Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Fundusz stypendialny


Redakcja rocznika
Bibliografia
Zbiory Almanachu
Indeks nazw geograficznych
Indeks nazwisk
Spotkania przyjaciół
Forum Prasy Sądeckiej

Co, gdzie, kiedy ?
INFORMATOR


Kalendarium historyczne
Zapowiedzi
Konkurs Fotograficzny
Inne konkursy
Prasa o Almanachu
Kącik multimedialny


KAMERA W OGRODZIE

Stemple okolicznościowe


z okazji wydania
X rocznika
Almanachu Muszyny
*


z okazji wydania
XV rocznika
Almanachu Muszyny

*

 

W dniu 30 czerwca 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w gościnnych progach Miasteczka Galicyjskiego wręczone zostały Honorowe Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Nagrody otrzymali: dr Sławomir Wróblewski za książkę Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu oraz Bogdan Potoniec za książkę Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie. Ponadto Anna Florek oraz Justyna Stasiek-Harabin otrzymały specjalne wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny za album-katalog Edmund Cieczkiewicz. Melancholia.

Dr Sławomir Wróblewski za książkę Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu

Dzieło Sławomira Wróblewskiego, jest pracą doktorską, którą Autor obronił na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Powstało w wyniku wieloletnich badań, w oparciu o szeroką bazę źródłową i jest pracą naukową poświęconą szczegółowemu omówieniu rodów rycerskich zamieszkujących Sądecczyznę od XIII do XV w. – ich genealogii, stanowi posiadania i zmianom własności majątków ziemskich, działalności w sferze publicznej i fundatorskiej. Po charakterystyce ziemi sądeckiej w wiekach średnich i jej najdawniejszego rycerstwa, Autor przedstawia poszczególne rody rycerskie: Czarni Jelenie, Druzynici, Gryfici, Janinowie, Jastrzębce, Korczakowie, Niesobie, Odrowążowie, Ogniwowie Lubowlici, Ostoje, Ośmiorgowie Gierałtowie, Półkozice, Starekonie, Strzemieńczycy, Sulimczycy, Szarzowie, Szreniawici, Świnkowie, Toporowie, Turzynici i Ławkowie. Jest cennym uzupełnieniem do dziejów Sądecczyzny w średniowieczu i znacznie poszerza dotychczasową wiedzę o tym okresie. Dla badaczy genealogii wartość stanowią także załączone w aneksie tablice genealogiczne wybranych rodów rycerskich.

Bogdan Potoniec za książkę Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie

Praca Bogdana Potońca jest pierwszym, kompleksowym opracowaniem dotyczącym nie badanego szerzej do tej pory zagadnienia jakim był udział rodowitych mieszkańców Sądecczyzny – ochotników w powstaniu styczniowym, a także zaangażowanie w pomoc powstaniu styczniowemu, toczącemu się „za kordonem”, na ziemiach zaboru rosyjskiego. W Nowym Sączu i na Sądecczyźnie osiadło po upadku powstania także sporo uczestników powstania, uciekając przed represjami rosyjskimi. Wielu z nich wniosło cenny wkład w rozwój miasta i regionu, piastując ważne stanowiska – np. byłymi powstańcami byli pierwszy naczelnik stacji w Nowym Sączu, Leon Pyszyński i naczelnik parowozowni – Ignacy Drewnowski. Zaangażowany w sprawy powstania styczniowego i działalność punktu werbunkowego oraz organizację materialnej pomocy dla powstania był Patron naszej Nagrody – Szczęsny Morawski, którego biogram znalazł się również w książce. W wyniku starannej kwerendy archiwalnej, Autor przywrócił pamięci bohaterów tamtych wydarzeń, odkrywając wiele nieznanych do tej pory nazwisk, a także zewidencjonował zachowane mogiły byłych powstańców na cmentarzach na terenie powiatu. Cennym uzupełnieniem, przybliżającym nam wydarzenia i atmosferę tamtych czasów jest pamiętnik Antoniego Borkowskiego, odnaleziony przez Autora w zbiorach biblioteki cyfrowej i przytoczony w oryginalnym brzmieniu w drugiej części książki. Książka stanowi ważne uzupełnienie w historiografii Sądecczyzny XIX wieku, jest także doskonałym źródłem informacji z zakresu biografistyki. Praca przysłuży się popularyzacji tej części historii wśród młodych pokoleń i może służyć także za przewodnik po miejscach na terenie powiatu nowosądeckiego, które świadczą o ludziach i wydarzeniach z tamtego czasu.

Ponadto Anna Florek oraz Justyna Stasiek-Harabin otrzymały specjalne wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny za album-katalog Edmund Cieczkiewicz. Melancholia. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podjęto, biorąc pod uwagę na wysoką wartość artystyczną opracowania. Katalog został przygotowany przez autorki z niezwykłą pieczołowitością i zaangażowaniem emocjonalnym, dzięki czemu powstało dzieło o dużych walorach poznawczych, ukazujące postać i obrazy interesującego, a mało znanego artysty, związanego z Sądecczyzną.


Nagrody wręczyli członkowie kapituły: Leszek Zakrzewski, prezes nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”. Zgodnie z tradycją laudację wygłosił laureat ubiegłorocznej edycji Nagrody Janusz Hetmańczyk.

Uczestniczący w uroczystości starosta powiatu nowosądeckiego Marek Pławiak odznaczył laureatów odznakami złote i srebrne „Jabłko Sądeckie”. Refleksje na temat „Wierchy – skarbnica wiedzy o górach, zbudowana przez miłośników Tatr – profesjonalistów i amatorów pióra”, wygłosił Wiesław A. Wójcik, redaktor naczelny rocznika „Wierchy”.

W trakcie uroczystości ogłoszono aktualizację regulaminu Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Zgodnie z nią w skład kapituły włączeni zostali dotychczasowi i przyszli laureaci Nagrody.

Pamiątkową plakietę dla laureatów Nagrody przygotował sądecki konserwator zabytków Józef Stec. Jak co roku jest to unikalna kompozycja; w oprawę wykonaną z drewna wstawiana jest kamienna płyta z wygrawerowanym napisem: "SĄDECCZYZNA, nagroda im. Szczęsnego Morawskiego" i herbem Ziemi Sądeckiej.

Laureaci poprzednich edycji Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego:

  • 2008 – Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego

  • 2009 – Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego 1908–2008

  • 2010 – Jerzy Giza, Nowosądecka lista katyńska

  • 2011 – Józef Skrabski, Kościoły Grybowa

  • 2012 – ks. Jan Kudelka, Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939–1945

  • 2013 – Grzegorz Olszewski, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego. Księga pamięci

  • 2014 – Anna Janota-Strama, Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu

  • 2015 – Grzegorz Olszewski, Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej oraz praca zbiorowa pod red. Dawida Golika, Masz synów w lasach, Polsko... Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956

  • 2016 – Janusz Hetmańczyk, Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka oraz prace zbiorowe: Niepokalanki w Nowym Sączu – katalog wystawy październik–grudzień 2015, pod red. Leszka Migrały; Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej pod red. Grzegorza Olszewskiego.


Informacje o Nagrodzie „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego są dostępne na stronie: www.sadeczanie.net

Po więcej informacji: Bożena Mściwujewska-Kruk, sekretarz Kapituły tel. 691 710 137

 

powrót

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59