Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Komunikaty


Regulamin Funduszu


 

Protokoły

 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Dotychczasowi laureaci

 

 

Rozliczenia za rok:


2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
strona główna

Rozliczenie
według stanu na dzień 10 grudnia 2001 roku

Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny

Bank Spółdzielczy w Muszynie 88090005-185-27006-12

SALDO WPŁYWÓW I WYPŁAT w PLN

I. Wpływy 38.882,85
II. Wypłaty 16.159,40
Saldo 22.723,45
STAN KONTA
Rachunek bieżący 3.723,45
Lokaty terminowe 19.000,00
Saldo 22.723,45

I. WPŁYWY

Wpływy do 15 maja 2001 (patrz Almanach Muszyny 2001 strony 201 - 204)
26.160,16
Wpływy po 15 maja 2001(patrz załączona lista) 12,722,69

  1. Wpłaty po 15 maja 10.320,00
  2. Almanach Muszyny 1.802,00
  3. Odsetki od lokat, które zapadły w tym terminie 600,69

Razem 38.882,85

II. WYPŁATY

Wypłaty do 15 maja 2001 (patrz Almanach Muszyny 2001, strony 201 - 204) 9.952,00
Wypłaty po 15 maja 2001 6207,40

  1. Stypendia i zaliczki na podatek dochodowy* 6.071,00
  2. Opłaty bankowe i inne 136,40

Razem 16.159,40

* zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym (PIT) stypendia przyznawane przez organizacje pozarządowe podlegają w roku 2001 opodatkowaniu, z tego powodu wypłacaliśmy za naszych stypendystów zaliczki na podatek dochodowy. Suma wypłat z tego tytułu wyniosła 921 złotych. Kwota ta zostanie zwrócona naszym stypendystom przez Urzędy Skarbowe po złożeniu przez nich rozliczenia za rok 2001. Stypendyści zobowiązali się do wpłacenia na Fundusz Stypendialny kwot zwróconych im przez Urząd Skarbowy. Biorąc pod uwagę powszechną krytykę Sejm znowelizował wspomniany przepis i od 1 stycznia 2002 stypendia przyznawane przez organizacje pozarządowe będą wolne od podatku dochodowego (PIT).

Lista wpłat dokonanych po 15 maja 2001

Data

Kwota

Wpłacający

Miasto

2001.05.18

100

Bogumiła Biela

Warszawa

2001.05.18

25

Stanisław Krysiński

Warszawa

2001.06.04

500

Bożena Stachurska

Warszawa

2001.06.06

25

Stanisław Krysiński

Warszawa

2001.06.16

30

Janina Plachy

Muszyna

2001.06.16

30

Janina Pirogowicz

Muszyna

2001.06.29

50

Stanisław Wrona

Muszyna

2001.07.02

200

Barbara Markiewicz

Muszyna

2001.07.02

100

Stefan Małecki

Muszyna

2001.07.02

300

Bank Spółdzielczy w Muszynie

Muszyna

2001.07.03

50

Barbara Cichy

Krynica

2001.07.03

300

Stanisław i Joanna Gajewscy

Warszawa

2001.07.03

100

Maria i Piotr Osóbka

Warszawa

2001.07.05

100

Ewa i Kazimierz Walczykowie

Kraków

2001.07.06

50

Andrzej Moszczak

Muszyna

2001.07.06

100

Maria i Henryk Łuckiewiczowie

Muszyna

2001.07.06

100

Czesław Tarnogórski

Warszawa

2001.07.06

100

Urszula Sobkowiak

Bydgoszcz

2001.07.07

20

Anna Totoń

Nowy Sącz

2001.07.10

200

Zofia Sapijaszka

Łódź

2001.07.11

100

Tadeusz Wojnowski

Warszawa

2001.07.11

100

Elżbieta i Ziemomysł Starkiewiczowie

Krynica

2001.07.11

100

Bartłomiej Miczulski

Lublin

2001.07.11

30

Renata Kopacz

Muszyna

2001.07.12

50

Aleksander Markiewicz

Muszyna

2001.07.12

100

Anna i Włodzimierz Matuzikowie

Kraków

2001.07.13

30

Michalina Kowalczyk

Muszyna

2001.07.13

100

Łucja i Jan Tomaszkowie

Krynica

2001.07.13

50

Irena Mazurkiewicz

Warszawa

2001.07.13

100

Danuta Kramkowska

Muszyna

2001.07.13

50

Ewa Rogalińska

Kraków

2001.07.14

50

Alicja i Antoni Kalafut

Świebodzice

2001.07.16

400

Jacek Kwitowski

Jastrzębik

2001.07.18

50

Anna Żurawel - Drwota

Kraków

2001.07.18

50

Alina Kowalska

Kraków

2001.07.19

20

Adam Wiśniewski

Warszawa

2001.07.19

50

Danuta Kisielewska

Muszyna

2001.07.20

50

Przemysław i Ojcumiła Malcowie

Kraków

2001.07.21

55

Maria i Stanisław Krysińscy

Warszawa

2001.07.26

50

Jadwiga Warszyńska

Kraków

2001.08.01

50

Maria Ruchałowska

Muszyna

2001.08.01

30

Jacek Wojciechowski

Kraków

2001.08.01

100

Stanisław Zatorski

Bochnia

2001.08.04

100

Małgorzata i Tadeusz Grucowie

Kraków

2001.08.06

1.000

Procter & Gamble

Warszawa

2001.08.07

150

Jerzy Dietl

Łódź

2001.08.08

300

Anna Marzec

Gliwice

2001.08.09

25

Stanisław Krysiński

Warszawa

2001.08.09

100

Anna i Stanisław Olendscy

Warszawa

2001.08.09

100

Grażyna Hołownia

Białystok

2001.08.14

50

Tadeusz Swinecki

Grybów

2001.08.14

600

Anna i Jacek Rodakowie

Warszawa

2001.08.16

100

Aleksander Chrostowski

Warszawa

2001.08.16

100

Maria i Arkadiusz Wciślińscy

Konstancin

2001.08.27

200

Maria i Zbigniew Keklakowie

Muszyna

2001.08.27

100

Tomasz Witek

Bydgoszcz

2001.08.29

400

Stefan Preker

Warszawa

2001.08.30

50

Janina Kędzierzawska

Warszawa

2001.08.30

100

Marta i Wiesław Kokoszka

Kraków

2001.09.03

30

Jerzy Morgulec

Warszawa

2001.09.08

25

Stanisław Krysiński

Warszawa

2001.09.12

300

Joanna i Stanisław Gajewski

Warszawa

2001.09.20

60

Marek Miczulski

Muszyna

2001.09.27

80

Alicja Kruk

Kraków

2001.09.27

20

Irena Mazurkiewicz

Warszawa

2001.10.03

25

Stanisław Krysiński

Warszawa

2001.10.15

100

Zofia i Krzysztof Stosur

Muszyna

2001.11.10

25

Stanisław Krysiński

Warszawa

2001.11.13

300

Wojciech Fizyta

Waszyngton

2001.11.14

300

Robert Buliszak

Muszyna

2001.11.15

20

Helena Jarosz

Muszyna

2001.11.16

1.000

Janusz Orzechowski

Nowy Jork

2001.11.16

30

Urszula Mierzejewska

Wrocław

2001.11.23

100

Grażyna i Henryk Koperscy

Piastów

2001.11.23

50

Danuta Jankowska

Warszawa

2001.12.06

25

Stanisław Krysiński

Warszawa

2001.12.10

10

Maria Krysińska

Warszawa

2001.12.10

50

Tadeusz i Aleksandra Wołowcowie

Muszyna

2001.12.10

50

Bożena i Ryszard Krukowie

Warszawa

Razem

10.320

 

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59