Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

 

Schemat klasyfikacyjny


Dział ogólny
¦rodowisko geograficzne
Historia
Etnografia
Zagadnienia gospodarcze
Zagadnienia polityczno-społeczne
Służba zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe
Kultura, Nauka, O¶wiata
Językoznawstwo
Literatura piękna
Sztuka
Ko¶ciół
Ksi±żki, Biblioteki, Archiwa

strona główna

VII. SŁUŻBA ZDROWIA

432. Bilek Maciej: Historia apteki “Pod Aniołem” w Muszynie. AM 2007 s. 5–24, faks.

433. Bilek Maciej: Historia apteki “Pod Opatrzno¶ci±” w Piwnicznej. AM 2008 s. 145–152, faks.

434. Bilek Maciej: Historia apteki w Żegiestowie Zdroju. AM 2006 s. 55–63, faks.

435. Bilek Maciej: Historia krynickich aptek: w wilii “Pod Trzema Różami” oraz apteki magistra Władysława Hommé do roku 1951. AM 2010 s. 115–121, faks., fot. kolor.

436. Bilek Maciej: Krynica i uzdrowiska doliny Popradu w księdze “Dziesięciolecie Polski Odrodzonej”. AM 2008 s. 239–246, faks.

437. Bilek Maciej: Napoleon Cybulski – autor pierwszych masowych badań sposobu odżywiania się ludno¶ci Małopolski. AM 2006 s. 187–190

438. Bilek Maciej: Pierwsze zorganizowane działania sanitarne i epidemiologiczne w okolicach Muszyny. AM 2006 s. 149–160, faks.

439. Bilek Maciej: Ryterskie peregrynacje profesora Marka Gatty-Kostyála. AM 2009 s. 189–198 faks., fot. kolor., plan

440. Dietl Jerzy: Józef Dietl (1804–1878). Ze wspomnień rodzinnych. AM 2001 s. 5–17, faks.

441. Gaj Dorota: Muszyńskie łazienki za Popradem. AM 2004 s. 191–197, faks., fot. kolor.

442. Gala Jerzy: Uzdrowiska gminy Muszyna szans± na zdrowie w XXI wieku. AM 1997 s. 71–74, faks.

443. Grabka Andrzej: Czy Muszyna jest gmin± uzdrowiskow±. AM 1997 s. 63–65, faks.

444. Heilman Stanisław; Krzy¶ Jerzy: Narodziny muszyńskiego uzdrowiska. AM 2001 76–94, faks.

445. Kosiba Elżbieta; Małecka-My¶lik Magda: Apiterapia. Leczenie apiterapeutyczne w muszyńskich sanatoriach. AM 1995 s. 71–72

446. Kmietowicz Franciszek: Graj skrzypku, graj, czyli przyczynek do historii Zapopradzia. (Opr. Witt Kmietowicz na podstawie rękopisu). AM 2001 s. 113–120, faks.

447. Kmietowicz Witt: Muszyńskie zdroje. AM 1991 s. 21–22

448. Kmietowicz Witt: Muszyńskie zdroje II. ¬ródła okolic Muszyny. AM 1992 s. 47–49, faks.

449. Kmietowicz Witt: Muszyńskie zdroje III. ¬ródła Żegiestowa. AM 1993 s. 51–56, faks.

450. Kmietowicz–Skibińska Małgorzata: Co o Krynicy powinni byli wiedzieć go¶cie przed stu laty. AM 2000 s. 174–177, faks.

451. Kruk Ryszard: Lekarze dĽwigni± rozwoju Krynicy. Pamiętniki zjazdów lekarzy w Krynicy w latach 1926–1937. AM 2009 s. 131–139, faks.

452. Kruk Ryszard: Statut i budżet Komisji Zdrojowej w Krynicy 110 lat temu. AM 187–193, faks.

453. Madeyski Andrzej: Zadania zwi±zane z odzyskaniem przez Żegiestów rangi zdrojowiska. AM 1997 s. 66–70, faks.

454. Małecka-My¶lik Magdalena: Miodowa wioska. AM 1996 s. 72

455. Miczulski Stanisław: Ważne sprawy nadpopradzkich uzdrowisk. AM 1999 s. 168–172, fot.

456. M¶ciwujewska-Kruk Bożena: O ksi±żce “Od edyktów królewskich do inspekcji sanitarnej” pod red. J. Bukowskiego i M. Bileka. AM 2008 s. 307–308 fot. kolor.

457. Niemiec Eugeniusz: 50 lat szpitala w Krynicy. AM 2006 s. 191–198, faks.

458. Osóbka Piotr: Podróże do uzdrowisk. AM 2003 s. 81–90, faks.

459. Osóbka Piotr: Rozwój Żegiestowa w XX wieku AM 2008 s. 133–144, faks., fot. kolor.

460. Osóbka Piotr: 160 lat żegiestowskich wód leczniczych. AM 2006 s. 205–210, faks.

461. Osóbka Piotr: Upadaj±ca perła – Żegiestów. AM 2004 s. 183–186, faks.

462. Osóbka Piotr: Wspomnienia z mojej pracy w Żegiestowie-Zdroju. AM 2002 s.161–167, faks.

463. Rucka Barbara: Jubileusz Żegiestowa Zdroju 1846–1996. AM 1996 s. 53–60, faks.

464. Staniszewski Andrzej: Nasz dom. AM 1996 s. 34–37, faks.

465. Strzemski Maciej: Rodzina Nitribittów w ¶wietle dokumentów ze zbiorów “Almanachu Muszyny”. AM 2010 s. 123–134, fot.

466. Sułkowski Marcin: 55-lecie grupy krynickiej GOPR. AM 213–218, fot. kolor.

467. Szczepański Janusz: Uzdrowisko Muszyna w latach trzydziestych. AM 1999 s. 103–106, faks., tab.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59