Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Fundusz stypendialny


Redakcja rocznika
Bibliografia
Zbiory Almanachu
Indeks nazw geograficznych
Indeks nazwisk
Spotkania przyjaciół
Forum Prasy Sądeckiej

Co, gdzie, kiedy ?
INFORMATOR


Kalendarium historyczne
Zapowiedzi
Konkurs Fotograficzny
Inne konkursy
Prasa o Almanachu
Kącik multimedialny


KAMERA W OGRODZIE

Stemple okolicznościowe


z okazji wydania
X rocznika
Almanachu Muszyny
*


z okazji wydania
XV rocznika
Almanachu Muszyny

*

 

Wspaniała uroczystość i brawurowy polsko-słowacki koncert w Starej Lubowli z okazji jubileuszu X-lecia Obywatelskiego Stowarzyszenia Amos i dziesięcioletniej współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny.

6 grudnia, w dniu święta miasta Stara Lubowla, w sali koncertowej Domu Kultury w Starej Lubowli odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu X-lecia działalności Obywatelskiego Stowarzyszenia Amos i współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Oba stowarzyszenia łączą długoletnie więzi serdecznej przyjaźni i współpraca przy realizacji wielu inicjatyw programowych, wśród których do najważniejszych zalicza się transgraniczny program stypendialny dla uzdolnionych naukowo i artystycznie uczniów i studentów, współdziałanie przy publikowaniu tekstów dotyczących historii i kultury północnego Spiszu i południowej Sądecczyzny w roczniku "Almanachu Muszyny" oraz liczne wspólne koncerty i wystawy.

Warto przypomnieć wszystkim przekraczającym Most Wyszehradzki Lelechów/Čirč, że jego nazwa powstała z inicjatywy Młodzieżowych Klubów Wyszehradzkich. Kluby działały przez szereg lat z inicjatywy obu stowarzyszeń w Muszynie, Starej Lubowli, Vsetínie w Czechach oraz Nyíregyházie na Węgrzech. W trakcie uroczystości przedstawiono na slajdach najważniejsze fakty z historii transgranicznej współpracy obu stowarzyszeń. Głos zabierali prezesi stowarzyszeń Anton Karniš i Ryszard Kruk oraz Gabriela Malastová, Bożena Mściwujewska-Kruk, Renata Trela, Mariá Budzáková, Piotr Kaniewski oraz byłe stypendystki - Natalia Święs i Františka Marcinová. Zaprezentowano zarówno dotychczasowe, jak i nowe inicjatywy programowe, o których można dowiedzieć się na stronach www.almanachmuszyny.pl oraz www.ozamos.sk

Uroczystość uświetnił gorąco przyjęty przez licznie zgromadzonych gości ze Starej Lubowli i Muszyny wspaniały koncert w wykonaniu młodzieży uczęszczającej do Państwowej Szkoły Muzycznej w Krynicy oraz Gimnazjum w Starej Lubowli. Były to występy zarówno indywidualne, jak i zespołowe.

W spotkaniu wzięli udział liczni radni województwa preszowskiego, Starej Lubowli i Muszyny oraz burmistrz Starej Lubowli dr Michal Biganič i Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Muszyna Jerzy Majka. Listy gratulacyjne do uczestników spotkania wystosowali Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Marek Lisánsky oraz Burmistrz Muszyny dr Jan Golba.

Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy i młodzi artyści spotkali się przy przedświątecznym stole, do którego zaprosił Norbert Frank, właściciel sławnego zajazdu "U Franka", zaś Agata Szymańska w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny poczęstowała wspaniałym rocznicowym tortem. Umówiono się na noworoczne spotkanie w Muszynie.

 

powrót

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59