Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 roku , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

PROTOKOŁY KOMISJI STYPENDIALNYCH

Komunikaty


Regulamin Funduszu


 

Protokoły

 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Dotychczasowi laureaci

 

 

Rozliczenia za rok:


2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
strona główna
 

Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny

Stypendia na rok szkolny / akademicki 2015/2016

1. Stypendium naukowe imienia Barbary Kołodziejczak dla absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, który najlepiej zdał maturę i podjął dzienne studia w roku akademickim 2015/2016.

Paweł Piotrowski
350 złotych x 10 miesięcy 3.500
 

Razem 3.500

2. Sześć stypendiów naukowo-socjalnych dla wyróżniających się uczniów Liceum w Muszynie. Stypendia współfinansuje Fundacja Batorego.

Dawid Skarłosz
250 złotych x 10 miesięcy 2.500
Antoni Musiał
250 złotych x 10 miesięcy 2.500
Weronika Sułkowska
200 złotych x 10 miesięcy 2.000
Anna Małek
200 złotych x 10 miesięcy 2.000
Justyna Nieć
150 złotych x 10 miesięcy 1.500
Wiktoria Prałat
150 złotych x 10 miesięcy 1.500
 
Razem 12.000

3. Stypendium naukowe im. Małgorzaty Przyboś dla ucznia Liceum w Muszynie wyróżniającego się w naukach humanistycznych

Marzena Niedzielska-Pawliszak
200 złotych x 10 miesięcy 2.000
 
Razem 2.000

4. Trzy stypendia naukowo-socjalne dla wyróżniających się uczniów gimnazjów w Muszynie, Powroźniku i Złockiem.

Kinga Gościńska
200 złotych x 10 miesięcy 2.000
Jolanta Cichoń
150 złotych x 10 miesięcy 1.500
Klaudia Rams
150 złotych x 10 miesięcy 1.500
 
Razem 4.500

5. Dwa Stypendia naukowo-socjalne dla wyróżniających się w nauce uczniów Gimnazjum w Starej Lubowli. Kandydatów do stypendium wskazał Komitet Stypendialny powołany przez Stowarzyszenie Amos w Starej Lubowli.

Dominik Borovský
200 złotych x 10 miesięcy 2.000
Slavka Sedlakova
200 złotych x 10 miesięcy 2.000
 
Razem 4.000

6. Trzy stypendia naukowo-socjalne, tak zwane stypendia pomostowe, w wysokości 500 złotych miesięcznie, wypłacane od września 2015 do czerwca 2016 roku. Ostateczną decyzję podejmuje współfinansująca program Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości na podstawie przedłożonych dokumentów na temat sytuacji materialnej. Zgłoszeni kandydaci :

Damian Stachura
500 złotych x 10 miesięcy 5.000
Aleksandra Szlaga
500 złotych x 10 miesięcy 5.000
Maciej Gościński
500 złotych x 10 miesięcy 5.000
 
Razem 15.000

7. Sześć stypendiów socjalno-naukowych dla wyróżniających się uczniów Szkoły Muzycznej w Krynicy, osiągających ponadprzeciętne wyniki oraz zdobywających uznanie w konkursach.

Emilia Pióro
300 złotych x 10 miesięcy 3.000
Joachim Drab
200 złotych x 10 miesięcy 2.000
Martyna Gucwa
200 złotych x 10 miesięcy 2.000
Konrad Kordzikowski
stypendium jednorazowe 500
Natalia Polańska
stypendium jednorazowe 500
Karol Kieta
stypendium jednorazowe 500
 
Razem 8.500

Komitety stypendialne obradowały w składzie:

  • stypendia naukowe: Wojciech Dąbrowski (przewodniczący), Ewa Januszewicz, Elżbieta Walewska, Barbara Kuca, Beata Zacny, Adam Ziemianin, Andrzej Tokarczyk, Mirosława Hadała,

  • stypendia artystyczne: Józef Witold Buszek (przewodniczący), dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just, Wojciech Dąbrowski.

Ponadto zarząd SPAM przyznał:

  • czteromiesięczne stypendium w kwocie 250 złotych miesięcznie za wybitne osiągnięcia sportowe dla Agnieszki Skalniak, wypłacane od września do grudnia 2015 roku.

  • wyprawki szkolne po 200 złotych dla: Wiktorii, Kai, Gabrieli i Mateusza z muszyńskiej rodziny Tylkowskich dotkniętej dramatem rodzinnym.

Razem 1.800 złotych

Umowy stypendialne zostaną podpisane w dniu 5 września 2015 roku w Willi Wanda o godzinie 12.

Zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

31 lipca 2015 roku

Konto Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny
Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny

45 1020 3453 0000 8402 0175 8861

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000365118

ul. J. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna

www.almanachmuszyny.pl
redakcja@almanachmuszyny.pl

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59