Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Ustalenia spotkania przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 2 maja 2011 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie.

W Muzeum Państwa Muszyńskiego, 2 maja 2011 roku przy "okrągłym stole" spotkali się przyjaciele Almanachu Muszyny i zaproszeni goście, by wspólnie zastanowić się nad kierunkami rozwoju zarówno samego Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, jak i naszego regionu. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji jego uczestników, którzy wywodzą się z różnych środowisk zawodowych i miejscowości, ale wszystkich łączy serdeczna więź z Muszyną

Na wstępie przedstawiona została informacja o dostępnych i planowanych programach grantowych, zarówno ze środków unijnych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, które mogą być wykorzystane w projektach realizowanych w naszym regionie.

W ożywionej dyskusji padło wiele pomysłów na uatrakcyjnienie oferty regionu, wskazano kierunki rozwoju SPAM, najważniejszą ich dziesiątkę przedstawiamy poniżej, zostaną one uwzględnione w planach pracy SPAM na rok 2012 i lata następne. Zgłoszone pomysły zostaną także przekazane władzom samorządowym Muszyny, celem uwzględnienia ich w strategii rozwoju Muszyny.

 1. Budując strategię rozwoju Muszyny warto poprzez ankiety, w tym na muszyńskich portalach internetowych, stworzyć płaszczyznę wyrażania opinii dla potencjalnych gości Muszyny, czego oczekują od Muszyny i dla jej mieszkańców, jak widzą kierunki rozwoju Muszyny.
 2. SPAM winien podejmować inicjatywy aktywizujące mieszkańców uzdrowiska w promocję i rozszerzanie oferty miasta, oraz służące podniesieniu świadomości o walorach regionu. SPAM podejmie się organizacji krótkiego szkolenia dla osób pracujących na stanowiskach związanych bezpośrednio z kontaktem z turystami (recepcje, transport, gastronomia, itp), którego celem będzie wskazanie najważniejszych wartych promowania atrakcji Muszyny. Do udziału w organizacji szkoleń zaprosimy przewodników PTTK.
 3. W promocji warto wykorzystywać cechy Muszyny, które niegdyś stanowiły element charakterystyczny dla regionu, jak wielokulturowość i wielowyznaniowość. Organizowanie nowych lub przemodelowanie niektórych imprez kulturalnych, na imprezy silnie identyfikujące się z naszym regionem.
 4. Warto oprzeć się na nowoczesnych formach promocji Muszyny poprzez internet, ale potrzebne sa także popularny metody jak komiks dot. Państwa Muszyńskiego oraz regionalna pamiątka. SPAM wystąpi ponadto z propozycją ujednolicenia kilku funkcjonujących w chwili obecnej kalendariów internetowych dotyczących Muszyny i najbliższego otoczenia.
 5. Stworzenie narciarskich tras biegowych, łączących ze sobą trzy uzdrowiska - Muszynę, Krynicę i Piwniczną, jako kolejnej atrakcji turystycznej w sezonie zimowym.
 6. Zwiększenie oferty turystycznej o nowe trasy rowerowe, które stanowiłyby bazę dla imprez promujących region, w tym kilkuetapowej trasy rowerowej szlakiem wsi łemkowskich.
 7. Zaplanowanie przez SPAM imprezy sportowej/turystycznej, która wpisze się w realizowany przez miasto program rozwoju infrastruktury np. budowa ścieżek rowerowych i będzie przez to promowała kontynuowanie programu inwestycyjnego. SPAM wstawi do planu pracy na rok 2012 pilotażowy rajd rowerowy "Cykliści na Zapopradziu 2012". Do współpracy zaprosimy cyklistów ze Starej Lubowli.
 8. Zaangażowanie w promocję Muszyny związanych z nią wybitnych sportowców, w tym siatkarek i biegaczy długodystansowych.
 9. Organizacja konkursów plenerowych - plastycznych i fotograficznych, które ukażą piękno uzdrowiska.
 10. Przygotowanie festiwalu jazzowego lub warsztatów muzycznych w Muszynie pod patronatem znanego muzyka Leszka Żądło. SPAM z partnerami zaangażuje się w realizacje tego przedsięwzięcia.

 

potkanie spełniło swój ceł, bowiem wywołało ożywioną dyskusję, co biorąc pod uwagę różne środowiska, jakie reprezentowali jego uczestnicy przyczyni się do budowania społecznego poparcia dla nowych inicjatyw inwestycyjnych i kulturalnych w Muszynie.

Debata nad formami zaangażowania SPAM w rozwój Muszyny będzie kontynuowana podczas naszych kolejnych inicjatyw:

 • 3 lipca 2011 roku, godzina 10 - Dyskusja nad udziałem SPAM w strategicznych planach rozwoju Muszyny zorganizowana w trakcie XXI Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny
 • 14 października 2011, godzina 15 - II Forum Turystyczne Muszyna -Stara Lubowla organizowane przez SPAM oraz Stowarzyszenie AMOS ze Starej Lubowli.

Zarząd

Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59