Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

 

Schemat klasyfikacyjny


Dział ogólny
¦rodowisko geograficzne
Historia
Etnografia
Zagadnienia gospodarcze
Zagadnienia polityczno-społeczne
Służba zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe
Kultura, Nauka, O¶wiata
Językoznawstwo
Literatura piękna
Sztuka
Ko¶ciół
Ksi±żki, Biblioteki, Archiwa

strona główna

XI. SZTUKA.

Zabytki. Architektura. RzeĽba. Cmentarze. Muzyka. Fotografia

873. Arty¶ci Państwa Muszyńskiego. Wernisaż wystawy w Muzeum Regionalnym w Muszynie 2 sierpnia 2008 roku. (Fotoreportaż). AM 2009 s. 284, fot. kolor.

874. Bajorek Małgorzata; Bajorek Zbigniew: Ko¶cioły i cmentarze. AM 1991 s. 9 - 16

875. Bajorek Małgorzata: Pomnik wzniesiony z potrzeby serca. AM 2008 s. 271

876. Bujarski Zbigniew: Rodem z Muszyny “Nie znoszę festiwali”. Rozm. Magdalena Małecka-My¶lik. AM 1993 s. 62 - 64, fot.

877. Buyko Małgorzata: Jan Matejko w Muszynie. AM 1999 s. 15 - 18, faks.

878. Chmelinová Katarina: Johann Feeg a Spiąské umenie 18 staročia. AM 2010 s. 135 - 144, fot. kolor.

879. Chrostowska Danuta: Festiwale kiepurowskie w Krynicy. AM 1995 s. 56 - 59, faks.

880. Czekaj Mieczysław: Cerkiew - dom Boży. AM 1992 s. 27 - 32, il.

881. Ćwiklińska z M¶ciwujewskich Beata: Konkurs architektoniczny na pensjonat w Krynicy (rok 1926). Jego postaci i pokłosie. AM 2005 s. 156 - 164 faks.

882. “Detal architektoniczny Bardiowa”. Konkurs fotograficzny. AM 2010 s. 385 - 388, fot. kolor.

883. “Detal architektoniczny historycznego państwa muszyńskiego” w Muzeum Ziemi PAN. AM 2009 s. 313 - 315, fot. kolor.

884. “Detal architektoniczny Krynicy-Zdroju”. Konkurs fotograficzny. AM 2005 s. 226 - 230, fot. kolor.

885. “Detal architektoniczny Starej Lubowli”. Konkurs fotograficzny. AM 2009 s. 297 - 300, fot. kolor.

886. “Detal nagrobny nekropolii historycznego państwa muszyńskiego“. Konkurs fotograficzny. AM 2008 s. 273 - 276

887. “Detal architektoniczny Tylicza i okolic”. Konkurs fotograficzny. AM 2004 s. 233 - 236, fot. kolor.

888. “Detal architektoniczny Żegiestowa”. Konkurs fotograficzny. AM 2007 s. 265 - 268, fot. kolor.

889. Do Ciebie Panie. 16 wrze¶nia 2007 r. AM 2008 s. 269 - 270, fot. kolor.

890. Drozd Edward: Muszyńskie cmentarze. AM 1997 s. 49 - 56, [1] s. kolor.

891. Drozd Edward: ¦więty Florian z Folwarku. AM 1996 s. 64 - 68, faks.

892. Duda Oktawian: Cmentarz wojenny w Muszynie. AM 1995 s. 34 - 36, fot.

893. Fetko Filip: Popis Ąubovnianskeho podhradia na mape majora Botschecka z konca 18. storočia. AM 2008 s. 57 - 64, faks.

894. Gału¶ Małgorzata; Jarosz Helena: Czesław Czmiel. Człowiek, który musiał malować. AM 2008 s. 223 - 224, faks.

895. GołyĽniak Grzegorz: Gotyckie zabytki muszyńskich ¶wi±tyń. AM 1996 s. 17 - 22, faks.

896. Góral Krzysztof: Matka Boska z Baszty. AM 2006 s. 175 - 177, faks.

897. Graban Władysław: Nikifor - Drowniak. AM 1995 s. 60 - 62, il.

898. Gruczelak Anna; Weberbauer Józef: Nosi nas. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Muszynie. AM 2003 s. 172 - 176, [2] s. tabl. kolor., plan

899. Heilman Stanisław; Krzy¶ Jerzy: Symbole w obiektach sakralnych Muszyny. AM 1999 s. 86 - 93, faks.

900. Hońdo Leszek: Inskrypcje cmentarza żydowskiego w Muszynie. AM 2000 s. 127 - 132, [2]s. tabl. kolor., faks.

901. Hońdo Leszek: Kirkut w Bardiowie. AM 2006 s. 117 - 122, fot. kolor, faks.

902. Hońdo Leszek: Żydowski cmentarz w Krynicy. AM 2002 s. 92-96, [1]s. tabl. kolor.

903. Jazz nad Popradem. (Fotoreportaż). AM 2010 s. 334, fot. kolor.

904. Jubileuszowy koncert noworoczny stypendystów Almanachu Muszyny. AM 2009 s. 152, fot. kolor.

905. Karski Bogdan: Refleksje na temat fałszerstw i podróbek prac Nikifora. AM 2006 s. 19 - 39, faks.

906. Karski Bogdan: Z Nikiforem wzdłuż Popradu. AM 2010 s. 183 - 194, fot., faks.

907. Kmietowicz Witt: Muszyńskie domy, których już nie ma. AM 1998 s. 72 - 78, faks.

908. Kmietowicz Witt: Muszyńskie domy, których już nie ma. Cz. 2. AM 1999 s. 34 - 40, faks., plan.

909. Kmietowicz Witt: Muszyńskie kapliczki. AM 2000 s. 22 - 42, [2] s. tabl. kolor.; faks.

910. Kmietowicz Witt: Przydrożne krzyże. AM 2001 s. 61 - 67, faks.

911. Kolejny koncert dla ¦więtego Mikołaja. AM 2009 s. 248, fot. kolor.

912. Koncert noworoczny stypendystów Almanachu Muszyny. AM 2010 s. 368, fot. kolor.

913. Koncert dla ¦więtego Mikołaja. AM 2008 s. 268, fot. kolor.

914. Kostuch Bożena: Ceramika architektoniczna w Muszynie i Złockiem. AM 2007 s. 179 - 185, fot. kolor.

915. Kostuch Bożena: Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy AM 2006 s. 199 - 204, fot. kolor.

916. Kowalska Anna: Galeria przyjaciół Muszyny. Mieczysław Sierosławski. AM 2002 s. 171 - 172, [1] s. tabl. kolor., faks.

917. Kruk Ryszard: Krynica na dawnej pocztówce. AM 2002 s. 120 - 135, [1] k. tabl. kolor., faks., tab.

918. Kruk Ryszard: Muszyna na dawnej pocztówce. AM 2000 s. 133 - 144, faks.

919. Kruk Ryszard: Projekt pomnika Kazimierza Pułaskiego w Krynicy według Władysława Klimczaka (1878 - 1929). AM 2006 s. 235 - 237, faks.

920. Kruk Ryszard: Recepisy pocztowe 1870 - 1945, Muszyna, Krynica, Żegiestów. AM 2003 s. 91 - 103, [4] s. tabl. kolor., faks.

921. Kruk Ryszard: Żegiestów na dawnej pocztówce. AM 2001 s. 145 - 157, faks.

922. Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce. Wernisaż wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie 4 sierpnia 2007 roku. AM 2008 s. 261 - 262, fot. kolor.

923. Krzy¶ Jerzy: Epitafium dla aktora. Jerzy Roland. AM 2001 s. 192 - 193, faks.

924. Krzyżanowski Janusz: Muszyńskie cmentarze. Plan. AM 1997 [1] s. kolor.

925. Łopatkiewicz Piotr: Relikty gotyckiej nastawy ołtarzowej w ko¶ciele parafialnym w Muszynie. AM 2009 s. 5 - 16, fot. kolor.

926. Łopatkiewicz Tadeusz: Muszyna w zainteresowaniach zabytkoznawczych Stanisława Tomkowicza. AM 2008 s. 17 - 31, faks.

927. Maciejewski Tadeusz: Wojciech Pankiewicz - o. Ferdynand od ¶w. Cecylii SchP. Kompozytor rodem z Muszyny. AM 2010 s. 41 - 52, faks.

928. “Madame Wanda w czterech porach roku”. Konkurs fotograficzny. AM 2006 s. 259 - 260, fot. kolor.

929. Małecka-My¶lik Magdalena: Adam Wroński - kapelmistrz Krynickiej Orkiestry Zdrojowej. AM 2005 s. 169 - 172, faks.

930. Małecka-My¶lik Magdalena: Festiwal to nasze okno na ¶wiat. AM 1996 s. 61 - 63, faks.

931. Małecka-My¶lik Magda: Mieszkania mojego dzieciństwa. AM 2001 s. 194 - 196, faks.

932. Małecka-My¶lik Magdalena: 50 lat Szkoły Muzycznej w Krynicy-Zdroju. AM 2010 s. 369 - 371, fot. kolor.

933. Miczulski Bartłomiej: Korespondencja Edmunda Cieczkiewicza. AM 2010 s. 329 - 333, faks.

934. Muszyna, Krynica, Żegiestów na dawnej pocztówce. Wernisaż wystawy w Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. (Fotoreportaż). AM 2009 s. 323 - 324.

935. Muszyński Zbigniew: W setn± rocznicę ¶mierci Mieczysława Karłowicza (1876 - 1909). AM 2009 s. 199 - 202, faks.

936. Noworoczny koncert stypendystów Almanachu Muszyny. AM 2005 s. 148, fot. kolor.

937. Noworoczny koncert na polsk± i słowack± nutę. AM 2008 s. 266 - 267, fot. kolor.

938. Osóbka Piotr: Pomnik Juliusza Słowackiego w Żegiestowie-Zdroju. AM 2009 s. 223 - 225, faks.

939. Pelaczyk Zdzisław, Hadała Robert: Płyń muzyko nad Popradem. AM 2007 s. 257 - 260, faks., fot. kolor.

940. Petryszak Grażyna: Artystyczne klimaty. Jubileusz XX-lecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krynicy-Zdroju oraz X-lecia Galerii “Pod Kasztanem”. AM 2009 s. 281 - 283, fot. kolor.

941. Petryszak Grażyna: Jubileusz piętnastolecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krynicy-Zdroju. AM 2004 s. 228 - 232, fot. kolor.

942. Petryszak Grażyna: Klub Twórczy przy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krynicy. AM 2000 s. 207 - 208, [2] s. tabl. kolor.

943. Petryszak Grażyna: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. AM 1996 s. 88

944. Piotrowska Ewa: Opowie¶ci nie tylko o fotografiach… AM 2007 s. 171 - 178, faks., fot. kolor.

945. Pocztówki ze zbiorów Almanachu Muszyny z wizyt± na zamku w Starej Lubowli. Wernisaż wystawy, 6 paĽdziernika 2009 roku. (Fotoreportaż). AM 2010 s. 226, fot. kolor.

946. Popovec Jaroslav: V roku 2008 nájdené cirkevné zástavy v Čirči vedú do Muszyny. Čo majú “východný” Čirč a “západná” Muszyna spoločné. AM 2009 s. 31 - 34, fot. kolor.

947. Półchłopek Stefan: Jak i dlaczego stworzyłem Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy i organizowałem go przez 15 lat. AM 2004 s. 159 - 169, faks., fot. kolor.

948. Półchłopek Stefan: Jak Nikifor malował mój portret. AM 2009 s. 279 - 280, faks.

949. Przybo¶ Kazimierz: Inskrypcje w muszyńskim ko¶ciele parafialnym pw. ¶w. Józefa. AM 1998 s. 45 - 49, faks.

950. Purchla Jacek: Jan Zawiejski w Krynicy. W 150. rocznicę urodzin architekta. AM 2004 s. 5 - 14, faks.

951. Redakcja: Pomnik Jana Pawła II w Muszynie. AM 2007 s. 272 - 274, faks.

952. Redakcja: Pomnik kardynała. AM 2009 s. 103, fot. kolor.

953. Redakcja: Sylwetka stypendysty. Antoniusz Dietzius. AM 2010 s. 411 - 413, fot. kolor.

954. Redakcja: Teresa i Piotr Basałygowie. AM 2010 s. 389 - 391

955. Redakcja: Wojciech Gerson w Muszynie. Słów kilka w stulecie ¶mierci. AM 2001 s. 170 - 171, faks.

956. Rucka Barbara: Barbara Cichy - zakochana w tej ziemi. AM 2010 s. 353 - 355, faks., fot. kolor.

957. Rucka Barbara: Konserwacja cerkwi w PowroĽniku. AM 1991 s. 46 - 48, fot.

958. Rucka Barbara: Muszyna - miasteczko historyczne. AM 1991 s. 7 - 8

959. Rucka Barbara: Teatr wraca do Krynicy. AM 2001 s.164 - 169, faks.

960. Rucka Barbara: Twórcy z pogranicza. AM 2002 s. 184 - 187, [2] s. tabl. kolor.,faks.

961. Rucka Barbara: Wystawa fotograficzna “Detal architektoniczny Muszyny”. AM 2003 s. 184 - 185, [2]s. tabl. kolor.

962. Rucka Barbara: Z notatnika konserwatora: kapliczka ¶w. Floriana z ul. T. Ko¶ciuszki 110. AM 1996 s. 69 - 71

963. Rucka Barbara: Zamek muszyński w ikonografii. AM 2000 s. 185 - 189, faks.

964. Sieradzka-Malec Ojcumiła: Antepedia kurdybanowe w ko¶ciele ¶w. Józefa w Muszynie AM 2010 s. 7 - 18, fot. kolor.

965. Smyda Mieczysław: Krynicka Orkiestra Zdrojowa. Jubileusz 135-lecia. AM 2010 s. 365 - 367, fot. kolor.

966. Stańczyk Wojciech: Teatr na Folwarku. AM 1995 s. 73 - 74, faks.

967. Stec Józef: Nieprzypadkowe odkrycie. AM 2000 s. 162, faks.

968. Stec Józef: Restauracja ko¶cioła w Muszynie. AM 2000 s. 159 - 161, [4] s. tabl. kolor., faks.

969. ©tevik Miroslav: Hrad Ąubovňa a mesto Podolínec na fotografiách neznámeho poµského fotografa. AM 2009 s. 109 - 117 faks., fot. kolor.

970. ©tevik Miroslav: Pamätné tabule spiąských starostov Lubomirských na µubovnianskom a podolínskom hrade. AM 2006 s. 123 - 129, faks., fot. kolor, plany

971. ¦więto Starej Lubowli. Mikołajowy koncert 4 grudnia 2009 roku. (Fotoreportaż). AM 2010 s. 146, fot. kolor.

972. Totoń Anna: O Bolesławie Barbackim - “wybrańcu wielu muz”. AM 2002 s. 153 - 156, faks.

973. Totoń Anna: 50-lecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym S±czu. AM 2007 s. 235 - 237, faks.

974. Totoń Anna: Poetka obrazu. AM 2010 s. 335 - 340, fot. kolor.

975. Trajdos Tadeusz Mikołaj: Bardiowski malarz w Leluchowie i Andrzejówce. AM 1995 s. 18 - 22

976. Trajdos Tadeusz Mikołaj: Opiekuńczy obraz z Izb. AM 1994 s. 46 - 48, fot.

977. Trajdos Tadeusz Mikołaj: Polichromie Wiktora Zompha. Bogusza, Andrzejówka, Leluchów. AM 2005 s.19 - 27, faks.

978. Trajdos Tadeusz M. Prace malarskie Wiktora Zompha w Krynicy i Starinie. AM 2010 s. 52 - 61, fot. kolor.

979. Trajdos Tadeusz Mikołaj: Zabytkowe wyposażenie cerkwi w Andrzejówce i Leluchowie. AM 1995 s. 24 - 27, faks.

980. Wierzbicki Piotr: Cerkwie łemkowskie z okolic Muszyny i Krynicy w zbiorach fototeki Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. AM 2009 s. 249 - 264, faks., tab.

981. Wi¶niewski Wojciech W.: Portrety Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1814 - 1890). AM 2007 s. 79 - 94, faks.

982. Wolanin Zbigniew: Bracia Stanisław i Jan Niewolowie. Pomiędzy sztuk± ludow± a sztuk± ART BRUT. AM 2008 s. 5 - 16, fot. kolor.

983. Wolanin Zbigniew: O malarstwie Nikifora Krynickiego. AM 1999 s. 5 - 13 [4] s. kolor., faks.

984. Wolanin Zbigniew: Twórczo¶ć Czesława Czmiela. AM 2008 s. 225 - 230, faks.

985. Wyka Sławomir: Obiekty ¦wiatowego Dziedzictwa państw Grupy Wyszehradzkiej. AM 2002 s. 168 - 170

986. “Zabytki Muszyny, Krynicy i Żegiestowa”. Konkurs malarski. AM 2005 s. 231 - 233, fot. kolor.

987. Zacny Beata: Kompozytor, malarz, pedagog. 75. urodziny profesora Zbigniewa Bujarskiego. AM 2009 s. 141 - 151, faks., fot. kolor.

988. Zakrzewski Leszek: Dzieła słowackiego architekta Duąana Jurkoviča w Polsce w 90. rocznicę bitwy pod Gorlicami. AM 2005 s. 133 - 141, faks., fot. kolor.

989. Zakrzewski Leszek: Edmund Cieczkiewicz - malarz Beskidów. AM 2003 s. 151 - 152 [1] s. tabl. kolor.

990. Zaremba Jacek: Stolica S±decczyzny. Milcz±cy ¶wiadkowie. AM 1993 s. 17 - 22, fot.

991. Żebrowski Rafał: “Lwigród” - utracone decorum. AM 2009 s. 85 - 101, faks.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59