Dzisiaj jest niedziela, 23 czerwca 2024 roku , Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

 
Prasa o Almanachu
  Czary i wróżby w Ogrodzie Wandy
 
 
 
 
 
 
 
 

Muszyna: „Czary i wróżby” w Ogrodzie Wandy

Ogród Wandy w Muszynie stał się wczoraj (7 lipca) najbardziej tajemnym miejscem na S±decczyĽnie. Wypełnionym magi± i pozytywn± energi±. To w nim bawiono się podczas dorocznego Spotkania Przyjaciół „Almanachu Muszyny”.

Tegoroczne spotkanie było już XXII z kolei. Przyjaciele i sympatycy rocznika „Almanachu Muszyny” przybyli do przemiłych gospodarzy Bożeny M¶ciwujewskiej-Kruk, redaktor naczelnej tego wydawnictwa i Ryszarda Kruka. Kulturalna biesiada w Ogrodzie Wandy odbywa się zawsze, niezależnie od pogody, czy innych nieprzewidzianych przeciwno¶ci w pierwsz± sobotę lipca. Także i w tym roku tradycji stało się zado¶ć. W ogrodzie, zwanym popularnie „ogrodem Wandy” roztaczaj±cym się przed zabytkow± will± rodziny M¶ciwujewskich spotykaj± się przyjaciele i sympatycy „almanachu Muszyny”, a także pasjonaci i miło¶nicy nie tylko ziemi muszyńskiej. Czę¶ć z nich to autorzy pisz±cy do tego rocznika – ukazuj±cego się od wielu lat uznanego periodyku. Wydaje go Stowarzyszenie Przyjaciół "Almanachu Muszyny". Hasłem tegorocznego spotkania były „Czary i wróżby”, a jego uczestnicy, jak zawsze zadbali o stosowne stroje i mił± atmosferę. Między go¶ćmi kr±żyły sympatyczne czarownice i wróżki.

Wczoraj w Ogrodzie Wandy bawili się ludzie zwi±zani z „Almanachem Muszyny”, którzy przyjechali z różnych zak±tków Polski, a także ze Starej Lubowli i Bardejowa na Słowacji. Były władze Muszyny na czele z burmistrzem Janem Golb± i miejskimi radnymi. - Miło było nam go¶cić tak liczne grono naszych przyjaciół – powiedziała naszemu portalowi Bożena M¶ciwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”. – To autorzy pisz±cy do naszego rocznika, jego ilustratorzy, darczyńcy Funduszu Stypendialnego. Zgodnie z hasłem tegorocznego spotkania króluje u nas dobra, czarodziejska magia.

Podczas tegorocznego spotkania, maj±cego formę balu maskowego w¶ród jego uczestników nie mogło oczywi¶cie zabrakn±ć uzdolnionych stypendystów rocznika, wywodz±cych się z Muszyny, Żegiestowa i Krynicy, jeszcze studiuj±cych, b±dĽ już pracuj±cych. Do pokaĽnego grona młodych ludzi, którzy s±, b±dĽ byli stypendystami „Almanachu Muszyny” wczoraj doł±czyli kolejni uzdolnieni młodzi ludzie. Stypendia wręczała młodzieży z gmin Muszyna, Krynica-Zdrój i Stara Lubowla Małgorzata Przybo¶, sekretarz Komitetu Stypendialnego.

Zostały one rozdane w ramach XIV edycji programu stypendialnego fundowanego przez przyjaciół „Almanachu Muszyny”. Wykaz tegorocznych stypendystów publikujemy poniżej. Dla Przyjaciół Almanachu Muszyny koncertowała Regionalna Kapela „Muszyniacy”. Go¶cie mogli też zobaczyć pokaz ratowników GOPR, jak również modeli kosmicznych przygotowany przez pasjonatów z Ogniska Pracy pozaszkolnej w Muszynie. Uczestnicy tegorocznego spotkania mogli zapoznać się z jeszcze „ciepłym”, pachn±cym farb± drukarsk± XXII rocznikiem „Almanachu Muszyny”. Periodyk wydawany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół "Almanachu Muszyny". Pierwszy numer był cienk±, czterdziestostronicow± broszurk±, teraz „Almanach” zamienił się w gruby tom, zawieraj±cy kilkadziesi±t tekstów. Czytaj±c go można zagłębić się w popularnonaukowe opracowania, dotycz±ce dziejów historycznego „Państwa muszyńskiego”, we wspomnienia o ludziach i lokalnych wydarzeniach, wiersze i literack± prozę.

Rocznik uzupełniaj± reportaże z imprez współorganizowanych przez redakcję. W każdym roczniku znajduj± się także artykuły słowackie, prezentowane w języku naszych południowych s±siadów. Należy też wspomnieć o imprezach towarzysz±cych spotkaniu. Kolejnej edycji konkursu fotograficznego, którego hasłem przewodnim jest detal architektoniczny. Jest on organizowany wspólnie z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym. Ogłoszenie wyników XI edycji konkursu fotograficznego i otwarcie wystawy pt. „Detal architektoniczny – mosty, mostki, kładki z obszaru dawnego państwa muszyńskiego” odbyło się wczoraj w Galerii pijalni w Krynicy-Zdroju.

W Bibliotece Publicznej w Muszynie ogłoszono też wyniki konkursu „O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego”, który odbywa się pod przewodnictwem znanego poety krakowskiego Adama Ziemianina, muszynianina z urodzenia. W tym roku konkurs zainaugurowano. - To co¶ nowego – dodaje Bożena M¶ciwujewska-Kruk. – Na konkurs napłynęły wiersze z całej Polski. Chcemy organizować go, co dwa lata. Także wczoraj w Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie została otwarta wystawa pt. „Kwiaty i pejzaże w twórczo¶ci artystów z pogranicza Polski i Słowacji”. Jej komisarzem jest Barbara Rucka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Muszynie, kustosz Muzeum Państwa Muszyńskiego. Dzisiaj (8 lipca) przed południem w Muzeum w Muszynie odbyło się spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół „Almanachu Muszyny” w druga rocznicę jego ustanowienia.

Dzisiejsza debata toczyła się pod hasłem „Muszyna, czyli M jak miło¶ć, co możemy dla niej zrobić?”. W muszli koncertowej na deptaku w Krynicy z recitalem pod hasłem. „Czar Piosenki Retro” wyst±pił Wojciech D±browski, twórca Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga. Współorganizatorem koncertu było Centrum Kultury w Krynicy. Na kortach tenisowych na Zapopradziu w Muszynie odbył się także finał XVI polsko-słowackiego turnieju tenisowego o nagrodę „Muszynianki” i puchar burmistrza Muszyny. (MIGA) Fot. BK.

 

KOMUNIKAT - STYPENDIA NA ROK SZKOLNY/AKADEMICKI 2012/2013 Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny informuje, że Komitety Stypendialne Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny – po rozmowach z kandydatami oraz wysłuchaniu koncertów kandydatów do stypendiów artystycznych oraz zapoznaniu się z opiniami dyrekcji szkół – przyznały stypendia na rok szkolny 2012/2013, ufundowane przez Przyjaciół Almanachu Muszyny. Stypendia naukowe im. Barbary Kołodziejczak 10-misieczne za najlepiej zdan± maturę, pod warunkiem dostania się na studia magisterskie – przyznano Sebastianowi Stelmachowi i Paulinie Moroń.

Stypendia naukowo-socjalne 10-miesięczne dla wyróżniaj±cych się uczniów Liceum w Muszynie otrzymali: Anna Ma¶lanka, Aleksander Klinkowski, Aneta Włodyka, Krzysztof Iwanicki. Stypendia naukowo-socjalne 10-miesięczne przyznawane we współpracy ze Stowarzyszeniem Amos ze Starej Lubowli dla wyróżniaj±cych się w nauce uczniów Gimnazjów w Starej Lubowli na Słowacji otrzymali: Monika Boleąová, Ąuboą Nagy. Stypendia naukowo-socjalne 10-miesięczne dla wyróżniaj±cych się uczniów Szkoły Muzycznej w Krynicy przyznano: Michałowi Bajorkowi (skrzypce), Pawłowi Klinkowskiemu (gitara), Damian Drabowi (fortepian), Karolinie Polańskiej (skrzypce). Stypendia jednorazowe przeznaczone na dofinansowanie udziału w konkursach i kursach muzycznych otrzymali: Gabriela Zysek (skrzypce), Joachim Drab (skrzypce) Stypendia naukowo-socjalne 10-miesięczne dla wyróżniaj±cych się uczniów gimnazjów z Muszyny, PowroĽnika oraz Złockiego otrzymali: Justyna Hnatiuk, Diana Bomba, Zaneta Pietniunas.

Kandydatami do tak zwanych stypendiów pomostowych na pierwszy rok studiów (po spełnieniu warunków formalnych i dostaniu się studia magisterskie) s±: Patrycja ¦więs (Muszyna), Janina Kubisz (Krynica), Mariusz Porębski (Żegiestów), Pamela Szubryt (Muszyna).

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59