edycja papierowa ukazała się w roku 2016, teraz udostępniamy ją on line po paru niewielkich poprawkach.

Zgromadzona została lista książek dotyczących Sądecczyzny wydanych w roku 2017, która będzie stanowiła podstawę do wyboru kandydatów do Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego. Pobierz listę:

W dniu 3 marca o godzinie 15 w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego odbędzie się doroczne walne zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą działalnością. Pobierz proponowany porządek obrad oraz projekty sprawozdania za rok 2017 i plan pracy na rok 2018.

Styczeń 2018

W Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie podczas uroczystego apelu, połączonego z koncertem, klasa IA z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego otrzymała stypendium "Klasa z Klasą", które zostało przyznane w ramach współpracy stypendialnej szkoły ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Oceny współzawodnictwa dokonała komisja, na czele której stał Witold Kaliński, członek SPAM. Uwzględniane były wyniki nauczania, frekwencja, działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu, udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach oraz zawodach sportowych. Klasa IA, która osiągnęła najwyższy wynik we współzawodnictwie, otrzymała bon stypendialny na 3.500 zł. Będzie go mogła wykorzystać na dofinansowanie wycieczki dydaktycznej do Warszawy. W skład samorządu klasy IA wchodzą: Hubert Chmielowski (przewodniczący), Mikołaj Tontar, Agata Hojniak oraz Dominik Mitro. Wychowawcą klasy jest Dagmara Góraj-Kałucka, nauczycielka języka angielskiego. Była to druga edycja programu "Klasa z Klasą". Z racji ewidentnych wartości dydaktycznych planujemy jego kontynuowanie w kolejnych latach.

W roku 2018 przypadają trzy ważne rocznice, związane z losami zasłużonego dla badań dziejów Sądecczyzny polskiego historyka, pisarza, malarza i etnografa Feliksa Jana Szczęsnego Morawskiego: 200. rocznica jego urodzin w Rzeszowie, 120. rocznica śmierci w Starym Sączu oraz 155. rocznica wydania fundamentalnego dzieła "Sądecczyzna". Dla uczczenia jego zasług oraz zachowania ich w pamięci potomnych wspólne działania podejmą Burmistrz Starego Sącza, Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, Kapituła Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Do udziału w nich serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliska jest pamięć o zasługach dla Sądecczyzny naszego wybitnego rodaka, starosądeczanina Szczęsnego Morawskiego. Więcej informacji o programie

W Muzeum Regionalnym "Państwa Muszyńskiego" odbyła się narada strategiczna „SPAM – 2018". Przedyskutowaliśmy następujące sprawy: stan prac nad Biblioteką "Almanachu Muszyny" 2018, spotkanie rocznicowe SPAM dedykowane XX edycji Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, stypendia zaplanowane na rok szkolny/akademicki 2018/2019, uczczenie 200. rocznicy urodzin i 120. rocznicy śmierci Szczęsnego Morawskiego oraz zorganizowanie XI edycji Nagrody „Sądecczyzna", ewentualne zorganizowanie VII rajdu rowerowego „Pętla Popradu" po nowej trasie, konferencje naukowe w roku 2018, na których warto podnieść tematykę "Almanachu Muszyny", promowanie szlaku winnego Tokaj/Stara Lubowla/Muszyna, zwiększenie naszej obecności na portalach społecznościowych i promowanie 1%, planowane wystąpienia o granty, biało-czerwone spotkanie z okazji Dnia Flagi, zebranie sprawozdawcze SPAM w dniu 3 marca 2018 i towarzyskie spotkanie w "Zajeździe u Hutka", połączone z degustacją naszego wina Tokaj-Muszyna 2017, wystawa "Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie Odzyskania Niepodległości". Jest co robić!

Nowy Rok przywitaliśmy w gronie Przyjaciół z almanachowego kręgu w gościnnym Muzeum Regionalnym "Państwa Muszyńskiego". W świąteczny nastrój wprowadził nas koncert stypendysty Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny Karola Kiety oraz dziewcząt z muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, którym na gitarze akompaniował ich opiekun, profesor Marek Dymek. Życzenia noworoczne złożył prezes nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Leszek Zakrzewski. DOBREGO NOWEGO ROKU!

 

-------------------- POPRZEDNIE, ARCHIWALNE INFORMACJE -----------------

 

--
ALMANACH MUSZYNY DLA MAŁEJ OJCZYZNY 1991 - 2015

---------------------------

1935-05-27 W Muszynie założono oddział Ligi Morskiej, prezesem został dr Zygmunt Syguliński, wiceprezesami nadleśniczy Ajdukiewicz i burmistrz Antoni Jurczak, sekretarzem sędzia Krasuń, skarbnikiem naczelnik Urzędu Celnego Ogrodnik.
2014-05-27 W Krakowie zmarła Małgorzata Przyboś, dlugoletnia współpracownica "Almanachu Muszyny", członek założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Dla upamiętnienia jej zasług na polu edukacji SPAM ustanowił stypendium jej imienia pryznane na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016.
NASZE ROCZNIKI

Almanach Muszyny jest rocznikiem wydawanym społecznie od roku 1991 pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Almanach ma numer ISSN 1234-6276. Nakład wynosi 1000 egzemplarzy. WERSJE ELEKTRONICZNE PDF


rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

rok 20004

rok 2003

rok 2002

rok 2001

rok 2000

rok 1999

rok 1998

rok 1997

rok 1996

rok 1995

rok 1994

rok 1993

rok 1992

rok 1991

*

Co, gdzie, kiedy ? Kalendarz imprez w regionie

30.05.2019 - Miejska Biblioteka Publiczna w Muszynie - Miejska Biblioteka Publiczna w Muszynie - godz: 17:00
Spotkanie DKK poświęcone twórczości gdańskiej powieściopisarki Hanny Cygler - rk
05.07.2019 - SPAM oraz partnerzy - Ratusz w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu - godz: 14:00
Wręczenie XII dorocznej Honorowej Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą książkę dotyczącą Sądeccyzny wydaną w roku 2018. - RK
06.07.2019 - SPAM - Willa Wanda - godz: 11:00
Spotkanie przy rocznicowym torcie z okazji IX rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, które kontynuuje inicjatywy "Almanachu Muszyny" realizowane od roku 1991. - Ryszard
28.09.2019 - SPAM oraz Kulturalne Stowarzyszenie Winiarzy w Tarcal - Tokaj - godz: 06:00
IV wyprawa na winobranie - RK

 

 


 

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2017 - Wydawnictwo "Almanach Muszyny" ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59