Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

PROTOKOŁY KOMISJI STYPENDIALNYCH

Komunikaty


Regulamin Funduszu


 

Protokoły

 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Dotychczasowi laureaci

 

 

Rozliczenia za rok:


2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
strona główna
 

Protokół Komitetu Stypendialnego Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny Stypendia na rok szkolny/akademicki 2016/2017

 

I. Stypendia naukowo-socjalne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie Stypendia wypłacane od września 2016 do czerwca 2017

 • Weronika Długosz - stypendium w wysokości 200 złotych miesięcznie
 • Kinga Gościńska - stypendium w wysokości 300 złotych miesięcznie
 • Katarzyna Marczyk - stypendium w wysokości 200 złotych miesięcznie

Stypendium jednorazowe dla Stypendystki Premiera RP

 • Dominika Wilk - stypendium w wysokości 600 złotych

II. Stypendia pomostowe dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, którzy podejmą naukę na studiach wyższych

 • Marzena Niedzielska
 • Mateusz Padula
 • Katarzyna Synowiec

Stypendia w wysokości 500 złotych miesięcznie wypłacane od września 2016 do czerwca 2017 roku

III. Stypendium za najlepiej zdaną maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Muszynie

Uwaga: Ponieważ najlepiej zdał maturę Mateusz Padula, który zakwalifikował się do stypendium pomostowego, stypendium za najlepiej zdaną maturę otrzymał drugi w kolejności

 • Piotr Śliwiński, stypendium w wysokości 350 złotych miesięcznie wypłacane od września 2016 roku do czerwca 2017 roku

IV. Stypendia artystyczne dla absolwentów Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy, którzy podejmą naukę w Szkole Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu

Stypendia wypłacane od września 2016 do czerwca 2017

 • Jakub Cieśla (fortepian) - stypendium w wysokości 250 miesięcznie
 • Joachim Drab (skrzypce) - stypendium w wysokości 250 miesięcznie
 • Karol Kieta (akordeon) - stypendium w wysokości 250 miesięcznie

V. Stypendium "Klasa z klasą 2016/2017"

Stypendium w wysokości 3.000 złotych z przeznaczeniem na cele edukacyjne dla klasy Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, która zajmie pierwsze miejsce w konkursie edukacyjnym, zgodnie z regulaminem opracowanym przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Środki na ten cel zostały zebrane podczas koncertu "Dla pasji, nauki i przyszłości", jaki zorganizowany został w maju 2016 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie.

Zarząd składa serdeczne podziękowania członkom Komitetu Stypendialnego w składzie: Witold Kaliński, Adam Ziemianin, Beata Zacny, Renata Świderska, Mirosława Hadała i Andrzej Tokarczyk, a także radom pedagogicznym Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy.

Podpisanie umów stypendialnych nastąpi w dniu 3 września 2016 roku o godzinie 12 w Willi "Wanda" w Muszynie

Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

 

 

 

 

 

Konto Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny
Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny

45 1020 3453 0000 8402 0175 8861

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000365118

ul. J. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna

www.almanachmuszyny.pl
redakcja@almanachmuszyny.pl

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59