Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Komunikaty


Regulamin Funduszu


 

Protokoły

 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Dotychczasowi laureaci

 

 

Rozliczenia za rok:


2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
strona główna

Wpłaty na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny w roku 2009

WYDATKI

  • Wypłacone stypendia (10 miesięczne i jednorazowe) od stycznia do grudnia 2009 roku 39.525 zł.
  • Pozostałe wydatki (prowizja bankowa, opłaty pocztowe, promocja programu stypendialnego z wykorzystaniem przyznanej na ten cel dotacji Fundacji Batorego) 4.174 zł.
  • Razem 43.699 zł.

STAN AKTUALNY

  • Stan konta FSAM na dzień 31 grudnia 2009 r. 76.987 zł.
  • Zobowiązania z tytułu umów stypendialnych do czerwca 2010 20.145 zł.
  • Stan konta po potrąceniu zobowiązań 56.842

Zgromadzone środki przekazywane są na stypendia i nagrody dla uzdolnionej naukowo i artystycznie młodzieży w formie stypendiów naukowych, socjalno-naukowych oraz artystycznych. Jedynymi kosztami administracyjnymi są opłaty bankowe. Wolne środki lokowane są w formie terminowych lokat w Banku Spółdzielczym w Muszynie.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny
24 8809 0005 2001 0000 0185 0003

W roku 2009 kontynuowaliśmy gromadzenie środków na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. W sumie udało nam się pozyskać kwotę 61.641 złotych na którą złożyły się:

Dotacja z Fundacji Stefana Batorego z Warszawy, przyznana w ramach programu "Równe Szanse" w wysokości 10.000złotych, po spełnieniu warunków konkursu grantowego www.batory.org.pl

Dotacja z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi, przyznana w ramach programu "Stypendia Pomostowe" w wysokości 18.750 złotych, (stypendia wypłacane przez Fundacje bezpośrednio stypendystom) po spełnieniu warunków konkursu grantowego www.fep.lodz.pl

Dotacja Spółdzielni Pracy “ Muszynianka” w Krynicy w kwocie 5.000 złotych

Wpłaty z tytułu 1 procenta w roku 2009 wyniosły łącznie: 8.080 zł.

Odsetki od lokat bankowych 1.271 zł.

Wpłaty indywidualne od Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz środki pozyskane w wyniku rozprowadzania Almanachu Muszyny 2009 w łącznej kwocie 37.290 złotych.

Adela i Józef Bujarscy

200

07-01-09

Katowice

Stefan Małecki

100

08-01-09

Muszyna

Teresa Pęczar

50

09-01-09

Muszyna

Maria i Ewa Ruchałowskie

10

12-01-09

Muszyna

Barbara Chudzińska

50

14-01-09

Kraków

Andrzej Sawicki

20

22-01-09

Dąbrowa Górnicza

Lexicon

100

05-02-09

Warszawa

Maria Zajączkowska

300

06-02-09

Bydgoszcz

Małgorzata i Ryszard Buczkowie

200

16-02-09

Kanada

Jan Piotr Tarkowski

100

19-02-09

Kraków w

Andrzej Sawicki

20

24-02-09

Dąbrowa Górnicza

Maria Krysińska

50

24-02-09

Warszawa

Barbara Markiewicz

100

24-02-09

Muszyna

Bogusław Lewandowski

70

27-02-09

Piotrków Trybunalski

Romualda Kaczmarek

50

03-03-09

Poznań

Aleksandra i Tadeusz Wojnowscy

400

05-03-09

Warszawa

Renata i Andrzej Świderscy

100

09-03-09

Warszawa

Eugeniusz Pakuła

100

10-03-09

Muszyna

Janina Kumorek

100

10-03-09

Muszyna

Andrzej Sawicki

20

24-03-09

Dąbrowa Górnicza

Maria i Marian Rosnau

200

27-03-09

Muszyna

Anna i Jacek Rodakowie

1.000

01-04-09

Warszawa

Tomasz Zachariasz

40

01-04-09

Gliwice

Oficyna Rewasz

100

16-04-09

Pruszków

Andrzej Sawicki

20

23-04-09

Dąbrowa Górnicza

Ewa Homa

50

30-04-09

Muszyna

Barbara Nagięć

50

30-04-09

Muszyna

Ewa Nagawiecka

50

30-04-09

Sopot

Maria Adam

50

30-04-09

Gdynia

Dorota i Piotr Hołownia

500

30-04-09

Warszawa

Michał Koprowski

20

05-05-09

 

Helena Zbożeń

20

05-05-09

Muszyna

Danuta i Andrzej Tischnerowie

100

18-05-09

Muszyna

Andrzej Sawicki

20

22-05-09

Poznań

Barbara Markiewicz

50

25-05-09

Muszyna

Ewa Rogalińska

100

28-05-09

Kraków

Tadeusz Łopatkiewicz

100

28-05-09

Krosno

Andrzej Sawicki

20

28-05-09

Dąbrowa Górnicza

Ewa i Paweł Januszewiczowie

500

28-05-09

Warszawa

Krystyna Perepeczo

50

28-05-09

Świebodzin

Marian Kaliński

1.000

28-05-09

Warszawa

Agata Aleksandrowicz

50

28-05-09

Lublin

Tadeusz Petrowicz

50

26-06-09

Lublin

Adam Wiśniewski

100

26-06-09

Zielonka

Jan Marcinkowski

100

26-06-09

Kraków

Waldemar Bocheński

150

26-06-09

Warszawa

Barbara Gumulak

50

26-06-09

Muszyna

M. Beskid

100

26-06-09

Warszawa

Zdzisław Pelaczyk

50

26-06-09

Muszyna

Krystyna Majewska

150

29-06-09

Złockie

Marek Miczulski

150

29-06-09

Muszyna

Teresa Adamczyk

30

01-07-09

Będzin

Stanisław Sułkowski

100

01-07-09

Muszyna

Joanna Dzwończyk

100

01-07-09

Kraków

Teresa i Andrzej Tokarczykowie

50

02-07-09

Muszyna

Danuta i Tadeusz Rydlowie

200

03-07-09

Poznań

Janina Szczelina

100

03-07-09

Żywiec

Grzegorz Kohlman

50

05-07-09

Bieniów

Anna i Włodzimierz Matuzikowie

200

05-07-09

Kraków

Marian Adamczyk

50

06-07-09

Muszyna

Mieczysław Jasiak

100

06-07-09

Pajęczno

Stanisław Wrona

100

06-07-09

Muszyna

Ewa i Wojciech Dąbrowscy

100

06-07-09

Warszawa

Ewa i Zbigniew Bujarscy

200

06-07-09

Kraków

Robert Buliszak

200

06-07-09

Muszyna

Grażyna Kapuścińska

100

06-07-09

Kanada

Barbara Bałuc

40

06-07-09

Tylicz

Krystyna i Stanisław Murzynowie

100

06-07-09

Muszyna

Anna Kurzeja-Świątek

100

06-07-09

Kraków

Irena Mazurkiewicz

100

08-07-09

Warszawa

Maria Ruchałowska

20

08-07-09

Muszyna

Regina Wiśniowska-Węglarz

50

08-07-09

Nowy Sącz

Klaudia i Paweł Murzynowie

100

09-07-09

Muszyna

Danuta Kisielewska

50

09-07-09

Muszyna

Zofia Stosur

100

09-07-09

Muszyna

Michał Horbal

150

09-07-09

Węgorzewo

Halina i Andrzej Koronowie

50

10-07-09

Muszyna

Wojciech Wesołkin

30

10-07-09

Sanok

Małgorzata Klisowska

50

10-07-09

Rzeszów

Józef Krajniak

125

10-07-09

 

Willa Wanda (Almanachy)

450

10-07-09

Muszyna

Waldemar Bocheński

250

13-07-09

Kluczbork

Teresa i Edward Waśniowscy

300

13-07-09

Stargard Szczeciński

Izabela Hycnar

100

13-07-09

Tarnów

Barbara Kołodziejczak

15.000

15-07-09

Belgia

Biblioteka w Muszynie (Almanachy)

500

15-07-09

Muszyna

Janusz Śmiałek

100

21-07-09

Krynica

Urszula i August Przybylscy

300

22-07-09

Wieliczka

Tomasz Bełdowicz

200

22-07-09

Strzegowo

Andrzej Sawicki

20

23-07-09

Dąbrowa Górnicza

Stanisław i Antonina Zatorscy

100

28-07-09

Bochnia

Maria Smoter

20

29-07-09

Nowy Sącz

Hubert Cyrankowski

100

30-07-09

Bydgoszcz

Anna Totoń

20

30-07-09

Nowy Sącz

Jacek Kuraś

50

30-07-09

Kraków

Bożena Chęcińska

400

31-07-09

USA

Hanna Plucińska

50

05-08-09

Pabianice

Anna i Hans Buchmann

50

05-08-09

Szwajcaria

Maria Jędrasik

50

05-08-09

Łódź

Tytus Tomczyński

100

05-08-09

Gładyszów

Maria Ruchałowska

50

06-08-09

Muszyna

Maciej Pawlik

30

07-08-09

Stalowa Wola

Maria Ślaska

120

11-08-09

Anglia

Willa Wanda (Almanachy)

340

11-08-09

Muszyna

Józef Krajniak

125

11-08-09

 

Janina i Paweł Okulscy

50

12-08-09

Jasło

Maria Ewa Ruchałowska

10

13-08-09

Muszyna

Bartłomiej Miczulski

100

14-08-09

Lublin

Krystyna Hobora

50

22-08-09

Muszyna

Jan Janik

100

24-08-09

Powroźnik

Andrzej Sawicki

20

24-08-09

Dąbrowa Górnicza

Waldemar Bocheński

300

31-08-09

Kluczbork

Janina Dzierżanowski

100

02-09-09

Warszawa

Jacek Kwitowski

200

02-09-09

Muszyna

Jadwiga Kalmus

100

03-09-09

Kraków

Willa Wanda (Almanachy)

100

09-09-09

Muszyna

Urszula i Bogusław Grzelońscy

200

14-09-09

Warszawa

Kinga Ziółkowska

70

21-09-09

Muszyna

Andrzej Sawicki

20

25-09-09

Dąbrowa Górnicza

Eliza i Leszek Olszowscy

200

28-09-09

Gliwice

Stanisław Zatorski

100

01-10-09

Bochnia

Elżbieta Gerc-Durniok

100

02-10-09

Kraków

Joanna Dzwończyk

100

02-10-09

Kraków

Jarosław Hans

100

05-10-09

Muszyna

Anna i Jacek Rodakowie

1.000

07-10-09

Warszawa

Janina i Paweł Okulscy

50

09-10-09

Jasło

Aleksander Chrostowski

150

14-09-09

Warszawa

Biblioteka w Muszynie (Almanachy)

1.000

15-10-09

Muszyna

Mieczysława i Janusz Tlakowie

100

21-09-09

Warszawa

Andrzej Sawicki

20

23-10-09

Dąbrowa Górnicza

Jerzy Krzyś

100

03-11-09

Grudziądz

Halina i Janusz Kutznerowie

150

10-11-09

Poznań

Teresa Pęczar

50

17-11-09

Muszyna

Dariusz Witowski

50

17-11-09

Łańcut

Elżbieta Jarosz

200

20-11-09

Kraków

Zdzisław Domino

40

20-11-09

Nachorz

Michał Urbanowski

100

24-11-09

Warszawa

Andrzej Sawicki

20

25-11-09

Dąbrowa Górnicza

Marian Kaliński

1.200

01-12-09

Warszawa

Color Design Studio Koncept

300

04-12-09

Łomianki

Bożena i Ryszard Krukowie

300

04-12-09

Warszawa/Muszyna

Bożena Turkowska

100

16-12-09

Katowice

Janina Kumorek

100

17-12-09

Muszyna

Eugeniusz Pakuła

100

17-12-09

Muszyna

Mirosława Hadała

200

22-12-09

Muszyna

Urszula Mierzejewska

20

22-12-09

Wrocław

Krzysztof Lubiak

200

22-12-09

Krynica

Andrzej Sawicki

20

22-12-09

Dąbrowa Górnicza

Anna i Stanisław Olendscy

100

28-12-09

Warszawa

Jerzy Waśniowski

50

29-12-09

Poznań

Aleksandra i Tadeusz Wojnowscy

400

30-12-09

Warszawa

Andrzej Sowa

300

31-12-09

Krynica

Krzysztof Waszniewski

150

31-12-09

Warszawa

Razem

37.290

31-12-09

 

 

Almanach Muszyny dziękuje p. Aleksandrze Wołowiec skarbnikowi TMZM
za prowadzenie księgowości Funduszu Stypendialnego.

Wszystkim fundatorom składamy serdeczne podziękowania !

 

 

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59