Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Komunikaty


Regulamin Funduszu


 

Protokoły

 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Dotychczasowi laureaci

 

 

Rozliczenia za rok:


2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
strona główna

Rozliczenie 
Stan na dzień 30 września 2000 roku

Wpływy   
(załącznik nr 1 - lista wpłat) 22.621,02 
Wypłaty   
(załącznik nr 2 - lista wypłat) 5.990 
 Saldo
16.631,02 

Stan konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny w Banku Spółdzielczym w Muszynie 880900005-185-27506-1942
 

Rachunek bieżący  8.631,02
Lokata terminowa od 1 marca 2000 5.000 
Lokata terminowa od 15 maja 2000 3.000
 Razem
16.631,02 

Załącznik nr 1 

FUNDUSZ STYPENDIALNY ALMANACHU MUSZYNY
Wpłaty do 30 września 2000 roku

I. Wpłaty dokonane do 31 maja 2000 13.733,02 
II. Wpłaty dokonane do 30 września 2000 8.888,00 
 Razem
22.621,02

I. Lista wpłat dokonanych do 31 maja 2000 i uporządkowanych w kolejności alfabetycznej, w wypadku dokonania kilku wpłat podana jest ich suma. 

A. Wpłaty odnotowane w Almanachu Muszyny 2000 
 

Imię i nazwisko Miejscowość Kwota
Barbara Barszcz Muszyna 100
Danuta i Tomasz Bełdowiczowie Strzegowo 100
Barbara i Jerzy Buczkowie Kraków 100
Zbigniew Bujarski Kraków 100
Dom Jana Matejki Muzeum Kraków 50
Joanna Domańska Warszawa 50
Oktawian Duda Nowy Sącz 15
Leo Dulacki USA  374,14
Jacek Dzierwa Warszawa 100
Joanna i Stanisław Gajewscy Warszawa 200
Grzegorz Gołyźniak Kamionka Wielka 100
Magdalena Iżyczek Tarnów 100
Danuta Jankowska Warszawa 50
Helena Jarosz Muszyna 10
Danuta Kisielewska Muszyna 150
Marta i Wiesław Kokoszkowie Kraków 500
Małgorzata Kmietowicz-Skibińska Wrocław 400
Grażyna i Henryk Koperscy Piastów 50
Stanisław Korona Nowy Sącz 100
Dorota Kruk Warszawa 10
Bożena i Ryszard Krukowie Warszawa 500
Piotr Kruk Nowy Sącz 50
Jerzy Krynicki Gliwice 30
Maria Krysińska Warszawa 30
Stanisław Krysiński Warszawa 400
Jerzy Krzyś Grudziądz  100
Janina Kumorek Muszyna 400
Alicja i Bogusław Lewandowscy Piotrków Trybunalski 100
Antoni Malczak Nowy Sącz 50
Stefan Małecki Muszyna 50
Barbara Markiewicz Muszyna 400
Saga Markowska Kraków 50
Anna Marzec Gliwice 300
Adam Mazur Muszyna 10
Irena Mazurkiewicz Warszawa 200
Krystyna i Stanisław Murzynowie Muszyna 100
Magdalena i Paweł Myślikowie Muszyna 100
Anna i Stanisław Olendscy Warszawa 50
Eugeniusz Pakuła Muszyna 200
Tadeusz Petrowicz Lublin 100
Małgorzata Poręba Kamionka Wielka 50
Stefan Preker Warszawa 200
PPABank SA Kraków 4.000
Anna i Jacek Rodakowie Warszawa 200
Ewa Rogalińska Kraków 30
Bożena Stachurska Warszawa 100
Krzysztof Stosur Muszyna 20
Zofia Stosur Muszyna 20
Tadeusz Swinacki Grybów 25
Stanisław Szumski Warszawa 300
Andrzej Tischner Muszyna 100
Teresa i Andrzej Tokarczykowie Muszyna 50
Maria i Arkadiusz Wciślińscy Konstancin 100
Barbara Włoszczyna Muszyna 100
Aleksandra i Tadeusz Wołowcowie Muszyna  80
Maria Zajączkowska Bydgoszcz 1.300

 
Zbiórka datków w dniu 3 lipca 1999 w Ogrodzie Wandy
w trakcie IX Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny
156,23 
Wpływy ze sprzedaży Almanachu Muszyny 670 
Odsetki od lokat za 1999 rok 132,99

B. Wpłaty nieodnotowane w Almanachu Muszyny 2000 
 
 

Adam Czarnowski
Warszawa
30
Teresa Góra
Muszyna
8
Witold Wiśniowski
Warszawa 
100
Stanisław Wrona
Muszyna
30
Małgorzata i Andrzej Zawartkowie
Kraków
50
Odsetki od lokat za 1998 rok
1,66 
 Razem 
13.733,02 

II. Lista wpłat dokonanych od 1 czerwca 2000 do 30 września 2000 roku i uporządkowanych w kolejności alfabetycznej, w wypadku dokonania kilku wpłat podana jest ich suma. 
 
 

Imię i nazwisko Miejscowość Kwota
Barbara Cichy Krynica 50
Adam Czarnowski Warszawa 50
Leo Dulacki USA 107,58
Joanna i Stanisław Gajewscy Warszawa 300
Grażyna Hołownia Białystok 100
Izba Gosp. Uzdrowiska Polskie Warszawa 300
Danuta Jankowska Warszawa 100
Zbigniew Keklak  Muszyna 65
Janina Kędzierzawska Warszawa 50
Danuta Kisielewska Muszyna 50
Marta i Wiesław Kokoszkowie Kraków 300
Michalina Kowalczyk Muszyna 50
Bożena i Ryszard Krukowie Warszawa 100
Maria Krysińska Warszawa 30
Stanisław Krysiński Warszawa 100
Jerzy Krzyś Grudziądz 20
Joanna Kurnyta Muszyna 500
Krystyna Majewska Muszyna 100
Antoni Malczak Nowy Sącz 50
Anna Marzec Gliwice 400
Irena Mazurkiewicz Warszawa 100
Stanisław Miczulski Kraków 20
Urszula Mierzejewska Wrocław  30
Jerzy Morgulec Warszawa 30
Wiesław Mściwujewski Rzeszów 100
Anna i Stanisław Olendscy  Warszawa  100
Maria i Kazimierz Piechotkowie Warszawa 30
Janina Pirogowicz Muszyna 20
Janina Plachy Muszyna 30
Małgorzata Poręba Nowy Sącz 100
Stefan Preker Warszawa 200
PPABank SA Kraków  700
Procter & Gamble Warszawa 900
Anna i Jacek Rodakowie Warszawa 300
Ewa Rogalińska Kraków 40
Andrzej Rożek Muszyna 50
Maria Ruchałowska Muszyna 50
Czesław Siwy Krynica 100
Urszula Sobkowiak Bydgoszcz 100
Bożena Stachurska Warszawa 500
Staszowskie Tow. Kulturalne Staszów 200
Czesław Tarnogórski Warszawa 100
Danuta i Andrzej Tischnerowie  Muszyna 200
Anna Totoń Nowy Sącz 20
Maria i Arkadiusz Wciślińscy Konstancin 100
Aleksandra i Tadeusz Wojnowscy Warszawa 200
Stanisław Wrona Muszyna 50
 Zbiórka datków w dniu 1 lipca 2000 w Ogrodzie Wandy
w trakcie X Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny
   203,35 
Wpływy ze sprzedaży Almanachu Muszyny   1.205 
Odsetki od lokat za 1999 rok   287,07 
      
Razem
8.888,00 

Załącznik nr 2 

FUNDUSZ STYPENDIALNY ALMANACHU MUSZYNY 
Wypłaty do 30 września 2000 roku

Stypendia za rok szkolny 1999/2000   
Elżbieta Rablin  (12 miesięcy x 300 zł) 3.600 
Nagrody za rok szkolny 1999/2000   
Beata Rożek i Magdalena Homa  (2 x 250 zł) 500 
Stypendia za rok szkolny 2000/2001   
Joanna Litwa  (3 miesiące x 300 zł) 900 
Elżbieta Rablin (3 miesiące x 150 zł) 450 
Nagrody za rok szkolny 2000/2001   
Barbara Gumulak i Honorata Kałucka  (2 x 250 zł) 500 
Opłaty bankowe  40 
 Razem  5.990 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59