Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

 

Schemat klasyfikacyjny


Dział ogólny
Środowisko geograficzne
Historia
Etnografia
Zagadnienia gospodarcze
Zagadnienia polityczno-społeczne
Służba zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe
Kultura, Nauka, Oświata
Językoznawstwo
Literatura piękna
Sztuka
Kościół
Książki, Biblioteki, Archiwa

strona główna

III. HISTORIA .

Opracowania ogólne. Archeologia. Genealogia. Źródła. Dokumenty

272. Bocheński Waldemar: Formacje graniczne II RP. Straż Graniczna w Beskidzie Sądeckim i Niskim. AM 2009 s. 35 - 60, mapy, tab., faks.

273. Bocheński Waldemar: Józef Bocheński - komisarz Straży Granicznej. AM 2009 s. 61 - 66, fot.

274. Borzemski Wiktor: Pamiętnik żołnierza Polskiej Brygady Spadochronowej w Szkocji. AM 2000 s. 190 - 197, fot.

275. Chudzińska Barbara: Archeologiczne badania na zamku w Muszynie w latach 1996 - 1998. AM 2004 s. 91 - 96, fot. kolor; plan

276. Chudzińska Barbara: Badania archeologiczne na zamku w Muszynie w roku 2008. AM 2009 s. 17 - 29, fot. kolor. plan

277. Chudzińska Barbara: Co nowego na zamku w Muszynie. Wstępne wyniki prac wykopaliskowych w roku 2007. AM 2008 s. 5 - 16, fot. kolor., plan

278. Chudzińska Barbara: Późnośredniowieczna obrączka z napisem z zamku w Muszynie. AM 2005 s. 7 - 18, faks.

279. Chudzińska Barbara: Trzeci sezon badań archeologicznych na zamku w Muszynie. AM 2010 s. 29 - 37, fot. kolor., plany

280. Drozd Edward: Budy kolejowe. AM 1994 s. 54 - 56, fot.

281. Drozd Edward: Budy kolejowe. Cz. II. AM 1995 s. 44 - 49, faks.

282. Drozd Edward: Linia kolejowa Tarnów - Leluchów - Orlov. AM 2000 s.71 - 81, faks., plan

283. Duda Tadeusz: Z życia politycznego w Muszynie i okolicach w okresie międzywojennym (1918 - 1939). AM 2010 s. 179 - 182

284. Dziennik rządowy Miasta Krakowa i jego okręgu. W Krakowie dnia 11 lipca 1851 r. Nr 106 i 107. Tłum. z języka niemieckiego Urszula Mierzejewska. AM 2007 s. 121 - 122

285. Fetko Filip: Nevojenské osadenstvo na Ľubovnianskom hrade v novoveku. Časť 1. Kuchár, pekár, pivovarník a pálenčiar. AM 2009 s. 125 - 130, faks., plan

286. Fetko Filip: Nevojenské osadenstvo na Ľubovnianskom hrade w novoveku. Časť 2. AM 2010 s.109 - 113, faks.

287. Gaj Dorota: Herb Bujarskich - Sas. AM 2005 s. 51 - 53, faks.

288. Gancarz Andrzej: Społeczność miasta Muszyny w latach 1918 - 1939. AM 1995 s. 37 - 41, faks.

289. Gościński Stanisław: Kartki z dziejów muszyńskiej elektrowni. AM 2003 s. 180 - 181

290. Grobelska Karolina: O wizycie, która zakołysała Krynicą AM 2010 s. 19 - 28, faks., fot.

291. Grudnicki Jan: Południowi sąsiedzi w świadomości mieszkańców północnych stoków Karpat. AM 2009 s. 227 - 232, faks., fot. kolor, tab.

292. Heilman Stanisław; Krzyś Jerzy: Działania wojenne w okolicach Muszyny 1 - 6 września 1939. AM 2002 s. 20 - 33, faks.

293. Hońdo Leszek: Żydowskie księgi metrykalne w Muszynie. AM 2001 s. 136 - 138, faks.

294. Kaczmarek Rafał: Jeszcze o katastrofie lotniczej w Krynicy 22 maja 1930 roku. AM 2004 s. 243 - 245, faks.

295. Kalendarium Słowackiego Powstania Narodowego. Powiat Stara Lubowla w latach 1944 - 1945. AM 2005 s. 177 - 179

296. Kmietowicz Witt: Bractwa cechowe oraz bractwo św. Józefa w dawnej Muszynie. AM 2008 s. 43 - 55, faks., fot. kolor.

297. Kmietowicz Witt: Czy rzeczywiście była to klątwa? AM 2006 s. 169 - 174

298. Kmietowicz Witt: Dura lex, sed lex. Rzecz o tym, jak sądy ferowały wyroki w “państwie muszyńskim”. AM 2006 s. 65 - 73, faks.

299. Kmietowicz Witt: Jak wybierano i odwoływano burmistrza w Muszynie na przełomie XIX i XX wieku. AM 1999 s. 121 - 125, faks.

300. Kmietowicz Witt: Muszyna w dniach I wojny światowej. AM 1995 s. 28 - 33, faks.

301. Kmietowicz Witt: Muszyńscy mieszczanie. AM 2005 s. 29 - 41, faks.

302. Kmietowicz Witt: Muszyński zamek: prawda i legenda. AM 1991 s. 5 - 6, faks.

303. Kmietowicz Witt: (Nie tylko) syberyjska odyseja Antoniego Kmietowicza. AM 2002 s. 112 - 118, fot.

304. Kmietowicz Witt: Ostatni starosta na Muszynie. AM 2000 s. 98 - 104, faks.

305. Kmietowicz Witt: Powodzie, pożary i inne klęski w Muszynie. AM 1998 s. 19 - 26, faks.

306. Kmietowicz Witt: Ulice dawnej Muszyny. AM 2004 s.153 - 158, fot. Kolor.

307. Kokoszka Wiesław: Kamieniołom na Wapiennem. AM 1998 s. 94 - 97, faks.

308. Kosecka Jolanta: Sądecczyzna w Królestwie Galicji i Lodomerii. AM 2003 s. 153 - 156, [1] s. tabl. kolor., faks.

309. Kruk Ryszard: Kopiec Pułaskiego w Krynicy - dobrem narodu. AM 1999 s. 108 - 120, faks.

310. Kruk Ryszard: Pułaski w Krynicy. Trzy rocznice. AM 2009 s. 171 - 172 faks., fot. kolor.

311. Kruk Ryszard: Zarys granic zamku w Muszynie według dawnych pocztówek. AM 2004 s. 97 - 102, faks., plan

312. Kuraś Tadeusz: Stacja Muszyna 1936 - 1967. Fragment starej kroniki. AM 2003 s. 145 - 150, faks.

313. Miczulski Stanisław: Początki Muszyny. AM 1997 s. 20 - 29, mapy

314. Małecka-Myślik Magda: Idąc Kościelną. AM 1993 s. 38 - 39 , faks.

315. Marek Miloš: Plavci w Plavči? O prítomnosti Plavcov (Kumánov) na severe Šariša. AM 2010 s. 203 - 216, fot. kolor.

316. Mierzejewska Urszula: Akt oddłużenia o dźwignięcia miasteczka targowego Muszyna. Tłum z języka niemieckiego i opracowanie. AM 2004 s.133 - 140, fot. kolor.

317. Mierzejewska Urszula (oprac. i tłum.): Dokument muszyński z roku 1868. Tłumaczenie z języka niemieckiego. AM 2000 s. 200 - 201, faks.

318. Oszczęda Waldemar: Opowieść o klasztorze w Legnawie. Historia i legenda. AM 2001 s. 185 - 190

319. Oszczęda Waldemar: Romantyczny zamek w Pławcu. AM 2000 s. 157 - 158, faks.

320. Oszczęda Waldemar: Udział Słowacji w niemieckiej wyprawie wojennej przeciw Polsce w roku 1939. AM 2004 s. 67 - 90, faks.

321. Oszczęda Waldemar Ireneusz: Udział Słowaków w powstaniu warszawskim. AM 2008 s. 87 - 92, faks., fot. kolor.

322. Oszczęda Waldemar: Z kart historii spiskiego Podolińca. Dzieje miasta. AM 2003 s. 61 - 73, faks.

323. Oszczęda Waldemar Ireneusz: Zagadka miejsca pochówku Ścibora ze Ściborzyc. AM 2007 s. 137 - 145, faks.

324. Ożóg Krzysztof i inni: O rządach Bolesława Wstydliwego w Małopolsce. AM 2006 s. 229 - 230

325. Petrovič Jozef: Wsie poddańcze we własności miasta Bardiowa od wieku XV do roku 1848. Tłum. ze słowackiego Tadeusz Mikołaj Trajdos. AM 1994 s. 35 - 39, fot.

326. Pietras Tomasz: Biskup krakowski Jan Muskata a dzieje Muszyny. AM 2002 s. 12 - 18, faks.

327. Pietrzak Stanisław: O dokumencie z 1209 roku. AM 1996 s. 84 - 85, il.

328. Plechta Tadeusz: Jak przekraczałem muszyńską “zieloną granicę” w czasie okupacji. AM 2002 s. 103 - 111,faks.

329. Poparda Adrian: Kilka słów o śladach przedhistorycznego osadnictwa w dolinie Popradu. AM 2009 s. 243 - 247, plan

330. Potoniec Władysław: Żandarmeria. Korespondencja “Almanachu Muszyny”. AM 2009 s. 349 - 350

331. Przyboś Kazimierz [oprac.]: Dokument sióstr klarysek ze Starego Sącza z roku 1704. AM 2004 s. 115 - 123, fot. kolor., faks.

332. Przyboś Kazimierz: Gens et familia. Ród i rodzina. AM 2005 s. 43 - 45, fot.

333. Przyboś Kazimierz: Herb Muszyny. AM 2004 s. 103 - 108, fot. kolor., faks.

334. Przyboś Kazimierz: Andrzej Trzebicki (1607 - 1679). Biskup krakowski, fundator muszyńskiego kościoła. AM 1997 s. 17 - 19, faks.

335. Przyboś Kazimierz: Dzieje biskupa Piotra Gembickiego i muszyńskie ich wątki. AM 1999 s. 94 - 102, plan.

336. Przyboś Kazimierz: Jakub Zadzik, biskup krakowski (1582 - 1642), właściciel państwa muszyńskiego. AM 2002 s. 55 - 61, fot.

337. Przyboś Kazimierz: Jan Małachowski herbu Nałęcz (1623 - 1699), biskup krakowski, właściciel państwa muszyńskiego. AM 2003 s. 43 - 45

338. Przyboś Kazimierz: Konfederacja barska w Sądeckiem. AM 1994 s. 21 - 25, fot.

339. Przyboś Kazimierz: Księga przyjęć do miasta Muszyny. AM 2008 s. 33 - 42, tab.

340. Przyboś Kazimierz: Lubomirscy herbu Drużyna. AM 2005 s. 86 - 97, fot., tabl.

341. Przyboś Kazimierz: Nieznane pobojowisko koło Muszyny. AM 1994 s. 40 - 41

342. Przyboś Kazimierz: Obywatele muszyńscy w latach 1601 - 1833. AM 2009 s. 67 - 84, plan

343. Przyboś Kazimierz: Obywatele muszyńscy w latach 1601 - 1833. Wykaz przyjmujących prawa miejskie. Część 2. AM 2010 s. 63 - 80

344. Przyboś Kazimierz: Ordynacja biskupa Franciszka Krasińskiego dla klucza muszyńskiego z 1575 roku. AM 2007 s. 33 - 35, faks.

345. Przyboś Kazimierz: Potyczka pod Muszyną w marcu 1769 roku. Pro memento - Andrzejowi Wasiakowi (1939 - 2004). AM 2010 s. 227 - 230, fot. kolor.

346. Przyboś Kazimierz: Sprawa Romana z Krzyżówki. Aneks do artykułu o zbójnictwie karpackim. AM 2000 s. 16 - 21, faks.

347. Przyboś Kazimierz: Walki w Karpatach. Jesień 1914 - wiosna 1915 roku. AM 2006 s. 131 - 137, faks., fot. kolor.

348. Przyboś Kazimierz: Wojsko klucza muszyńskiego biskupów muszyńskich. AM 2001 s. 18 - 24, faks.

349. Przyboś Kazimierz: Zagadka. AM 2006 s. 138, faks.

350. Przyboś Kazimierz: Zagadka tzw. Orderu konfederatów barskich K. Pułaskiego. AM 1995 s. 11 - 17, il.

351. Przyboś Kazimierz: Zamek w Muszynie. AM 1996 s. 12 - 16, il.

352. Przyboś Kazimierz: Zbójnictwo karpackie. AM 2000 s. 5 - 15

353. Przyboś Małgorzata K.: Protokoły Rady Gminnej w Muszynie. Rok 1933 cz. 1. AM 2010 s. 239 - 249

354. Przyboś Małgorzata: Protokoły Rady Gminnej wsi Andrzejówka - rok 1933. AM 2003 s. 141 - 144, tab.

355. Przyboś Małgorzata K.: Protokoły Rady Gminnej wsi Andrzejówka rok 1934. AM 2004 s. 171 - 176 , tab.

356. Przyboś Małgorzata K.: Protokoły Rady wsi Andrzejówka rok 1935. AM 2005 s. 119 - 129, faks., tab.

357. Przyboś Małgorzata K.: Protokoły Rady wsi Andrzejówka z lat 1936 - 1937. AM 2006 s. 161 - 167, faks., tab.

358. Przyboś Małgorzata Krystyna: Protokoły Rady Gromadzkiej wsi Andrzejówka. Rok 1938. AM 2007 s. 147 - 164, tab.

359. Przyboś Małgorzata Krystyna: Protokoły rady Gromadzkiej wsi Andrzejówka z lat 1939 - 1949. AM 2008 s. 111 - 131, fot. kolor.

360. Przyboś Małgorzata K.: Rozmieszczenie rodów w Andrzejówce do roku 1945. AM 2001 s. 129 - 138, plan

361. Rucka Barbara: Dzieje herbu muszyńskiego. AM 1992 s. 16 - 19, il.

362. Rucka Barbara: Dzieje Muszyny w zarysie. AM 1995 s. 5 - 10, faks.

363. Rucka Barbara: O starostach na Muszynie. AM 1994 s. 26 - 31, faks.

364. Rucka Barbara: Poczet starostów klucza muszyńskiego. AM 1994 s. 32 - 34, fot.

365. Rucka Barbara: Relikty ziemi muszyńskiej. AM 2005 s. 180 - 183, faks.

366. Rucka Barbara: Wykopaliska archeologiczne w Muszynie. AM 1992 s. 20 - 21

367. Rucka Barbara: Tajemnicze podziemia Muszyny. AM 1998 s. 79 - 81, faks.

368. Rzońca Jan: Muszyna w tekach Antoniego Schneidera (1825 - 1880). AM 2005 s. 55 - 65, faks.

369. Staniszewski Andrzej: Muszyńscy fiakrzy na przełomie XIX i XX wieku. AM 1993 s. 13 - 16, fot., faks.

370. Stojek Stanisław: Miasto i gmina Muszyna w czasie drugiej wojny światowej. AM 2001 s. 25 - 42,faks.

371. Stojek Stanisław: Pożar ulicy Kościelnej. AM 2001 s. 180, faks.

372. Stojek Stanisław: Samorząd gminny w Muszynie. Lata trzydzieste. AM 2000 s. 105 - 108, faks.

373. Švantnerová Jana: Kapitoly z dejín bardejovskych Žydov. AM 2006 s. 111 - 116, faks., tab.

374. Szajna Józef: Dno. AM 2002 s. 98 - 102, faks.

375. Śliwa Maciej: Dzisiejsze ślady po obozie konfederatów barskich koło Izb. AM 2004 s. 109 - 114, faks., fot. kolor., mapy

376. Śliwa Maciej: Glosa do artykułu o Żandarmerii. AM 2009 s. 317 - 320, fot. kolor.

377. Śliwa Maciej: Konfederacki obóz w Izbach. Próba rekonstrukcji. AM 2005 s.77 - 85, fot. kolor., faks., plan

378. Śliwa Maciej: Zaginiony obóz konfederatów barskich. AM 2007 s. 95 - 102, faks., fot. kolor., mapy

379. Śliwa Maciej: Żandarmeria. Dzieje oddziału partyzantki antykomunistycznej w Beskidzie Sądeckim. AM 2008 s. 65 - 86, faks., fot. kolor., mapy

380. Ślusarczyk Andrzej: Historia sądownictwa w Muszynie. AM 2000. s. 44 - 52, faks.

381. Totoń Anna: Zamku sądeckiego przypadki. AM 2003 s. 169 - 171, faks.

382. Trajdos Tadeusz Mikołaj: Ewolucja osadnictwa w Dubnem. AM 2000 s. 67 - 70, faks.

383. Trajdos Tadeusz Mikołaj: Z dziejów Kołaczkowa na Spiszu. Część 1. AM 2003 s. 5 - 15, [2] s. tabl. kolor., mapa

384. Trajdos Tadeusz Mikołaj: O początkach rodziny Kołaczkowskich. Suplement do artykułu o Kołaczkowie na Spiszu. AM 2004 s. 58 - 66

385. Trajdos Tadeusz M. [oprac.]: Przywilej z 1726 roku dla cechu płócienników w Muszynie. AM 2004 s. 15 - 22, fot. kolor.

386. Trajdos Tadeusz Mikołaj: Z dziejów Kołaczkowa na Spiszu. Część 2. AM 2004 s. 37 - 57, fot. kolor.

387. Węglarz Stanisław: Ryterska stróża jako element regionalnego dziedzictwa kulturowego. AM 2003 s. 124 - 132, faks.

388. Wierzbicki Piotr: Obraz “państwa muszyńskiego” w końcu XVII wieku na podstawie rejestru poborowego z lat 1669 oraz 1680 i rejestru zniszczeń we wsi Berest w roku 1683. AM 2009 s. 119 - 123, faks.

389. Wiśniewski Wojciech W.: O Jakubie Łomnickim i jego wizycie w Tatrach AD 1543. AM 2006 s. 223 - 227, faks.

390. Wnęk Jan: Przeszłość Muszyny w świetle publikacji Heleny Nuzikowskiej “Biskupie Miasteczko”. AM 2009 s. 233 - 240, faks.

391. Wygonek Stanisław: Historia głosem muszyńskich dzwonów pisana. AM 1999 s. 76 - 79, faks.

392. Zakrzewski Leszek: Jak kolej żelazną z Muszyny do Krynicy doprowadzono. AM 1999 s. 19 - 26, faks., tab.

393. Zakrzewski Leszek: Panowie, za rogiem spadł samolot, czyli katastrofa lotnicza w Krynicy 22 maja 1930 roku. AM 2002 s. 63 - 70, faks., plan

394. Zakrzewski Leszek: Szczęsny Morawski w Muszynie. AM 1001 s. 158 - 162, faks.

395. Żebrowski Rafał: “Letnia Loża” B’nei B’rith w Krynicy. AM 2002 s. 82 - 90, faks.

396. Żebrowski Rafał: Rozterki gminy żydowskiej w Krynicy dotyczące rzezaków rytualnych. AM 2004 s. 141 - 147

397. Żebrowski Rafał: Żydowska organizacja skautowa Ha-Noar ha-Cijoni i jej muszyńskie gniazdo. AM 2001 s. 121 - 127, faks.

398. Żebrowski Rafał: Żydowski pensjonat “Bristol” w Muszynie. AM 1998 s. 27 - 33, faks.

399. Żebrowski Rafał: Żydzi w Muszynie wobec Holokaustu. Część 1. Wysiedlenie. AM 1999 s. 41 - 51, faks.

400. Żebrowski Rafał: Żydzi w Muszynie wobec Holokaustu. Cz. 2. Żydowski obóz pracy w Muszynie. AM 2003 s. 47 - 59, faks., plan

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59