Dzisiaj jest środa, 29 maja 2024 roku , Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Fundusz stypendialny


Redakcja rocznika
Bibliografia
Zbiory Almanachu
Indeks nazw geograficznych
Indeks nazwisk
Spotkania przyjaciół
Forum Prasy Sądeckiej

Co, gdzie, kiedy ?
INFORMATOR


Kalendarium historyczne
Zapowiedzi
Konkurs Fotograficzny
Inne konkursy
Prasa o Almanachu
Kącik multimedialny


KAMERA W OGRODZIE

Stemple okolicznościowe


z okazji wydania
X rocznika
Almanachu Muszyny
*


z okazji wydania
XV rocznika
Almanachu Muszyny

*

 

16 kwietnia 2016 roku w hali widowisko-sportowej w Muszynie odbył się wspaniały koncert "Dla pasji, dla nauki, dla przyszłości!", zorganizowany przez Powiatowy Zespół Szkól w Muszynie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM). Podczas koncertu kunsztem artystycznym popisali się uczniowie i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, w tym aktualni i byli stypendyści Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Koncert stanowił podsumowanie i otwarcie nowego etapu blisko dwudziestoletniej współpracy szkoły i organizacji pozarządowej, której efektem są liczne stypendia i cenne inicjatywy programowe. Wypracowano model współpracy wart upowszechniania na terenie innych gmin Sądecczyzny.

Na koncert złożyły się występy: Małgorzaty Jędrzejek, Iwony Jasiurkowskiej, Katarzyny Homy-Kocot, Dobrosławy Kurzei, Elizy Broniszewskiej, Katarzyny Marczyk, Damiana Draba, Magdaleny Miczulskiej, Justyny Nieć, Marcina Dutki, Dawida Maciąga, Anny Małek, Dominiki Wilk, Izabelli Wilas, Marii Owsianki, zespołu baletowego Miniatury pod kierunkiem instruktor p. Małgorzaty Malczak, w tym absolwentek LO i Technikum: Izabeli Natalii Bajorek, Kingi Hajdasz, Magdaleny Peregrym i Honoraty Barańskiej, zespołu Butterfly Crew, trenowanego przez p. Pawła Janika i Damiana Sobolewskiego wraz z absolwentem Piotrem Skwarkiem, polonez w wykonaniu uczniów PZS oraz piosenka w interpretacji klasy IIA LO im. J. Kochanowskiego.

Kunszt wykonawców, jak i radosna atmosfera panująca w trakcie koncertu, w połączeniu z doświadczeniem kadry pedagogicznej dowodzą, że muszyńskie Liceum to dobry krok w kierunku studiów i zdobycia przydatnego zawodu. Szkoła czeka z otwartymi ramionami na tegorocznych absolwentów gimnazjów. W roku szkolnym 2016/2017 prowadzony jest nabór do Liceum do klas pierwszych o profilu ogólnym, matematycznym i sportowym, ze specjalnością piłka siatkowa i piłka nożna, oraz do technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Wśród wielu inicjatyw realizowanych w szkole, a otwartych dla wszystkich uczniów, jest także współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Ważnym jej elementem jest program stypendialny, realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Przeprowadzono już prawie dwadzieścia edycji, wypracowując unikalną metodę wyboru stypendystów, w której uczestniczy rada pedagogiczna wskazując kandydatów oraz komitet stypendialny "Almanachu Muszyny", który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów i ich wysokości.

Z ponad 300 stypendiów, przyznanych od roku 1999 z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, aż 137 trafiło do uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, wyróżniających się w nauce i pracy społecznej, w tym wymagających wsparcia z racji sytuacji materialnej. Przeprowadzona analiza wśród tych, z którymi udało nam się nawiązać kontakt, wskazuje, że ponad 70% absolwentów programu stypendialnego kończy studia wyższe. 90% spośród nich wywalczyło sobie mocną pozycję w nowym środowisku, podejmując poza Muszyną, najczęściej w dużych aglomeracjach, pracę zawodową i zakładając tam rodziny. Nadal pozostają oni jednak w serdecznym związku z naszym miastem i regionem. Cieszy fakt, że tylko 1% absolwentów wyemigrował z Polski, a pozostali, czyli około 9%, wrócili do Muszyny, podejmując tutaj pracę zawodową, w miarę możliwości zgodną z kierunkiem studiów.

W roku 2001 wspólnie z "Almanachem Muszyny" zapoczątkowano program pracy Młodzieżowych Klubów Wyszehradzkich, obejmujący młodzież licealną z Muszyny, Starej Lubowli, Vsetína (Czechy) i Nyíregyházy (Węgry). Odbyło się kilkanaście spotkań w poszczególnych krajach, wiele wspólnych seminariów i koncertów. Kulminacyjnym punktem programu było nadanie nowo otwartemu mostowi granicznemu Muszyna/Čirč nazwy Most Wyszehradzki. Wydarzenie miało miejsce w roku 2004, z udziałem premierów Polski i Słowacji. Program uzyskał wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Młodzież licealna aktywnie uczestniczy w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie, między innymi dotyczyły one 725. rocznicy pierwszej wzmianki nazwy Muszyna, poezji Jerzego Harasymowicza oraz rodzinnych historii. Zebrane w trakcie koncertu dobrowolne datki wesprą specjalne stypendium dla najlepszej klasy. Regulamin konkursu opracowała rada pedagogiczna. Stypendium w kwocie 3000 zł przeznaczone zostanie na dofinansowanie wycieczki edukacyjnej po I półroczu nauki w roku szkolnym 2016/2017. Ponadto przyznanych zostanie - jak w latach poprzednich - 10 stypendiów indywidulanych, w tym za najlepiej zdaną maturę, oraz dla trzech absolwentów, którzy dostaną się na wyższe uczelnie.

Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny zapraszają wszystkich Sądeczan do współpracy na polu edukacji młodego pokolenia.

Powiatowy Zespól Szkół w Muszynie to szkoła z ponad 30-letnią tradycją. W skład Zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, Technikum oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Młodzież ma możliwość rzetelnego przygotowania się do egzaminu dojrzałości, egzaminów z zawodu oraz dostaje szansę rozwijania swoich zdolności w ramach bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. PZS w Muszynie ma wśród swych uczniów finalistów i laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ( O Diamentowy Indeks AGH, Powszechny Internetowy Konkurs Matematyczny Politechniki Warszawskiej, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Finał IV edycji Konkursu dla Ponadgimnazjalnych Szkół Gastronomicznych). Więcej o nas na: www.szkola.muszyna.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) grupuje osoby z różnych zakątków Polski, które zainteresowane są historią, kulturą i rozwojem Ziemi Muszyńskiej. Główną naszą inicjatywą jest wydawany od roku 1991 rocznik "Almanach Muszyny", w którym stu kilkudziesięciu autorów opublikowało już ponad 700 artykułów. Przyjaciele Almanachu Muszyny od kilkunastu lat finansują Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, w ramach którego ponad 300 zdolnych uczniów i studentów otrzymało stypendia. Jesteśmy organizatorami konkursów i wystaw. Wspólnie z partnerami dokumentujemy zagrożone zabytki, nagradzamy najlepsze książki o naszym regionie, promujemy rozwój turystyki i bogactwo kulturalne regionu. Organizujemy doroczne wspólne koncerty młodzieży polskiej i słowackiej. Więcej o nas na: www.almanachmuszyny.pl

Po więcej informacji: Izabela Łabuś, dyrektor PZS w Muszynie, tel.: 600 902 734, email: sekretariatlomuszyna@poczta.onet.pl Ryszard Kruk, prezes SPAM, tel.: 603 757 654, email: redakcja@almanachmuszyny.pl

powrót

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59