Dzisiaj jest środa, 29 maja 2024 roku , Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

GABRIELA MALASTOVÁ, sekretarz Stowarzyszenia Amos w Starej Lubowli, w dniu 1 grudnia w trakcie uroczystości w Ambasadzie RP w Bratysławie została odznaczona przyznanym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, w uznaniu zasług dla rozwoju polsko-słowackiej współpracy. Wniosek o odznaczenie Gabrieli, został złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Aktu dekoracji dokonał Ambasador Andrzej Krawczyk. W uroczystości wzięli prezesi zarządów Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Stowarzyszenia Amos w Starej Lubowli.

Kiedy w roku 2001 przedstawiciele redakcji "Almanachu Muszyny" poszukiwali osób i instytucji chętnych do współpracy w słowackiej Starej Lubowli, dobry los skierował ich do Osvetovego strediska. Szefowała tam wówczas - Gabriela Malastová, która chętnie zgodziła się na współpracę, choć zadania stojące przed naszymi małymi organizacjami nie były łatwe. Dzięki tej współpracy zostały stworzone Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie, działające w czterech miejscowościach, w krajach wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej (w Muszynie, Starej Lubowli, Vsetinie i Nyiregyhazie). Od Gabrieli Malastovej otrzymaliśmy daleko idącą pomoc przy zorganizowaniu kilkunastu spotkań młodzieży, udzielającej się w Klubach; spotkania te odbywały się na zmianę w Polsce, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. Według ponad 200 uczestników tych imprez, dały one młodzieży nowe spojrzenie na sprawy sąsiadów, zrozumienie dla ich problemów i wiele nowych przyjaźni.

Przez minione 10 lat redakcja "Almanachu Muszyny" wielokrotnie mogła liczyć na pomoc Gabrieli Malastovej przy zbieraniu materiałów do kolejnych roczników. Były to artykuły słowackich autorów, z którymi kontakt nawiązywaliśmy poprzez Gabrielę. Dodatkowo pomaga ona przy sprawdzaniu tekstów, zamieszczanych w "Almanachu" w języku słowackim, dokonując wnikliwej korekty językowej. Tłumaczy dla redakcji także wiele ulotek i drobnych materiałów informacyjnych. "Almanach Muszyny" jest rocznikiem wydawanym w Muszynie społecznym wysiłkiem od roku 1991. Przez 21 lat swojej historii rozrósł się z cienkiego zeszytu do sporego tomu, liczącego ok. 400 stron. Jest pismem o profilu historyczno-kulturalnym, cenionym na rynku sądeckich czasopism. Oprócz działalności wydawniczej angażuje się w działania społeczne na rzecz szerzenia wiedzy historycznej, ratowania detali architektonicznych, pomocy dla uzdolnionej młodzieży.

Od siedmiu lat redakcja "Almanachu Muszyny" organizuje noworoczne koncerty stypendystów - beneficjentów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Od czterech lat w koncertach tych biorą udział także młodzi artyści słowaccy. Natomiast polscy muzycy - stypendyści co roku na początku grudnia, z okazji odbywającego się wtedy święta Starej Lubowli (dzień św. Mikołaja), uczestniczą w koncercie organizowanym z tej okazji przez stowarzyszenie AMOS. Jednym z głównych pomysłodawców i organizatorów wspólnego koncertowania i dobrym duchem tych imprez jest Gabriela Malastová. Przyjaciele Almanachu Muszyny utworzyli Fundusz Stypendialny, który istnieje od roku 1999, pomagając uzdolnionej młodzieży z Muszyny i Krynicy, a od roku 2003 ustanawia także corocznie dwa stypendia dla uczniów ze Starej Lubowli. Łącznikiem i życzliwym pomocnikiem w kontaktach ze stypendystami jest od początku Gabriela. To prawdopodobnie jedyny taki transgraniczny program, prowadzony przez organizacje pozarządowe z Polski i Słowacji. Już ponad 250 uzdolnionych młodych ludzi otrzymało stypendia, w tym 20 osób ze Starej Lubowli.

Gabriela Malastová uczestniczy w wielu organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny imprezach, nie unikając publicznych wystąpień i rozmów z przedstawicielami władz. Każda nasza inicjatywa zawsze spotykała się z życzliwym jej zainteresowaniem, a wszystkie prośby o pomoc, zwłaszcza w sprawach organizacyjnych, były przez nią spełniane. Aktualnie pracujemy wspólnie nad wielkim projektem, który ma na celu rozbudowę oferty turystycznej w Dolinie Popradu po polskiej i słowackiej stronie.

 

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59