Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Muszyna i Stara Lubowla - o turystyce transgranicznie, nasz "Trójkąt Bermudzki" - naszą szansą.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Stowarzyszenia AMOS ze Starej Lubowli 18 lutego w Starej Lubowli odbyło się Forum "Lato 2011". Celem była wymiana informacji o długofalowych planach rozwoju usług turystycznych w obu miastach. Omówiono także bieżąca współpracę Muszyna - Stara Lubowla w turystyce oraz Kalendarz Imprez na rok 2011.

Inicjatywę organizacji pozarządowych wsparli nowo wybrani szefowie obu miast, których wystąpienia otworzyły konferencję: Michal Biganič, primátor Starej Lubowli, oraz Jan Golba, burmistrz Muszyny. Przedstawili oni swoje zamierzenia w zakresie rozbudowy oferty turystycznej. W Forum uczestniczyło ponad 50 osób, w tym burmistrzowie Krynicy, Piwnicznej, Lipan i Podolińca, radni Muszyny i Starej Lubowli, szefowie bazy turystycznej i działacze kultury. Uczestnicy Forum dyskutowali w trzech grupach.

Debatą na temat "Kalendarium imprez Lato 2011" kierowali Bożena Szewczyk i Eva Kollárová. Promocją regionu w Internecie i współpracą redaktorów zajęła się grupa, w której dyskusję moderowali Katarzyna Kucia-Garncarczyk i Aleš Solár. Wymianą poglądów na temat perspektywicznych planów współpracy Muszyna - Stara Lubowla w turystyce kierowali Krzysztof Trela i Pavol Mišenko. Forum jest wyrazem poglądu, że region przygraniczny obejmujący: Muszynę, Krynicę i Piwniczną oraz Starą Lubowlę, Lipany i Podoliniec po słowackiej stronie powinien podjąć próbę wypracowania wspólnej oferty turystycznej. Obrazowo nazwano ten region, który na mapie wpisuje się w trójkąt, "Trójkątem Bermudzkim", który ze względu na swoje bogactwo natury i kultury jest - jak stwierdzono - szansą, a nie zagrożeniem. Forum stało się szansą na nawiązanie osobistych kontaktów między władzami naszych miast i członkami organizacji pozarządowych. Goście z Muszyny zostali poczęstowani przez gospodarzy regionalnymi potrawami spiskimi, dziękując za gościnę szalikami kibiców "Muszynianki" i pamiątkowymi funtami zbójnickimi.

W bieżącym roku przypada jubileusz 10-lecia współpracy "Almanachu Muszyny" ze Stowarzyszeniem AMOS w Starej Lubowli. Wśród wielu wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć są Kluby Wyszehradzkie, z których inicjatywy most Leluchów - Čirč otrzymał nazwę Most Wyszehradzki. Dzisiaj działacze wspomnianych organizacji chcą transgranicznej współpracy, której symbolem jest Most Wyszehradzki, nadać jeszcze szerszy wymiar. Forum jest krokiem w tym kierunku.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59