Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

 

Schemat klasyfikacyjny


Dział ogólny
¦rodowisko geograficzne
Historia
Etnografia
Zagadnienia gospodarcze
Zagadnienia polityczno-społeczne
Służba zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe
Kultura, Nauka, O¶wiata
Językoznawstwo
Literatura piękna
Sztuka
Ko¶ciół
Ksi±żki, Biblioteki, Archiwa

strona główna

VIII. KULTURA. NAUKA. O¦WIATA.

Towarzystwa kulturalne. Muzea. Sport

468. Aleksander-Szczelinowa Janina: Poznawanie ¶wiata. Wspomnienia z czasów nauki w powojennej Muszynie. AM 2008 s. 251 - 253, faks.

469. Aleksander-Szczelinowa Janina: Sięgnijmy do wspomnień. Pocz±tki powojennego szkolnictwa ¶redniego w Muszynie. AM 2010 s. 341 - 349, faks.

470. Bajorek Izabela: 35 lat działalno¶ci Miejsko-Gminnego O¶rodka Kultury w Muszynie. AM 2010 s. 373 - 378, faks., fot. kolor.

471. Bartusiak Adam: Jubileusz 30-lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie. AM 2010 s. 379 - 383, fot. kolor.

472. Budaj Antonina: Obrazki z kulturalnego życia Muszyny. AM 2001 s. 181 - 184, [2] tabl. kolor.

473. Budzáková Mária: Bez priateµov niet ą»astia. AM 2010 s. 402 - 404

474. Drozd Edward: Czuwaj! Harcerstwo w Muszynie. AM 2009 s. 213 - 221

475. Drozd Edward: Szkoła na Folwarku. AM 1999 s. 52 - 60, faks., il.

476. Dyras Zygmunt: The Visegras idea and me. AM 2005 s. 247-248. fot. kolor.

477. Folvarčiková Zuzana: Babylon zbliľovania. AM 2002 s. 191 - 193, [2] s. tabl. kolor., faks.

478. Folvarčiková Zuzana: ©tyri piliere Vyąegrádskeho Mosta. AM 2003 s. 189 - 90, faks.

479. Fundusz stypendialny Almanachu Muszyny. AM 2000 s. 225 - 226, [1] s. tabl. kolor.

480. Fundusz stypendialny Almanachu Muszyny. AM 2001 s. 201 - 204

481. Fundusz stypendialny Almanachu Muszyny. AM 2002 s. 197 - 200, [1] s. tabl. kolor.

482. Fundusz stypendialny Almanachu Muszyny. AM 2003 s. 203 - 208, [1] s. tabl. kolor.

483. Fundusz stypendialny Almanachu Muszyny. AM 2004 s. 253 - 260, fot. kolor.

484. Fundusz stypendialny Almanachu Muszyny. AM 2005 s. 249 - 256, fot. kolor.

485. Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny - siódma edycja. AM 2006 s. 263 - 270, fot. kolor.

486. Fundusz stypendialny Almanachu Muszyny po raz ósmy. AM 2007 s. 277 - 283

487. Fundusz stypendialny Almanachu Muszyny po raz dziewi±ty. AM 2008 s. 289 - 296, fot. kolor., tab.

488. Fundusz stypendialny Almanachu Muszyny już po raz dziesi±ty. AM 2009 s. 329 - 338, fot. kolor.

489. Fundusz stypendialny Almanachu Muszyny po raz jedenasty. AM 2010 s. 405 - 410

490. Hońdo Leszek: Jak to dawniej bywało - korespondencje z Muszyny i Krynicy z końca XIX wieku. AM 2003 s. 133 - 140, faks.

491. Imprezy towarzysz±ce Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny, 4 - 6 lipca 2003 r. (Fotoreportaż). AM 2004 s. 261, 264, fot. kolor.

492. Imprezy towarzysz±ce Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny, 3 - 4 lipca 2004 r. (Fotoreportaż). AM 2005 s. 257, 260, fot. kolor.

493. Imprezy towarzysz±ce Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny, 2 - 3 lipca 2005 r. (Fotoreportaż). AM 2006 s. 271, 274, fot. kolor.

494. Imprezy towarzysz±ce Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny, 1 - 2 lipca. (Fotoreportaż). AM 2007 s. 287, 290, fot. kolor.

495. Imprezy towarzysz±ce Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny, 7 - 8 lipca 2007 r. (Fotoreportaż). AM 2008 s. 297 - 298, 302, fot. kolor.

496. Imprezy towarzysz±ce Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny, 4 - 6 lipca 2008 r. (Fotoreportaż). AM 2009 s. 339 - 341, 345 - 346, fot. kolor.

497. Imprezy towarzysz±ce Spotkaniu Przyjaciół Almanachu Muszyny, 3 - 8 lipca 2009 r. (Fotoreportaż). AM 2010 s. 417 - 419, 423-424, fot. kolor.

498. Internetowe kalendarium “Co, gdzie, kiedy”? Spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Muszynie 4 lipca 2009 roku. AM 2010 s. 418, fot. kolor.

499. Kaliński Witold: Zasadzka na regionalnego poetę. AM 2008 s. 169 - 177

500. Kisełyczka Jolanta: 50 lat szkoły w Złockiem. AM 2005 s. 217 - 222, faks.

501. Kmietowicz Witt: Muszynianie w kolegium oo. Pijarów w Podolińcu. AM 2008 s. 93 - 104, faks., fot. kolor.

502. Kmietowicz Witt: Zarys dziejów o¶wiaty w Muszynie do roku 1950. AM 1994 s. 5 - 19, faks., fot.

503. Konkurs “Najpiękniejsza posesja dzielnicy Zazamcze”. AM 2006 s. 261 - 262, fot. kolor.

504. Konkurs “Najpiękniejsza posesja osiedla Zazamcze”. Rok 2006. AM 2007 s. 269 - 271, fot. kolor.

505. Konkurs “Najpiękniejsza posesja i najpiękniejszy ogród dzielnicy Zazamcze”. Rok 2007. AM 2008 s. 277 - 279, fot. kolor.

506. Konkurs “Najpiękniejsza posesja i najpiękniejszy ogród osiedla Zazamcze”. Rok 2009. AM 2010 s. 393 - 396, fot. kolor.

507. Kordos Renata: Jestem cz±stk± tego miasta. AM 2003 s. 196 - 198, faks.

508. Koszucki Andrzej: Muszyńskie “Złotka”. Europa w Muszynie. AM 2006 s. 283 - 285

509. Koszucki Andrzej: Złoty deszcz w Muszynie. AM 2008 s. 281 - 285, fot. kolor.

510. Koszucki Andrzej: Znów w tym sezonie Muszyna w złotej koronie. AM 2009 s. 325 - 327, fot. kolor.

511. Lisowska Anna: Pisma szkolne z roku 1950. AM 2008 s. 305, faks.

512. Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie. Na Mo¶cie Wyszehradzkim 11 wrze¶nia 2004 r. AM 2005 s. 245, fot. kolor.

513. Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie. Z wizyt± w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 18 marca 2005 r. AM 2005 s. 245, fot. kolor.

514. My¶lik Zuzanna: Młody Wyszehrad w Muszynie i Starej Lubowli. AM 2002 s. 188 - 190, faks.

515. Pocsik Annamaria: We are from Nyíregyháza. AM 2005 s. 241 - 244, fot. kolor.

516. Protokół z posiedzenia Komitetu Stypendialnego Almanachu Muszyny. AM 2003 s. 207

517. Protokół z Posiedzenia Komitetu Artystycznego. Stypendium Almanachu Muszyny. AM 2003 s. 208

518. Przybo¶ Małgorzata K.: Historia w dziennikach szkolnych zawarta. Dziennik z międzywojennej Andrzejówki. AM 2009 s. 203 - 211, fot. kolor., tab.

519. Przybo¶ Małgorzata K.: Kronika szkoły w Andrzejówce. AM 2000 s. 113 - 126, faks.

520. Przybo¶ Małgorzata: Niedokończona kronika czyli historia szkoły w Miliku. AM 1999 s. 62 - 74, faks., tab.

521. Rablin Elżbieta; Rucka Barbara: Muszyna na skrzyżowaniu kultur. Relacja z dyskusji panelowej. AM 2001 s. 198 - 200, s. tabl. kolor.

522. Redakcja: XXV-lecie Liceum Ogólnokształc±cego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie. AM 2010 s. 350, fot. kolor.

523. Redakcja: Apel Almanachu Muszyny: wydajmy reprint Rocznika S±deckiego 1949. AM 2005 s. 268 - 269, il.

524. Redakcja: “Bez granic po Schengen”. Jak promować w Internecie nasz region. AM 2008, s. 286

525. Redakcja: Cóż tam, panie, w Internecie? Muszyniacy trzymaj± się mocno… AM 2007 s. 284

526. Redakcja: Grunwald 1410 - 2010 Krynica, Muszyna. 2010 s.178, faks., fot.

527. Redakcja: Imprezy sezonu letniego. AM 1991 s. 39

528. Redakcja: Informacja o funduszu stypendialnym im. Stanisława Pigonia. AM. 2002 s. 214

529. Redakcja: Kochajcie czasem poetę. Benefis Adama Ziemianina. AM 2008 s. 235 - 237, fot. kolor.

530. Redakcja: Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego. AM 2009 s.30, fot. kolor.

531. Redakcja: Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego po raz drugi” AM 2010 s. 372, faks, fot, kolor.

532. Rucka Barbara: 40 lat Muzeum Państwa Muszyńskiego. AM 1999 s. 162 - 167, faks.

533. Rucka Barbara: Muzeum Regionalne PTTK w Muszynie. AM 1991 s. 27 - 28, il.

534. Rucka Barbara: Siedziba Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego. AM 2010 s. 361 - 364, fot. kolor.

535. Spotkania Klubów Wyszehradzkich. (Fotoreportaż). AM 2004 s. 251 - 252

536. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 4 lipca 1998 r. - Dzień Niepodległo¶ci Stanów Zjednoczonych. Honorowy Go¶ć - Adam Ziemianin. (Fotoreportaż). AM 1999 [1] k. kolor.

537. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 3 lipca 1999 r. - “Lata dwudzieste, lata trzydzieste”. (Fotoreportaż). AM 2000 [1] k. kolor.

538. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 1 lipca 2000 r. - “Muszyna na skrzyżowaniu kultur”. (Fotoreportaż). AM 2001 [1] k. kolor.

539. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 7 lipca 2001 r. - “Zbójnicka biesiada”. (Fotoreportaż). AM 2002 [1] k. kolor.

540. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 6 lipca 2002 r. - “W rytmie rock’n’rolla”. (Fotoreportaż). AM 2003 [1] k. kolor.

541. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 5 lipca 2003 r. - “Dzień Słowacki”. (Fotoreportaż). AM 2004 s. 262 - 263, fot. kolor.

542. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 3 lipca 2004 r. - “Dzień “Olimpijski”. (Fotoreportaż). AM 2005 s. 258 - 259, fot. kolor.

543. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 2 lipca 2005 r. - “Bal w operze”. (Fotoreportaż). AM 2006, s. 272 - 273, fot. kolor.

544. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 1 lipca 2006 r. - “Zaczarowany ¶wiat bajek”. (Fotoreportaż). AM 2007 s. 288 - 289, fot. kolor.

545. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 7 lipca 2007 r. - “Indiańskie lato”. (Fotoreportaż). AM 2008 s. 299 - 301, fot. kolor.

546. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny “Osiemnastka i matura” 5 lipca 2008 r. (Fotoreportaż). AM 2009 s. 342 - 344, fot. kolor.

547. Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny “W Grecji, kolebce naszej cywilizacji”. 4 lipca 2009 roku. (Fotoreportaż). AM 2010 s. 420 - 422, fot. kolor.

548. Stypendy¶ci Almanachu Muszyny 2006 r. (Fotoreportaż). AM 2007 s. 285 - 286, fot. kolor.

549. Stypendy¶ci Almanachu Muszyny 2008 r. (Fotoreportaż). AM 2009 s. 337 - 338, fot. kolor.

550. Stypendy¶ci Almanachu Muszyny 2009 r. (Fotoreportaż). AM 2010 s. 415 - 416, fot. kolor.

551. Szósta rocznica otwarcia Mostu Wyszehradzkiego 5 wrze¶nia 2009 roku. (Fotoreportaż). AM 2010 s. 404, fot. kolor.

552. Trajdos Tadeusz Mikołaj: Składnica muzealna w Muszynie. AM 2004 s. 149 - 151

553. Turek Małgorzata: Transgraniczna współpraca. AM 2010 s. 399 - 402

554. Wielocha Andrzej: Almanach Karpacki “Płaj”. AM 2006 s. 239 - 242 faks.

555. Wierzbicki Piotr: Mieszkańcy “państwa muszyńskiego” uczniami kolegium podolinieckiego w latach 1699 - 1711. AM 2008 s. 105 - 109, faks., tab.

556. Zakrzewski Leszek: “ Rocznik S±decki”. Zarys dziejów w zwi±zku z wydaniem reprintu II tomu z roku 1949. AM 2006 s. 243 - 251, faks.

557. Zygadło Stanisław: XX lat działalno¶ci Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie. AM 2000 s. 209 - 210, faks.

558. Żywczak Jan: Delegacja Klubów Wyszehradzkich z wizyt± w sejmie RP. AM 2003 s. 191 - 192, [3] s. kart. kolor., faks.

559. Żywczak Jan: Młodzieżowe Kluby Wyszehradzkie z wizyt± we Vsetínie. AM 2004 s. 248 - 250, faks.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59