Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Komunikaty


Regulamin Funduszu


 

Protokoły

 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Dotychczasowi laureaci

 

 

Rozliczenia za rok:


2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
strona główna

Rozliczenie za rok 2006
stan na dzień 31 grudnia 2006 roku

Wpłaty na Fundusz Stypendialny
Almanachu Muszyny w roku 2006

Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny

Bank Spółdzielczy w Muszynie
24 8809 0005 2001 0000 0185 0003

W roku 2006 kontynuowaliśmy gromadzenie środków na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. W sumie udało nam się pozyskać kwotę 62.969 złotych, na którą złożyły się:

  • Dotacja z Fundacji Stefana Batorego z Warszawy, przyznana w ramach programu "Równe Szanse" w wysokości 20.000 złotych, po spełnieniu warunków konkursu grantowego www.batory.org.pl
  • Dotacja z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi, przyznana w ramach programu "Stypendia Pomostowe" w wysokości 12.250 złotych, po spełnieniu warunków konkursu grantowego www.fep.lodz.pl
  • Dotacja ze Spółdzielni "Postęp" w Krynicy, producenta wody mineralnej Muszynianka, przyznana na stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie w kwocie 5.000 złotych www.muszynianka.pl

Wpłaty indywidualne od Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz środki pozyskane w wyniku rozprowadzania Almanachu Muszyny 2006 w łącznej kwocie 25.719 złotych.

 

Beata Just - Wnęk 200 02.01.2006 Kraków
Urszula i Adam Gancarscy 50 03.01.2006 Złockie
Stefan Preker 250 03.01.2006 Hiszpania
Elżbieta Krawczyk 250 03.01.2006 Warszawa
Tadeusz Panek 100 10.01.2006 Kraków
Maria Krysińska 50 12.01.2006 Warszawa
Bogusław Lewandowski 70 03.02.2006 Piotrków Tryb.
Anna i Stanisław Olendscy 100 06.02.2006 Warszawa
Maciej Palej 150 06.02.2006 Muszyna
Thomas J. Piatak 737 09.02.2006 USA
Aleksander Chrostowski 200 13.02.2006 Warszawa
Janina Molnar 100 17.02.2006 Katowice
Maria Zajączkowska 300 01.03.2006 Bydgoszcz
Janina Chrystowska 100 02.03.2006 Warszawa
Michał Horbal 100 06.03.2006 Szczytno
Tadeusz Gaweł 50 06.03.2006 Warszawa
Ewa i Jacek Kwitowscy 200 14.03.2006 Jastrzębik
Ewa Nagawiecka 60 21.03.2006 Sopot
Agnieszka Zachwieja 100 29.03.2006 Szczawnica
Józef Stolarczyk 30 30.03.2006 Dynów
Stefan Małecki 100 31.03.2006 Muszyna
Maria Krysińska 50 04.04.2006 Warszawa
Rafał Kaczmarek 30 20.04.2006 Poznań
Tomasz Bełdowicz 100 20.04.2006 Strzegowo
Andrzej i Danuta Tischnerowie 100 20.04.2006 Muszyna
Leszek i Marianna Chmielowscy 100 22.04.2006 Muszyna
Grażyna i Henryk Koperscy 100 30.04.2006 Piastów
Aleksandra i Tadeusz Wołowcowie 153 30.04.2006 Muszyna
Leszek Zakrzewski 120 30.04.2006 Nowy Sącz
Barbara Markiewicz 75 30.04.2006 Muszyna
Katarzyna Markiewicz-Sikora 75 30.04.2006 Mielec
Romualda Kaczmarek 20 30.04.2006 Muszyna
Janusz Cepcer 20 30.04.2006 Andrychów
Maria Kurzeja-Świątek 100 30.04.2006 Kraków
Edyta Kubska 3 500 30.04.2006 Szwajcaria
Leszek Zakrzewski 120 04.05.2006 Nowy Sącz
Katarzyna Markiewicz-Sikora 150 05.05.2006 Mielec
Romualda Kaczmarek 20 05.05.2006 Muszyna
Janusz Cepcer 20 08.05.2006 Andrychów
Maria Kurzeja-Świątek 100 10.05.2006 Kraków
Bogusław Kędziora 160 12.05.2006 Sandomierz
Edward Stroch 30 26.05.2006 Nowy Sącz
Julian Semczyszak 50 26.05.2006 Andrzejówka
Tomasz Kosecki 30 26.05.2006 Tęgoborze
Almanach Muszyny – Biblioteka 400 29.05.2006 Muszyna
Barbara i Tadeusz Kucowie 300 16.06.2006 Muszyna
Jarosław Hans 100 20.06.2006 Muszyna
Stanisław Wrona 50 20.06.2006 Muszyna
Agata i Tomasz Szymańscy 50 21.06.2006 Muszyna
Janina Plachy 50 21.06.2006 Muszyna
Danuta Kisielewska 30 22.06.2006 Muszyna
Barbara Nagięć 50 23.06.2006 Muszyna
Zofia Stosur 100 24.06.2006 Muszyna
Anna i Maciej Śliwowie 50 26.06.2006 Kraków
Adam Wiśniewski 50 27.06.2006 Zielonka
Teresa Adamczyk 30 28.06.2006 Muszyna
Małgorzata Rablin 50 28.06.2006 Krynica
Janina Pirogowicz 50 28.06.2006 Muszyna
Maria Krysińska 30 28.06.2006 Warszawa
Bogdan Karski 250 28.06.2006 Warszawa
Tadeusz Swinecki 50 28.06.2006 Grybów
Maria Ruchałowska 20 29.06.2006 Muszyna
Teresa i Andrzej Tokarczykowie 50 30.06.2006 Muszyna
Monika i Marian Pulitowie 100 01.07.2006 Muszyna
Bożena i Witold Opydowie 100 01.07.2006 Muszyna
Anna i Włodzimierz Matuzikowie 100 03.07.2006 Kraków
Eugeniusz Niemiec 300 03.07.2006 Krynica
Zenobia Wróblewska 100 03.07.2006 Krynica
Małgorzata Klisowska 100 03.07.2006 Rzeszów
Andrzej Korona 50 03.07.2006 Muszyna
Urszula Sobkowiak 100 04.07.2006 Bydgoszcz
Andrzej Tatarski 100 04.07.2006 Poznań
Bartłomiej Miczulski 100 04.07.2006 Lublin
Zofia Sapijaszka 500 04.07.2006 Łódź
Irena Mazurkiewicz 100 05.07.2006 Warszawa
Janina Szczelina 30 06.07.2006 Żywiec
Janina i Lech Dzierżanowscy 100 06.07.2006 Warszawa
Piotr Boroń 100 06.07.2006 Kraków
Małgorzata i Andrzej Zawartkowie 100 07.07.2006 Kraków
Weronika i Jan Rzońcowie 100 10.07.2006 Kudowa Zdrój
Maja Chrostowska 100 11.07.2006 Krynica
Stanisław Zatorski 100 11.07.2006 Bochnia
Małgorzata i Jerzy Zawiłowie 50 13.07.2006 Muszyna
Robert Idczak 50 13.07.2006 Chodzież
Agata i Tomasz Szymańscy 100 13.07.2006 Muszyna
Robert Buliszak 200 13.07.2006 Muszyna
Krystyna Ziomek 20 13.07.2006 Krynica
Anna i Tomasz Szubrytowie 240 14.07.2006 Muszyna
Krystyna Majewska 100 14.07.2006 Muszyna
Marek Miczulski 100 18.07.2006 Muszyna
Joanna Dzwończyk 50 18.07.2006 Kraków
Barbara Gumulak 30 18.07.2006 Muszyna
Marian Rosnau 200 24.07.2006 Muszyna
Procter & Gamble 1 000 25.07.2006 Warszawa
Aukcja obrazów Stanisława Niewoli 475 25.07.2006 Muszyna
Jacek Kuraś 50 28.07.2006 Kraków
Jerzy Waśniowski 100 01.08.2006 Poznań
Michał Horbal 200 02.08.2006 Węgorzewo
Anna Prościńska 20 03.08.2006 Lublin
Mariusz Smela 50 28.07.2006 Krynica
Maria Ruchałowska 10 03.08.2006 Muszyna
Biblioteka (wpłaty Almanach Muszyny) 500 08.08.2006 Muszyna
Anna Marzec 100 08.08.2006 Gliwice
Jadwiga Kalmus 100 09.08.2006 Kraków
Bożena Chęcińska 264 11.08.2006 Nowy Jork/USA
Maria Ślaska 200 11.08.2006 Wielka Brytania
Józef Trela 200 14.08.2006 Muszyna
Bożenna Stachurska 300 19.08.2006 Warszawa
Tomasz Zachariasz 25 21.08.2006 Gliwice
Marian Warszyński 50 23.08.2006 Kraków
Ewa Rogalińska 100 23.08.2006 Kraków
Janina Kędzierzawska 100 24.08.2006 Warszawa
Trude i Jules Mandel 500 25.08.2006 Kalifornia
Anna i Stanisław Olendscy 100 25.08.2006 Warszawa
Anna i Jacek Rodakowie 600 28.08.2006 Warszawa
Barbara Chudzińska 100 30.08.2006 Kraków
Maria Ruchałowska 10 04.09.2006 Muszyna
Anna i Ryszard Lorenzowie 200 05.09.2006 Warszawa
Eliza i Jacek Olszewscy 200 05.09.2006 Gliwice
Stowarzyszenie AMOS 1,020 07.09.2006 Stara Lubowla
Tytus Tomczyński 50 12.09.2006 Gładyszów
Willa Wanda (wpłaty Almanach Muszyny) 300 12.09.2006 Muszyna
Tomasz Witek 100 12.09.2006 Bydgoszcz
Anna Plucińska 50 12.09.2006 Pabianice
Irena i Ryszard Mosurowie 200 15.09.2006 Powroźnik
Małgorzata Gruca 100 19.09.2006 Kraków
Teresa i Marian Adamczykowie 50 22.09.2006 Krynica
Anna Jarończyk 10 26.09.2006 Muszyna
Maria Ruchałowska 10 26.09.2006 Muszyna
Willa Wanda (wpłaty Almanach Muszyny) 400 12.10.2006 Muszyna
Janet Borzemski 400 12.10.2006 USA
Maciej Wróblewski 50 19.10.2006 Łódź
Joanna Dzwończyk 100 20.10.2006 Kraków
Krystyna Hobora 50 03.11.2006 Muszyna
Zofia Jędrzejowska-Waszczuk 100 07.11.2006 Konstancin
Biblioteka (wpłaty Almanach Muszyny) 400 07.11.2006 Muszyna
Michał Urbański 50 05.12.2006 Warszawa
Ks. Waldemar Stanisław Ciosek 100 06.12.2006 Muszyna/Folwark
Wpływ z aukcji prac Stanisława Niewoli 255 06.12.2006 Muszyna
Stanisława Gerc-Durniok 100 06.12.2006 Kraków
Bożena i Ryszard Krukowie 200 08.12.2006 Warszawa/Muszyna
Ziemomysł Starkiewicz 150 11.12.2006 Krynica
Aleksander Chrostowski 200 12.12.2006 Warszawa
Andrzej Moszczak 100 21.12.2006 Muszyna
CENTAUR Biuro Turystyczne 30 21.12.2006 Warszawa
Stanisław Krysiński 220 22.12.2006 Warszawa
Janina Molnar 100 22.12.2006 Katowice
Witt Kmietowicz 920 22.12.2006 Muszyna
Celina i Janusz Krukowie 300 27.12.2006 Kraków
Elżbieta Ślusarczyk 50 29.12.2006 Opole
Maria Adamczyk 50 29.12.2006 Krynica
Urszula i Adam Garncarscy 150 29.12.2006 Muszyna

Serdecznie dziękujemy !

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59