Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

PROTOKOŁY KOMISJI STYPENDIALNYCH

Komunikaty


Regulamin Funduszu


 

Protokoły

 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Dotychczasowi laureaci

 

 

Rozliczenia za rok:


2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
strona główna

 

Protokoły Komitetów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny działającego w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny na rok szkolny/akademicki 2011/2012 .

Komitet ds. stypendiów naukowych i naukowo-socjalnych

Posiedzenie Komitetu odbyło się w dniu 2 lipca 2011 roku w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Muszynie. Komitet Stypendialny obradował w składzie: Witold Kaliński – przewodniczący, Małgorzata Przyboś – sekretarz, oraz członkowie: Wojciech Dąbrowski, Janina Kumorek, Andrzej Tokarczyk, Beata Zacny.

Po rozmowach z kandydatami Komitet przyznał 10-miesięczne stypendia naukowo-socjalne dla wyróżniających się uczniów Liceum Ogólnokształcącego następującym osobom: Annie Swineckiej z Muszyny w wysokości 250 zł miesięcznie, Partycji Święs z Muszyny w wysokości 250 zł miesięcznie, Joannie Kubisz z Krynicy-Zdroju w wysokości 200 zł miesięcznie, Anecie Maślance z Muszyny w wysokości 200 zł miesięcznie. Przyznano także stypendium jednorazowe w wysokości 300 zł Jarosławowi Trojanowi.

Stypendia naukowo-socjalne (10-miesięczne) dla wyróżniających się uczniów gimnazjów otrzymali: Anna Warowny (Gimnazjum w Muszynie) w wysokości 200 zł miesięcznie, Sylwia Bomba (Gimnazjum w Powroźniku) w wysokości 150 zł miesięcznie, Katarzyna Jędrzejek (Gimnazjum w Złockiem) w wysokości 150 zł miesięcznie. Stypendium socjalne otrzymała Monika Małek z Muszyny-Folwarku w wysokości 200 zł miesięcznie.

Ponadto zostało przyznane 10-miesięczne stypendium naukowe za najlepiej zdaną maturę w wysokości 350 zł miesięcznie, które otrzymała Natalia Święs z Żegiestowa. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem AMOS przyznano dwa stypendia 10-miesięczne w wysokości 200 zł miesięcznie dla uczniów Gimnazjów ze Starej Lubowli. Otrzymali je: Mária Šarniková oraz Dávid Selep.

Do tak zwanych stypendiów pomostowych dla studentów I roku studiów magisterskich zgłoszeni zostali: Iwona Garwol, Anna Iwanicka, Michał Kurc, Arkadiusz Dutka, Dagmara Celej, Diana Hnatkiewicz, Michał Homa.

Wszyscy stypendyści otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez krakowskie wydawnictwa: “Znak” oraz WAM, a także Instytut Historii UJ.

Obradom Komitetu przysłuchiwała się przedstawicielka Fundacji Batorego, p. Agnieszka Zowczak.

Podpisy członków Komitetu /…/

Komitet ds. stypendiów artystycznych.

Komitet obradował w dniu 1 lipca 2011 roku w Szkole Muzycznej w Krynicy w składzie: Iwona Waga, Krzysztof Biel, Wojciech Dąbrowski. Protokołował Mieczysław Smyda.

Po wysłuchaniu poszczególnych wykonań, Komitet w trakcie posiedzenia postanowił przyznać następujące stypendia: Stypendium 10-miesięczne w wysokości 250 zł miesięcznie Emilii Pióro, dwa stypendia 10-miesięczne w wysokości 200 zł miesięcznie Annie Porębie oraz Szymonowi Maślance, pięć stypendiów 10-miesięcznych w wysokości 150 zł: Klaudii Biedzie, Michałowi Bajorkowi, Maciejowi Hadale, Annie Ziębie i Justynie Tomasiak.

Wszyscy stypendyści otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez krakowskie wydawnictwa: “Znak” oraz WAM, a także Instytut Historii UJ.

Podpisali członkowie Komitetu /…/

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59